elszokik szinonimái

ige
 • abbahagy, leszokik
 • elszakad, elhidegül, elidegenedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átér

ige
 • keresztülér, körbeér
 • körülér, átfog
 • átjut, megérkezik
 • átnyúlik, átterjed, áthúzódik, átmegy

világlátott

melléknév
 • tapasztalt, verzátus (régies), jártas-keltes (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszokik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elnyű

ige
 • elhord, elkoptat, elvisel, elrongyol, elhasznál, agyonhasznál, elnyúz, tönkrenyúz, tönkretesz, elszaggat, lejár, kitapos, lestrapál (bizalmas), elnyüstöl (tájnyelvi), eltoprongyol (régies), elvásít, eldringál (tájnyelvi), elkaszatol (tájnyelvi), elkoszpitol (tájnyelvi)
 • (választékos): elcsigáz (választékos), megvisel(valamire)

dühroham

főnév
 • dühkitörés, kitörés, dühöngés, őrjöngés, önkívület, tombolás, epeömlés, paroxizmus (szaknyelvi), fúria (régies)

dohányos

melléknév, főnév
 • dohányzó, bagós (bizalmas), nikotinista, cigarettázó, tabakos (régies), cigáros (tájnyelvi), szivarozó, pipás, pipázó

elpiszkol

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, foltot ejt, beszennyez, elszennyez

érzésvilág

főnév
 • érzület, lelkület, érzelemvilág, kedélyvilág, lelkivilág, belvilág (régies), szív

megnehezít

ige
 • bonyolít, komplikál, hátráltat, késleltet, korlátoz, megszigorít, gátat vet (valaminek), súlyosbít, nehézséget okoz, akadályt gördít (vmi elé)

bíráskodik

ige
 • ítélkezik, ítél, ítéletet mond, tárgyal, törvénykezik, törvényt ül, igazságot oszt, igazságot szolgáltat, törvényt lát (régies), széket ül (régies)

betegszállító

főnév
 • mentőautó, mentő (bizalmas), beteghordó

bontakozik

ige
 • (rügy): bomlik, feslik, fakad
 • fejlődik, kifejlődik, kibontakozik

étrend

főnév
 • diéta, menü

felette, fölötte

határozószó
 • fölöttébb, igen, nagyon, igencsak, túlságosan, nagymértékben, rendkívül, szerfelett, erősen, módfelett

hangaőszirózsa

főnév
 • fátyolvirág, menyasszonyfátyol, mirtuszaszter

fuzionál

ige
 • társul, egyesül, összeolvad, összekapcsolódik, összeforr

elszökik

ige
 • megszökik, elinal, meglóg (bizalmas), elfut, megugrik (bizalmas), megfutamodik, odábbáll, kereket old, elmenekül, elszalad, eloson, elillan, elsurran, ellopódzik, eltűnik, eliramodik, elrohan, nyakába vesz (valamit), eltávozik, eliszkol, elslisszol (bizalmas), meglép (bizalmas), lelép (bizalmas), elpárolog (bizalmas), felveszi a nyúlcipőt (bizalmas), elkalapol (tájnyelvi), elriszel (tájnyelvi), elsittyen (tájnyelvi), elorozkodik (tájnyelvi), elsuttyan (tájnyelvi), dobbant (szleng), megpattan (szleng), lelécel (szleng), eldönget, elporol (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), elpucol (szleng), lefalcol (szleng)

elmosogat

ige
 • elmos, leöblít, elöblít, felmosakodik (tájnyelvi)

érc

főnév
 • ásvány, kőzet

franciakulcs

főnév
 • csavarkulcs, szorítókulcs

elvált1

melléknév
 • különvált, különélő

égi

melléknév
 • mennyei, túlvilági, földöntúli, éteri, szeráfi, szerafikus, angyali, édeni, paradicsomi, isteni, testetlen, légies, finom, átszellemült, természetfeletti, emberfölötti, lelki, szellemi, magasabb rendű, felsőbb rendű, halhatatlan, szent
 • (választékos): magasztos, fenséges, magasröptű

erőátvitel

főnév
 • erőátadás, energiaátvitel

futkos

ige
 • szaladgál, rohangál, rohangászik, futkározik, lót-fut, lohol, talpal, futkorány (tájnyelvi), nyargalászik, lóstat (tájnyelvi), koslat, cikázik, vizslat, futároz (tájnyelvi), fitukál (tájnyelvi), fitkál (tájnyelvi), futoskál (tájnyelvi)
 • fáradozik, jár, katangol (tájnyelvi) Sz: futkos, mint a töketlen kutya