aszkéta I. szinonimái

főnév
 • remete, fakír, dervis

aszkéta II. szinonimái

melléknév
 • önmegtartóztató, önsanyargató, önmegtagadó, szerzetesi, kolostori, klastromi, absztinens (választékos), spártai, puritán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vészjósló

melléknév
 • baljós, sötét, komor, aggasztó, riasztó, ominózus, baljóslatú, vészterhes, vészes
 • fenyegető, ijesztő, hátborzongató, hideglelős

kémikus

főnév
 • vegyész
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aszkéta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ángy

főnév
 • asszonyrokon, sógornő, sógorasszony
 • ángyika (tájnyelvi), nagynéni

ária

főnév
 • dal, dalbetét, énekbetét, énekszám, szóló

bátorít

ige
 • biztat, buzdít, lelkesít, ösztönöz, késztet, motivál, sarkall, ösztökél, nógat, noszogat, serkent, lelket önt (valakibe)

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

befut

ige
 • beszalad, berohan, belohol, bevágtat, beszáguld, benyargal
 • megjön, megérkezik, beesik, bezuhan (szleng)
 • berobog, (vonat) begördül
 • beérkezik, célba ér
 • feltör (bizalmas), élre tör, feljön, felküzdi magát, célba ér, sikert arat, beérkezik
 • (futónövény): benő, belep, ellep, befolyik (valamit)
 • (pára): bevon, rárakódik (valamire)

betesz

ige
 • berak, elhelyez, bedug
 • (labdát) bedob, berúg
 • (állásba): beoszt, besorol, bejuttat, beszerez, kiközvetít
 • (írásművet vhol): megjelentet, közzétesz, publikál, közöl
 • beiktat, betold, beékel, beilleszt, beszúr(szaknyelvi)
 • (ajtót): becsuk, bezár, behajt
 • (valakinek) (szleng): elbánik (valakivel), tönkretesz, megfúr (bizalmas), (tervet) megtorpedóz (bizalmas), kikészít (szleng), betart (valakinek) (szleng)

egyenleg

főnév
 • mérleg, szaldó (szaknyelvi), számlamaradvány, különbözet, végösszeg

csecs, csöcs

főnév
 • mell, emlő, kebel (választékos), didi (bizalmas), cici (bizalmas), tőgy (durva), csicsi (tájnyelvi), duda (szleng), előny (szleng), lökhárító (szleng), ködlámpák (szleng), ütköző (szleng)

asszó

főnév
 • csörte, összecsapás
 • mérkőzés

amíg I.

határozószó
 • míg (választékos), ameddig, míglen (régies), valamíg (régies)

babrál

ige
 • tapogat, hozzányúl, piszkál, birizgál, fogdos, babirgál (tájnyelvi), baszkurál (tájnyelvi), bizirgél (tájnyelvi), bizergál (tájnyelvi), csesztet (szleng), buzerál (szleng), cseszeget (durva)
 • pepecsel, piszmog, bíbelődik, vacakol, szöszmötöl, motoszkál

csalafinta

melléknév
 • ravasz, fortélyos, furfangos, furmányos (tájnyelvi), agyafúrt, csavaros eszű, csavaros észjárású, fondor (választékos), fondorlatos, ördöngös, cseles, huncut, elmés, fifikás (bizalmas), trükkös (bizalmas), hóhem (bizalmas), macher (bizalmas), bogáncseszű (tájnyelvi), csalavér (tájnyelvi), cselefendi (tájnyelvi)

áthúzás

főnév
 • törlés, érvénytelenítés, hatálytalanítás, megsemmisítés, semmissé nyilvánítás, sztornírozás (idegen), annullálás (idegen)

bánik

ige
 • viselkedik (valakivel), foglalkozik (valakivel), nevel, eljár (vkivel szemben), viseltetik (valaki iránt)
 • kezel, használ, alkalmaz, működtet, dolgozik (valamivel), manipulál, (fegyvert) forgat

csatornatöltelék

főnév
 • csavargó, csőlakó, csöves (szleng), csövező, csövi (szleng), hobó (szleng)