bír szinonimái

ige
 • elbír, megbír
 • (bírja magát): jó erőben van, erős
 • elvisel, eltűr, kibír, kiáll, áll
 • (szleng): szeret, kedvel, tetszik (valakinek valami), csíp (szleng), komál (szleng), vonzódik (valakihez)
 • képes, tud, győz
 • (valakit valamire): rábír, rábeszél, rávesz, kényszerít, késztet, indít (valamire)
 • (régies): birtokol, birtokában van, van (valamije), rendelkezik (valamivel), bírlal (szaknyelvi)
 • (nyelvet): tud, ismer, beszél
 • (valakivel): féken tart, kordában tart

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beérkezett

melléknév
 • elismert, hírneves, híres, híres-neves, híres-nevezetes, elhíresedett (régies), világhíres, világhírű, befutott, sikeres, tekintélyes, jó nevű, nagynevű, menő (szleng)

visszfény

főnév
 • tükröződés, visszaverődés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bérbeadó

főnév
 • kiadó, szállásadó, főbérlő, háziúr, tulajdonos

átbocsát

ige
 • átenged, átereszt, átmeneszt

arcél

főnév
 • oldalnézet, profil

ad

ige
 • odaad, adogat, átad, nyújt, átnyújt, odanyújt, oszt, osztogat, juttat
 • (ruhadarabot): felad, húz (valamit valakire), ráhúz, ráad, bújtat (valamibe), belebújtat (valamibe)
 • tesz, hozzátesz, hozzáad, vegyít, hozzávegyít
 • felajánl
 • elad, árul, árusít
 • átenged, rendelkezésre bocsát, biztosít
 • szolgáltat (valamit), ellát (valamivel)
 • hagy, enged, engedélyez, (időt) kiszab
 • eredményez, létrehoz
 • terem, megterem
 • nyújt, kölcsönöz, felruház (valamivel)
 • kiad, kibocsát, (hangot) hallat
 • előad, bemutat, játszik, eljátszik
 • megjátszik, mutat, tettet
 • (összejövetelt): tart, rendez
 • (valamire): törődik (valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • közvetít, sugároz

betűkészlet

főnév
 • karakterkészlet (szaknyelvi), font (szaknyelvi)

bútorszállító

főnév
 • speditőr (bizalmas)

kimenekül

ige
 • kijut, kiszökik, kibujdosik, kivándorol, kisurran, emigrál, kilókhecol (tájnyelvi)
 • elszökik, elmenekül, kivergődik, kivánszorog, kitör, kigázol (régies), kihatol (régies)
 • (bajból): megszabadul, megmenekül, kijut

célzatos

melléknév
 • szándékos, szándékolt, megfontolt, elhatározott, kitervelt, tudatos, meggondolt, kiszámított, előkészített, tervszerű, eltökélt, irányzatos, sokat sejtető, tendenciózus (idegen), intenciózus (régies)

csírátlanít

ige
 • lecsíráz
 • sterilizál, fertőtlenít, dezinficiál

emberszerető

melléknév
 • filantróp, altruista (választékos), emberbarát, humánus, humanitárius, jótékony

elbambul

ige
 • elmereng, magába mélyed, elméláz

birkózik

ige
 • dulakodik, tusakodik, viaskodik, küszködik, huzakodik, gyúr, tusáz, hempereg, birokra kel, ölre megy, csülökre megy (tréfás), birakodik (tájnyelvi), küzdölődik (tájnyelvi), győzködik (tájnyelvi)
 • (valamivel): küzd, igyekszik, erőlködik, vívódik, bajlódik, hadakozik

benyom

ige
 • belenyom, bemélyeszt, beszuszakol (tájnyelvi)
 • betol, belök, betaszít, befeszít, betaszigál, beüt, behorpaszt, belapít, betör, bezúz
 • (ételt): bedob (bizalmas), bekap (bizalmas), belapátol (bizalmas), bevág (bizalmas), bepuszil (szleng), betermel (szleng), kivégez (szleng)
 • (munkahelyre): beprotezsál, bejuttat, bedug (bizalmas), berak

bögöly

főnév
 • pőcsik, lólégy, babócs (tájnyelvi), bagócs (tájnyelvi), brungó (tájnyelvi), dongács (tájnyelvi), marhakergető légy (régies), baromkergető fenebogár (régies)

ehhez

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

bodobács

főnév
 • fényköltő, mezei poloska, suszterbogár (tájnyelvi)

átkínlódik

ige
 • végigkínlódik, végigszenved, átvergődik, átküszködik, végigveszkődik (tájnyelvi)
 • átvészel

búg2

ige
 • (sertés) (tájnyelvi): párzik, rühet (tájnyelvi), görög (tájnyelvi), kanoz (tájnyelvi)

elanyátlanodik

ige
 • elárvul, árván marad, elárvahodik (tájnyelvi)
 • elcsügged, elkedvetlenedik, elszontyolodik, elgyámoltalanodik, letörik