alapeszme szinonimái

főnév
 • alapgondolat, téma, motívum, mondanivaló, tartalom, koncepció, elgondolás, idea
 • alapelv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beáramlik

ige
 • beárad, beözönlik, betódul, benyomul, bezúdul, behatol, befolyik, beömlik, besereglik, becsődül

züllött

melléknév
 • erkölcstelen, becstelen, romlott, aljas, feslett, tisztátalan, rossz hírű, lump (bizalmas), korhely, kicsapongó, élvhajhászó, immorális, megvesztegethető, korrupt, tisztességtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alapeszme szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

addig

határozószó
 • odáig, eladdig (választékos), addiglan (régies), míglen (régies), addigelé (tájnyelvi)
 • azalatt, aközben, azonközben (régies)

akárhogy, akárhogyan

határozószó
 • akármiképp, akármiképpen, bárhogy, bármint, bárhogyan, bármiképpen

árcsökkentés

főnév
 • árleszállítás, leértékelés, ármódosítás, olcsóbbítás, árengedmény, engedmény

idő

főnév
 • időszak, kor, korszak, időköz, időtartam, intervallum, fázis, periódus, ciklus
 • időpont, időhatár, terminus
 • élettartam, életkor, életidő (régies)
 • korhatár
 • időszámítás, időmérés, időjelzés
 • időjárás, ájer (tájnyelvi)
 • igeidő, tempus (szaknyelvi)

aszály

főnév
 • szárazság, csapadékhiány, vízmentesség, vízhiány, esőhiány, aszúság (régies)
 • (régies): tüdővész, aszkór, szárazbetegség (tájnyelvi)

bármi

névmás
 • akármi, akármicsoda

dagályos

melléknév
 • (régies): felfuvalkodott, gőgös, dölyfös, kevély, nagyképű
 • (beszéd): fellengzős, terjengős, nagyhangú, szónokias, ömlengő, bőbeszédű, szószaporító, frázispufogtató, hatásvadászó, cikornyás, sallangos, üres, cifra, patetikus, szenvelgő, pleonasztikus (idegen), hangzatos, bombasztikus, deklamáló (idegen), tirádás (idegen)

borzongás

főnév
 • remegés, reszketés, cidrizés, didergés, vacogás, hideglelés, hidegrázás, libabőr, lúdbőr, lúdbőrzés

alapít

ige
 • létesít, létrehoz, megszervez, szervez, felállít, megteremt, életre hív, kezdeményez, életre kelt, elindít, megnyit, elkezd, kreál, alkot, gründol (régies), fundál (régies), instituál (régies)
 • épít (valamire), alapoz, számol (valakivel, valamivel)

ablakrózsa

főnév
 • rózsaablak, rozetta

amúgy

határozószó
 • úgy, egyébként, különben

bolygó II.

főnév
 • égitest, planéta, glóbusz
 • műhold, szatellit (idegen)

alkalmilag

határozószó
 • alkalomadtán, ritkán, véletlenül, időnként, átmenetileg, esetenként, esetlegesen, egyszer-egyszer, hébe-hóba, néha, néhanapján, kivételesen

apróhirdetés

főnév
 • apró

bortermelés

főnév
 • szőlőtermelés, szőlőművelés, szőlészet