bér szinonimái

főnév
 • munkabér, munkadíj, fizetés, fizetség, illetmény, jövedelem, kereset, járandóság, díjazás, javadalmazás, tiszteletdíj, honorárium, zsold (szleng), hópénz (régies), gázsi (bizalmas), keresmény (régies), kommenció (régies), sallárium (régies), ángária (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mértékadó

melléknév
 • standard, szabványos, normatív, irányadó
 • mérvadó, számottevő, befolyásos
 • hangadó, tekintélyes
 • illetékes, hivatalos, autentikus

lélekölő

melléknév
 • egyhangú, nyomasztó, lélektelen, lélekmérgező, butító, hülyítő, mechanikus, monoton
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bejön

ige
 • belép, befárad, betoppan, befut
 • (versenyen): célba ér, befut
 • megérkezik, beköszönt, megkezdődik
 • (bizalmas): beválik, bevág (bizalmas), beüt (bizalmas), sikerül, sikerál (bizalmas), összejön (bizalmas)
 • (pénzösszeg): befolyik, összegyűl, összegyűlik
 • elterjed, divatba jön

apanázs

főnév
 • pénzsegély, segély, járadék, juttatás, életjáradék, évjáradék, hópénz (régies), szubvenció (szaknyelvi), dotáció

állítólag

határozószó
 • a hírek szerint, amint hírlik, azt mondják, azt hallani, azt csiripelik a verebek

belever

ige
 • beleüt, belekalapál, beleszögel, beledöngöl, beledömöcköl (tájnyelvi), belecsömöszöl (tájnyelvi)
 • belesulykol, eszébe vés, agyába vés, fejébe ver, belekalapál, megtanít, rászoktat

bontakozik

ige
 • (rügy): bomlik, feslik, fakad
 • fejlődik, kifejlődik, kibontakozik

kicsattan

ige
 • kicsapódik, kinyílik
 • kipukkan, kihasad
 • (szleng): kimegy, kiugrik

bökkenő

főnév
 • akadály, nehézség, bibe, bibi (bizalmas), göcs (régies), feneség, baj, hátulütő, probléma, árnyoldal, akadék, bötönet (tájnyelvi)

csalafinta

melléknév
 • ravasz, fortélyos, furfangos, furmányos (tájnyelvi), agyafúrt, csavaros eszű, csavaros észjárású, fondor (választékos), fondorlatos, ördöngös, cseles, huncut, elmés, fifikás (bizalmas), trükkös (bizalmas), hóhem (bizalmas), macher (bizalmas), bogáncseszű (tájnyelvi), csalavér (tájnyelvi), cselefendi (tájnyelvi)

elrak

ige
 • eltesz, elrámol, elpakol, elcsomagol, eltakarít
 • elmozdít, áthelyez, elcsuszakol (tájnyelvi), félrerak, félretesz, eltüntet, elrejt, eldug
 • elhány, elbodonyáz (tájnyelvi), elkalabál (tájnyelvi), elkavarcol (tájnyelvi)
 • befőz, konzervál
 • elver, elpáhol, megrak (bizalmas), elnáspángol, elfenekel, elnadrágol, elagyabugyál, eltángál, elkalapál (bizalmas), elpüföl, eldönget, megcsapkod

égiháború

főnév
 • vihar, zivatar, szélvész, förgeteg, égzengés, mennydörgés, villámlás, nagyidő (régies)
 • veszekedés, perpatvar, botrány, csetepaté, cirkusz, civódás, civakodás, ramazúri, zenebona

berek

főnév
 • liget, csalit, cserjés, bozót, pagony (régies), erdőcske, fenyér (régies), ciheres (tájnyelvi), ciher (régies), sór (régies)
 • (tájnyelvi): ingovány, mocsár, láp, lapály

behatol

ige
 • belehatol, bejut, benyomul, betolakszik, betör, belemélyed, (éles tárgy) belevágódik

bizalom

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

dúvad

főnév
 • (ember is): bestia, fenevad, vadállat

beszüntet

ige
 • megszüntet, abbahagy, befejez, bevégez, leáll (valamivel), véget vet, visszavonul, felfüggeszt, lezár, felszámol, likvidál

aranyszőke

melléknév
 • aranyhajú

bohó

melléknév
 • bohókás, bolondos, csapongó, csacska, csintalan, játékos, játszi, mókás, tréfás, pajkos, ugribugri, bolyhó (tájnyelvi), bolyókás (tájnyelvi), golyhó (régies), gyermeteg

égbolt

főnév
 • ég, égboltozat, éggömb, firmamentum (idegen), mennybolt, égív (régies), égség (tájnyelvi), levegőég (régies)