csaj szinonimái

főnév
 • (szleng): lány, nő, nőcske (pejoratív), nőci (bizalmas, pejoratív), bige (szleng), csajszi (szleng), pipi (szleng), moha (szleng), spiné (szleng), spinkó (szleng), tyúk (szleng), görl (szleng), fruska(szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ijesztget

ige
 • ijeszt, ijeget (tájnyelvi), ijesztgetődzik (tájnyelvi), riogat, rémítget, rémisztget, fenyeget, borzongat, cincsogtat (tájnyelvi)

túl1

határozószó
 • átellenben, szemben, szemközt, odaát, túlnan (tájnyelvi), ellenbenát (tájnyelvi), ellenben-által (tájnyelvi), vizaví (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

büdös I.

melléknév
 • bűzös, bűzhödt (régies), bűzlő, szagos, orrfacsaró, stiches (bizalmas), dögletes, áporodott, penetráns, bakszagú, büdi (bizalmas), kanszagú (bizalmas) Sz: bűzlik, mint a trágyadomb; bűzlik, mint a görény; büdös, mint aki bakot nyúzott
 • (valakinek valami): nincs ínyére, vonakodik (valamitől), ódzkodik (valamitől) (tájnyelvi), húzódozik (valamitől), derogál
 • semmirekellő, aljas, gonosz, átkozott, hitvány, haszontalan, rohadt (durva)
 • (tagadásban): megveszekedett, árva

beleüt

ige
 • belever, belekalapál, belevág, belecsap, belesóz (tájnyelvi), belecsiccsent (tájnyelvi)
 • (villám): belecsap, belevág

beigazol

ige
 • igazol, bebizonyít

argumentum

főnév
 • érv, bizonyíték, okadat (régies), indok, észok (régies)

cimbora

főnév
 • társ, bajtárs, pajtás, puszipajtás (pejoratív), játszótárs, kenyeres pajtás, kutyapajtás, mulatópajtás, ivócimbora, szesztestvér (tréfás), barát, kebelbarát, koma (tájnyelvi), haver (bizalmas), sógor (bizalmas), bratyi (bizalmas), kumpán (régies), brúder (régies), téstárs (régies)
 • cinkos, cinkostárs

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

könyörög

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

ablakrács

főnév
 • ablakrostély, biztonsági rács

akármelyik

névmás
 • bármelyik, bármely
 • akárhányadik

denevér

főnév
 • bőregér (tájnyelvi), bőrmadár (tájnyelvi), szárnyasegér (tájnyelvi), ciciegér (tájnyelvi), estilapatyika (tájnyelvi), tündelevény (régies), tendenevér (régies), tündevény (régies), púpdenevér (régies)

egyéb

melléknév
 • más, másik, többi, további, másféle, másmilyen, hátralevő, távolabbi, másminemű, elütő, eltérő

felajánl, fölajánl

ige
 • felkínál, nyújt, ad, szán, szentel, áldoz, offerál (régies), dedikál (régies), spendíroz (bizalmas)
 • áldozatot mutat be

elszakadás

főnév
 • szétszakadás, kettészakadás, kettéválás, szétválás, széthasadás, elhasadás, elfeslés, szétfeslés
 • elválás, búcsúzás, elhatárolódás, elszabadulás, kiválás, különválás, kivonulás, kilépés, válás, elfordulás, elpártolás, elkülönülés, szecesszió (szaknyelvi), szeparálódás

csakúgy

határozószó
 • éppen úgy, éppúgy, ugyanúgy, hasonlóképpen, szakasztott mint

bús

melléknév
 • szomorú, bánatos, kedveszegett, levert, csüggedt, vigasztalan, lógó orrú, lehangolt, borongós, örömtelen, elszontyolodott, szontyoli (bizalmas), melankolikus, elégikus, deprimált, boldogtalan, komor
 • (régies): bősz, bőszült, haragos

csivitel

ige
 • csiripel, csicsereg, csipog, énekel, dalol, trillázik, csivog (tájnyelvi), csevetel (tájnyelvi)
 • csacsog, cseveg, fecseg, locsog, kotyog, tereferél, trécsel (bizalmas), szaporítja a szót, be nem áll a szája, dumcsizik (bizalmas), dumál (szleng), karattyol (bizalmas), pletykázik, pletykál

előző

melléknév
 • korábbi, előbbi, előbbeni (tájnyelvi), megelőző, eddigi, régi, régebbi, hajdani, egykori, tavalyi, korai, előidejű, fentebbi, fenti, nevezett

csavarodik

ige
 • tekeredik, tekergődzik, tekergőzik, kunkorodik, gyűrűzik, penderedik (tájnyelvi), csevergőzik (tájnyelvi), facsarodik, elfordul
 • (út): kanyarodik, kanyarog, kígyózik

benyíló

főnév
 • oldalszoba, mellékszoba, különszoba, alkóv, hálófülke, beugró, kabinet (régies), szeparé (régies)

csőlakó

melléknév
 • csavargó, csöves (szleng), csövi (bizalmas), hajléktalan, csatornatöltelék (pejoratív), hobó (szleng)

elsöpör

ige
 • felsöpör, eltávolít, elkotor, elsújt (tájnyelvi)
 • eltöröl, magával sodor, megsemmisít
 • (bizalmas): elszalad, elsiet, elrohan, elpucol (szleng), elhúz (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), eltép (szleng), letélakol (szleng), sodor (szleng), hajt (szleng)