bekerül szinonimái

ige
 • belekerül
 • bejut, bemegy, behatol, benyomul, beférkőzik, befurakodik
 • bevetődik, betéved, becseppen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kietlen

melléknév
 • puszta, sivár, elhagyott, rideg, zord, lakatlan, elhagyatott, kihalt, lakhatatlan, üres, letarolt, kopár, meddő, terméketlen(régies)
 • (régies): éktelen, undok, csúnya, szörnyű

sarkvidék

főnév
 • sarköv, (déli) Antarktisz, (északi) Arktisz, jégsarok (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bekerül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bár1

főnév
 • mulató, mulatóhely, éjszakai mulató, night-club, koktélbár, lokál, italmérés
 • bárszekrény, italszekrény

államalapítás

főnév
 • országalapítás

alábbszáll

ige
 • leereszkedik, leszáll, süllyed, esik, lejjebb száll
 • alábbhagy, mérséklődik, csökken, enyhül, apad, csitul, csendesedik

befogad

ige
 • magába zár
 • magába fogad, felfog, megért, felér ésszel, appercipiál (idegen), recipiál (idegen)
 • szállást ad, elszállásol, otthont ad, hajlékot ad, elhelyez, odavesz, elkvártélyoz (régies), menedéket nyújt, becsap (tájnyelvi), beprimil (tájnyelvi)
 • bevesz, beenged, iktat, inkorporál (idegen)
 • (tájnyelvi): megfogad, felfogad, szolgálatba fogad

bicsaklik

ige
 • ficamodik, marjul, nyaklik (tájnyelvi)
 • (hang): gikszerez, nyeklik

keresztezés

főnév
 • kereszteződés, átszelés, átlépés, metszés
 • akadályozás, meghiúsítás, gátolás, feltartóztatás, korlátozás, késleltetés, hátráltatás, lassítás
 • párosítás, pároztatás, hibridizáció (idegen), nemesítés

blazírt

melléknév
 • unott, fásult, egykedvű, életunt, megcsömörlött, érdektelen, közönyös, kedvetlen, indolens (idegen), apatikus, érzéketlen, rezignált, flegmatikus, letargikus, mísz (bizalmas)

cakk

főnév
 • fog, fogazás, csipkézés
 • (régies): hajhullám, hajfürt
 • cangli (tájnyelvi)

elmegy

ige
 • (valamerre): eltávozik, távozik, odébbáll, elvonul, továbbáll, elvitorlázik, elutazik, elsétál, elmarsol (régies), elkotródik, elsomfordál, elsompolyog, elillan, elpályázik (szleng), eldzsal (szleng), kiteszi a lábát, elsiet, eltakarodik, kereket old, ellép, meglép (bizalmas), megpattan (szleng), lelécel (szleng), lekopik (szleng), elhúz (szleng), eltűz (szleng), dobbant (szleng), lelép (szleng), elszelel, elpárolog (szleng)
 • útra kel, útnak indul, útnak ered Sz: veszi a kalapját; hűlt helye támad; szedi a sátorfáját; a távozás hímes mezejére lép; elhúzza a csíkot; elhúzza a szennyest; angolosan távozik
 • odadugja a képét; odatolja a képét
 • (valaminek): beáll, elszegődik, elszerződik, bevonul, felcsap
 • (választékos): meghal, elhuny, elhalálozik, elköltözik, eltávozik az élők sorából
 • elmúlik, eltelik, elfogy, elszalad, tovatűnik, elhalad
 • (szleng): elélvez, kielégül
 • elfogadható, tűrhető, megjárja, jó, kielégítő, elcsúszik

dolomit

főnév
 • barnapát, gyöngypát, ankerit (idegen)

bekísér

ige
 • bevezet, betessékel, beenged
 • bevisz, előállít, őrizetbe vesz, letartóztat

balzsam

főnév
 • kenőcs, kenet, gyógyír, ír, orvosság
 • (lelki) vigasz, enyhülés, enyh (régies)

beszámíthatatlan

melléknév
 • labilis, abnormális, abnormis, tökéletlen, bolond, dilis, gyengeelméjű, gyagyás, terhelt, egzaltált

diplomás

melléknév, főnév
 • egyetemi végzettségű, főiskolai végzettségű, okleveles, tanult, értelmiségi

belerak

ige
 • berak, beletesz, belepakol, belerámol, beledug

álmatlanság

főnév
 • ébrenlét, éberség, élénkség, forgolódás, insomnia (szaknyelvi)

betörő

főnév
 • rabló, tolvaj, zsivány (régies), haramia, martalóc
 • bankrabló, kasszafúró, srenker (szleng), mackós (szleng), szarka

dohányzik

ige
 • cigarettázik, cigizik (bizalmas), bagózik (bizalmas), füstöl (bizalmas), eregeti a füstöt, pöfékel, szív, szí (választékos), szipákol, spanglizik (szleng), staubol (szleng), bagarettázik (szleng), szivarozik, pipázik, pipál, kojtol (tájnyelvi) Sz: füstöl, mint a gyárkémény