centenáris szinonimái

melléknév
 • centenáriumi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cihelődik

ige
 • szedelőzködik, készülődik, kászálódik, tollászkodik, vászkálódik (régies), csühődik (régies), csimpeszkedik (tájnyelvi)

tél-túl

határozószó
 • (tájnyelvi): itt-ott, imitt-amott, szórványosan, elszórtan, elszórva, elvétve, néhol
 • hébe-hóba, néha, néha-néha, egyszer-másszor, ilitt-holott (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagyjából, elnagyoltan, hanyagul, kutyafuttában, felibe-harmadába, felületesen, félbe-szerbe (tájnyelvi), átabotában (tájnyelvi), összevissza
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a centenáris szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bölcsész

főnév
 • (régies): filozófus, bölcselő, gondolkodó
 • bölcsészhallgató, bölcsészettan-hallgató, filosz (bizalmas), filozopter (idegen)

beilleszkedik

ige
 • beleilleszkedik, beleillik, belesimul
 • alkalmazkodik, hozzáidomul, megszokik, megmelegszik, megmelegedik, megtalálja a helyét, feltalálja magát, akklimatizálódik

bármi

névmás
 • akármi, akármicsoda

analekta

főnév
 • szöveggyűjtemény, szemelvénygyűjtemény

búzakalász

főnév
 • búzafej, búzafő (tájnyelvi)

csitri I.

melléknév
 • (lány): fiatal, serdülő, kamaszodó
 • (tájnyelvi): kicsi, rövid, apró, jelentéktelen, haszontalan
 • (haj) (tájnyelvi): borzas, kócos

kopott

melléknév
 • viseltes, kopottas, elhasznált, vásott, elnyűtt, rongyos, foltozott, foldott, koszlott, foszlott, feslett, ütött-kopott, ócska, régi, avítt, avatag, kiszolgált, idejétmúlt, színehagyott, fakó, viharvert, keshedt (tájnyelvi)
 • szegényes, elszegényedett, lecsúszott
 • elcsépelt, banális

adakozik

ige
 • ad, adományoz, jótékonykodik, alamizsnálkodik (régies), spendíroz (bizalmas), ajándékoz, (pénzt) osztogat

csövez, csövezik

ige
 • (szleng): csavarog

dresszíroz

ige
 • idomít, betör, betanít, edz
 • szoktat, ránevel, nevel, treníroz, rákapat (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): formáz

fárad

ige
 • lankad, pilled, tikkad, ernyed, gyengül, bágyad, kimerül, kókad, lanyhul, erőtlenedik, csügged, árnyad (tájnyelvi)
 • fáradozik, igyekszik, dolgozik, törődik, bajlódik, szorgoskodik, serénykedik, buzgólkodik, munkálkodik, erőlködik, verejtékezik

előképzettség

főnév
 • előképzés, alapismeret, megalapozottság

cenzúra

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, revízió
 • szigorlat

botanikus

főnév
 • növénytantudós, növénytanos (bizalmas), füvész (régies)

cselszövő

melléknév
 • bajkeverő, ármánykodó, fondorkodó, furfangos, alattomos, áskálódó, bujtogató, intrikus, praktikáló (régies), csaló, svindler (bizalmas), csempes (tájnyelvi)

elnapol

ige
 • halaszt, elhalaszt, elodáz, kitol
 • felfüggeszt, berekeszt, eltol

ciráda

főnév
 • díszítés, dísz, díszítmény, díszítőelem, ékítmény, cifrázat, cifraság, cirkalom (régies), cikornya
 • szóvirág, frázis, cikornya

beleavatkozik

ige
 • beleszól, beleártja magát, belefolyik, belekontárkodik, beleüti az orrát, belebeszél, beletenyerel (bizalmas), belenyálaz (szleng), belekotyol (tájnyelvi), belenyikkan (tájnyelvi), belebocsátkozik (régies), beleelegyedik (régies)
 • közbelép, közbeavatkozik, közbeszól, interveniál (szaknyelvi)

csihol

ige
 • (tüzet): gyújt, gerjeszt, szít, csehel (tájnyelvi), csehint (tájnyelvi), csihel (tájnyelvi)
 • (régies): csahol, ugat

előidéz

ige
 • okoz, kivált, kelt, felkelt, kirobbant, szül, megindít, eredményez, ingerel, gerjeszt, fellobbant, provokál, aktivál, indukál (szaknyelvi)
 • (régies): előhív, előszólít, felidéz