botanikus szinonimái

főnév
 • növénytantudós, növénytanos (bizalmas), füvész (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

billikom

főnév
 • serleg, kupa, ivókupa, kehely, duska (régies), pohár

nyúlánk

melléknév
 • hosszú, karcsú, magas, sudár (választékos), nyurga, vékony, cingár, gindár (tájnyelvi), szúnyogderekú (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a botanikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bitorló

melléknév, főnév
 • trónbitorló, uzurpátor (idegen), trónrabló (régies)

bajvívás

főnév
 • vívás, lovagi torna, párviadal (régies), öklelés (régies), baj (régies)

atombomba

főnév
 • atomfegyver, nukleáris fegyver, A-bomba

alapkiképzés

főnév
 • újonckiképzés, keltető (szleng), nyúlgimi (szleng), óvoda (szleng)

boltozat

főnév
 • bolt, bolthajtás, boltív, ívezet, csúcsív, árkád

csakhogy II.

határozószó
 • végre, végre-valahára, valahára, végtére
 • kevés híján, kis híján, majdnem, csaknem

kitudódik

ige
 • kiderül, nyilvánosságra jut, fény derül (valamire), napfényre kerül, kipattan, kirobban, kisül, kiszivárog, lelepleződik, felfedődik Sz: a sült tyúk is kikaparja; kisül, mint az órás kecskéje; még a ballangó is kifújja

csekély

melléknév
 • csekélyke, kevés, parányi, kicsi, kis, apró, kismértékű, alacsony (jövedelem), gyenge, minimális, jelképes, csipetnyi, gyűszűnyi, semennyi, némi, gyér, elenyésző, sovány (vigasz), lanyha (érdeklődés), csekélybeli (tájnyelvi)
 • jelentéktelen, szerény, lényegtelen, mellékes, mellőzhető, elhanyagolható, bagatell, értéktelen, potom, pitiáner (bizalmas), piti (bizalmas), piszlicsáré (bizalmas), csip-csup, apró-cseprő, dibdáb

demokráciaellenes

melléknév
 • antidemokratikus (idegen), zsarnok
 • jogtipró

érzelem

főnév
 • érzés, érzület, fellobbanás, indulat, emóció (idegen), affektus (idegen), érzemény (régies), szenv (régies), gerjedelem (választékos)

elhull

ige
 • elszóródik, kiesik, kipotyog, elpereg
 • (levél, virág): lehull, lepereg
 • (állat): meghal, elesik, elpusztul, kimúlik, megdöglik (durva), felfordul (durva), meggebed (durva)

bozontos

melléknév
 • torzonborz, borzas, kócos, fésületlen, összekuszált, kusza, lompos, csapzott, loboncos, boglyas, turcos (tájnyelvi)
 • (régies): bozótos

billent

ige
 • megdönt, dönt, (fejet) biccent

cenzor

főnév
 • ellenőr, felülvizsgáló, vizsgáló, bíráló
 • (régies): vizsgáló biztos, vizsgabiztos

elfogódott

melléknév
 • megilletődött, feszélyezett, megszeppent, zavart, félénk Sz: azt se tudja, melyik lábára álljon; azt se tudja, fiú-e vagy lány

budapesti

melléknév
 • pesti (bizalmas), fővárosi, székesfővárosi (szaknyelvi)

bányalég

főnév
 • sújtólég, bányagáz, fojtólég, durranólég, viheder (régies)

cipész

főnév
 • suszter, cipészmester, lábbelikészítő, cipővarga, varga, foltozóvarga, csiszlik (tájnyelvi), cipős (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi), csizmadia

elhelyezkedik

ige
 • helyet foglal, leül, letelepszik, befészkelődik (tájnyelvi)
 • munkába áll, dolgozik, álláshoz jut, bejut, bekerül (valahova)
 • elterül, található, fekszik