bolthajtás szinonimái

főnév
 • boltozat, boltív, árkád, arcus (idegen), bógni (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megszáll

ige
 • elfoglal, bevesz, bekerít, birtokba vesz, meghódít, leigáz, okkupál (régies)
 • elözönöl, ellep
 • hatalmába ejt, hatalmába kerít, beleköltözik(valamiről)
 • elhelyezkedik, meghál, megalszik, megállapodik (régies), megtelepedik, megtelepszik, felüti tanyáját, tábort üt, tartózkodik, dekkol (szleng), meghúzódik, bevackol (bizalmas), befészkeli magát, időzik, tanyázik, hajlékra talál, meghúzza magát, betér (valahova)
 • (tájnyelvi): alászáll, megülepedik, megülepszik, leapad

lerészegedik

ige
 • berúg, leissza magát, beiszik (bizalmas), betintázik (szleng), beálmélkodik (tájnyelvi), bepiál (szleng), beseggel (szleng), elázik, leszopja magát (durva), beásít (szleng), bekáfol (szleng) Sz: a sárga földig leissza magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bolthajtás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bevakol

ige
 • betapaszt, beburkol, beborít, bevon, behúz, bepucol (bizalmas)

átvisz

ige
 • átjuttat, áthelyez, átcipel, átszállít, áttelepít, továbbít, transzportál (idegen), transzferál (idegen)
 • (út, híd): átvezet, keresztülvisz, keresztülvezet, átmegy, áthalad, átér
 • átkönyvel, áttesz
 • (magasugró) átugrik

átcikázik

ige
 • átvillan, felvillan, átfut, átszel

akármi I.

névmás
 • akármicsoda, bármi
 • akármilyen, bármilyen

biztosíték

főnév
 • zálog, jelzálog (szaknyelvi), óvadék, kaució (régies)
 • garancia, jótállás
 • kezesség
 • árammegszakító

cimbalom

főnév
 • virgyina (régies)

kislány

főnév
 • lányka, leányka, gyermeklány, leányzó, kisasszony, fruska, bakfis, cica (bizalmas), csirke (bizalmas), babuci (bizalmas)

csakhogy I.

kötőszó
 • azonban, de, hanem, ám (választékos), ámde
 • sőt, mi több

csüggedés

főnév
 • reményvesztés, reménytelenség, kétségbeesés, lankadás, lemondás, levertség, letörtség, lehangoltság, szomorúság, bánat, mélabú, búskomorság, melankólia, depresszió, deprimáltság, letargia

erény

főnév
 • erkölcs, rény (régies), erkölcsösség, virtus, érték, érdem, jóság, jámborság, becsületesség, feddhetetlenség, tisztesség, romlatlanság, ártatlanság

élez

ige
 • élesít, fen, köszörül
 • szít, éleszt, gerjeszt, fokoz

bolygó I.

melléknév
 • bolyongó, bujdosó, tévelygő, csavargó, kalandozó, kalandor, barangoló, csatangoló, kóborló, kódorgó, hányt-vetett, száműzött, bolygatag (régies)

betokosodik

ige
 • betokozódik
 • begyepesedik, elparlagiasodik, berozsdásodik

buzdít

ige
 • lelkesít, biztat, serkent, sarkall, agitál, ösztönöz, ösztökél, bátorít, inspirál, motivál, felkarol, szorgalmaz, sürget, noszogat, űz, nógat, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (valakibe), életet önt (valakibe), unszol, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat, tüzel, késztet, felgyújt (választékos), felizzít (választékos), tűzbe hoz, belehajszol, felpiszkál, kénytet (tájnyelvi), gyurmol (tájnyelvi), animál (idegen), stimulál, rábeszél, rávesz, rábír

elegy

főnév
 • keverék, vegyület, vegyülék, kotyvalék (pejoratív), egyveleg, mixtúra (régies), ötvözet, kompozíció, kombináció, öntvény (régies)

bosszú

főnév
 • bosszúállás, megtorlás, elégtétel, retorzió, revans (idegen), leszámolás, szankció
 • bosszúvágy
 • dac, bosszantás, trucc (bizalmas)

babérkoszorú

főnév
 • babér, borostyánkoszorú (régies)
 • elismerés, dicsőség, diadalkoszorú

célkitűzés

főnév
 • cél, szándék, terv, irányvonal, vezérelv, elhatározás, előirányzat, törekvés, elgondolás, intenció (idegen), program, kívánság

életműködés

főnév
 • vegetáció (szaknyelvi), életfolyamat