bocsánatos szinonimái

melléknév
 • (régies): megbocsátható, menthető, bocsátandó (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kútforrás

főnév
 • kútfő, forrás
 • alapja (valaminek), ok

szövétnek

főnév
 • fáklya
 • gyertya
 • fény, világosság, világ (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bocsánatos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

besző

ige
 • belesző, bestoppol

átló

főnév
 • átmérő, átszegő, átfogó, diagonális, általmenő (régies)

árusítóhely

főnév
 • stand, placc (bizalmas)
 • bolt, üzlet

agykéreg

főnév
 • kéreg, kéregállomány, szürkeállomány, corticalis (szaknyelvi)

billentyűzet

főnév
 • billentyűsor, tasztatúra (idegen), klaviatúra (szaknyelvi), manuál (szaknyelvi), taszter (idegen)

célirányos

melléknév
 • célravezető, célszerű, megfelelő, hasznos, alkalmas, hasznot hajtó, hatékony, helyénvaló, hasznavehető, értelmes, meggondolt, józan, tanácsos

kipukkad

ige
 • szétreped, kireped, felszakad, kiszakad, szétszakad, kettészakad, felpattan, szétpattan, kilyukad, felpükked (tájnyelvi)

cipel

ige
 • visz, hoz, hord, hordoz, hurcol, húz, von, vontat, vonszol, szállít, továbbít, hátal (régies), cipekedik, cepekedik (tájnyelvi), trógerol (szleng), cígöl (szleng), keccsel (szleng), púpra vesz (szleng), cohál (tájnyelvi), hercehurcál (tájnyelvi)

csődület

főnév
 • tömeg, tolongás, csoportosulás, összesereglés, sokaság, sokadalom, gyülekezés, tumultus

epeszt

ige
 • gyötör, emészt, kínoz, búsít, szomorít
 • (régies): fogyaszt, fonnyaszt

elejt

ige
 • elhullat, elszór, eldob, leejt, lepottyant
 • lelő, leterít, megöl, lenyilaz, elpusztít, elfog
 • (megjegyzést): megemlít, megpendít
 • (vádat): visszavon, megszüntet, eláll (valamitől)

bodorít

ige
 • göndörít, hullámosít, kunkorít, becsavar, besüt, berak, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi), fodorít (régies), pödör (régies)

beszakad

ige
 • beomlik, beroskad, bedől, leszakad, besüpped, besüllyed, behorpad, belyukad
 • betörik, behasad, bereped, kettéválik

bugyogó

főnév
 • bugyi, kisnadrág
 • salavári (régies), alsónadrág
 • örvény, zúgó

elbiggyeszt

ige
 • (ajkat, szájat): elhúz, félrehúz

bon

főnév
 • utalvány, kötelezvény, nyugta, értékjegy, számla
 • kupon

átvétel

főnév
 • elfogadás, kézhezvétel
 • befogadás, recepció (idegen)
 • közlés, másodközlés, utánközlés

buzgólkodik

ige
 • tevékenykedik, serénykedik, iparkodik, szorgoskodik, buzog, igyekszik, sürgölődik, sürög-forog, nyüzsög, ágál, mozgolódik, töri magát, fáradozik, stréberkedik (bizalmas), munkálkodik, korteskedik (régies)
 • áhítatoskodik, ájtatoskodik

elégedetlenkedik

ige
 • békétlenkedik, zúgolódik, lázadozik, háborog, hőbörög, zavarog, zajong (régies), méltatlankodik, zsörtölődik, zsémbel, morog, házsártoskodik, dohog, duzzog, durcáskodik, záporkodik (tájnyelvi) Sz: a kákán is csomót keres