bizonykodik szinonimái

ige
 • (tájnyelvi): erősködik, bizonygat, kardoskodik, esküdözik Sz: égre-földre esküdözik; minden szentekre esküdözik; megesküszik a lelke üdvösségére

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

panaszos I.

melléknév
 • szomorú, kesergő, bánatos, elégikus, síri (választékos), gyászos, elcsukló (választékos), siránkozó (pejoratív), nyafogó
 • sértett, megbántott, elégedetlen

megtakarítás

főnév
 • megspórolás
 • betét, készlet, tartalék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bizonykodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

besugároz

ige
 • fénybe borít, beragyog, bearanyoz

áthatolhatatlan

melléknév
 • átjárhatatlan, járhatatlan, áthághatatlan (választékos), sűrű, úttalan, felderíthetetlen, megközelíthetetlen, szövevényes, kusza, impermeábilis (szaknyelvi), impenetrábilis (régies)

árnyékszék

főnév
 • vécé, WC, illemhely, toalett, latrina, budi (szleng), klozet, klotyó (szleng), mosdó, félreeső hely, félrehely, Pilátus konyhája, szüleményhely, bizonyos (tájnyelvi), reterát (régies), putraszék (régies), pőc (régies), pöce, perváta (régies), budórnya (tájnyelvi), budár (régies) Sz: ahova a császár is gyalog jár

ágazik

ige
 • (fa) ágasodik
 • ágakra szakad, szétválik, elágazik, szétágazik, kétfelé hasad (régies)

bevonul

ige
 • bemasíroz, benyomul, bemenetel
 • bemegy, bejön, belép
 • (katona): berukkol (tájnyelvi), beáll, szolgálatba áll, szolgálatba lép, bemarsol (régies)(régies)

bürök

főnév
 • bolondpetrezselyem, mérgespetrezselyem

kinyilatkoztat

ige
 • kijelent, kimond, állít, kinyilvánít, tudomására hoz, tudtára ad, kihirdet, nyilvánossá tesz, közhírré tesz, feltár, felfed, revelál (idegen)
 • ítél, előáll (valamivel), bejelent, deklarál, enunciál (idegen)

cikázik

ige
 • (fény, villám): villódzik, villog, felvillan
 • (gondolat): csapong, repdes, szálldos, kalandozik

csomós

melléknév
 • göbös (tájnyelvi), rögös, göcsörtös, bütykös, görcsös, dudoros, bogos, bögös (tájnyelvi), göcsös (tájnyelvi)
 • darabos, egyenetlen, összecsomósodott

enciklopédia

főnév
 • ismerettár, lexikon

elcsitul

ige
 • elhalkul, elcsendesedik, elhallgat
 • elcsendesedik, elhal, elenyészik, alábbhagy, elpihen
 • lecsillapul, lecsillapodik, megnyugszik, csihad (tájnyelvi)

bizottság

főnév
 • választmány, komisszió (régies), komité (régies), bizottmány (régies)

berezel

ige
 • (bizalmas): becsinál (bizalmas), bekakál (bizalmas), beszarik (durva), bepiszkít (választékos)
 • (szleng): megijed, beijed, berosál (szleng), rájön a frász (szleng), begyullad, betropecol (szleng)

brazil

melléknév, főnév
 • brazíliai

eladdig

határozószó
 • annyi ideig, addig, odáig
 • mígnem

boldogság

főnév
 • öröm, jókedv, vígság, gyönyörűség, élvezet, boldogulás, jólét, megelégedettség, elégedettség, megelégedés, jómód, szerencse, nyugalom, békesség, zavartalanság, gondtalanság, elragadtatás, révület, eksztázis, örömmámor, ujjongás, eufória, lelkesültség, diadalittasság, üdvözültség, üdv, paradicsom, éden

átsiklik

ige
 • átsuhan, keresztülsiklik, átszáguld, áthalad, végighalad, átjut
 • elkerüli a figyelmét, figyelmen kívül hagy, átugrik, mellőz, kihagy
 • áttér (más témára)
 • elnéz, megbocsát, szemet huny

burgonyapüré

főnév
 • krumplipüré, burgonyapép, krumplipapi (bizalmas), tört krumpli (tájnyelvi)

élc

főnév
 • tréfa, vicc, humor, elméncség (régies), sziporka, bemondás (bizalmas), aranyköpés, szellemesség, adoma