boltos1 szinonimái

melléknév
 • (régies): boltozatos, boltíves, bolthajtásos

boltos2 szinonimái

főnév
 • elárusító, eladó, árus, kereskedő, kiskereskedő, kalmár (régies), üzér (régies), szatócs (régies), szerárus (régies), görög (régies), zsidó (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bevándorló

melléknév, főnév
 • jövevény, immigráns (idegen), menekült

mágnestű

főnév
 • delejtű (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a boltos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bevált2

melléknév
 • kipróbált, járt (út), probatum est (idegen)

atya

főnév
 • apa, édesapa, szülő, nemző, apu, papa, api (bizalmas), öreg (bizalmas), fater (szleng)
 • ősapa, ős, előd
 • szerző, alkotó, létrehozó, alapító, kezdeményező
 • pap, lelkész, lelkipásztor, pásztor, szerzetes, páter, barát
 • Isten, Atyaisten, Atyaúristen

átdob

ige
 • átvet, áthelyez, keresztüldob, áthajít, áthány, áthajigál, átlök
 • (bizalmas): átjuttat, átküld
 • (szleng): becsap, átejt (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), megtéveszt, félrevezet, rászed, szédít (bizalmas), áltat, kijátszik, bolondít, bolonddá tesz

akaródzik, akarózik

ige
 • kedve van, szándékozik, szándékában áll, készül, akar

bizsu

főnév
 • divatékszer, csecsebecse, zsuzsu (régies), fityegő, mütyür, mütyürke

címertan

főnév
 • címerleírás, címermagyarázat, címerfejtés, heraldika (szaknyelvi)

kisokos

főnév
 • notesz, jegyzet, jegyzetfüzet

csákó

főnév
 • föveg (régies), csákós (régies), kalpag (régies)
 • papírcsákó

csűr-csavar

ige
 • köntörfalaz, mellébeszél, ötöl-hatol, elferdít, kibúvót keres, kertel, hímez-hámoz, csivir-csavar (tájnyelvi), taktikázik, mesterkedik, ravaszkodik, furfangoskodik

ereszkedik

ige
 • leereszkedik, alábbszáll, süllyed, száll, csúszik, siklik, lemegy
 • enged, lazul, tágul
 • (ritmus, versláb) lejt

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

bomba II.

melléknév
 • pompás, remek, kitűnő, szemrevaló, csinos, klassz (bizalmas)

betonfedezék

főnév
 • bunker, óvóhely, fedezék, erőd

buzgár

főnév
 • fakadóvíz, forrás, kútfő

eleje

főnév
 • kezdet, kezdőpont, kiindulópont, origó (szaknyelvi), rajt, start (bizalmas), kezdés
 • (tájnyelvi): színe-java, színe-virága, legjava, elit, krém (bizalmas)

bot

főnév
 • vessző, husáng, dorong, karó, pózna, virgács, fütykös, pálcika, furkósbot, bunkósbot, bunkó, rúd, celőke (tájnyelvi), csögös (régies)
 • sétabot, sétapálca, pálca, istáp (régies)
 • horgászbot
 • ütleg, botozás, botbüntetés
 • (szleng): láb, virgács (szleng), futómű (szleng)

bableves

főnév
 • paszulyleves (tájnyelvi), fuszulykaleves (tájnyelvi)

célpont

főnév
 • cél, céltábla, céltérség, objektum (szaknyelvi)
 • célkitűzés, törekvés, szándék, terv, elgondolás, rendeltetés, előirányzat, végcél

életszínvonal

főnév
 • életnívó (választékos), életstandard (választékos), életszint (választékos), népjólét (régies), életkörülmény (régies)