beszagol szinonimái

ige
 • beleszagol, beleszimatol, beszaglász
 • benéz, bemegy, betér, beugrik, beszalad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összeszorul

ige
 • összepréselődik, összenyomódik
 • szorong, összezsúfolódik, összetömörül
 • összerándul, összehúzódik, összeugrik

csücsörít

ige
 • csucsorít, kerekít, csucsornyásonyít (tájnyelvi) Sz: csókra áll a szája
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beszagol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belecsavar

ige
 • becsavar
 • belefacsar, belecsepegtet, belecsorgat, kiprésel
 • belegöngyöl, beleteker

aránylag

határozószó
 • viszonylag, relatíve (választékos), a körülményekhez képest, nagyjából, többé-kevésbé, annyira-amennyire
 • (tájnyelvi): arányosan, egyformán

alulírott

melléknév
 • nevezett

benső II.

főnév
 • lélek, lelkivilág, belvilág (régies)

borzasztóan

határozószó
 • nagyon, rendkívül, módfelett, szerfelett, felettébb (választékos), irtón, rettentően, átkozottul, irtózatosan, rémségesen, szörnyen, megdöbbentően, roppantul, rettenetesen, kutyául, iszonyúan, fenemód, kegyetlenül, szörnyűségesen, embertelenül, félelmetesen, szörnyűmód, rém (bizalmas), marhamód, pokolian (bizalmas)

kiér

ige
 • kijut, kijön
 • odaér, elér, elérkezik, eljut
 • kinyúlik, kiterjed

bucka

főnév
 • halom, domb, dombocska, domborulat, kupac, hant, rakás, földtúrás, földhányás, hepehupa, torlasz, kiemelkedés, magaslat
 • hóbucka

csatlakozik

ige
 • csapódik, szegődik, betársul, társul, beáll, kapcsolódik, bekapcsolódik, belekapcsolódik, követ (valakit), szövetkezik, áll (valakibe), pártol (valakibe), tart (valakivel)
 • egyetért, pártjára áll, (véleményt) oszt, (véleményben) osztozik, egy véleményen van
 • (út): belekapcsolódik, beletorkollik, belefut, érintkezik, összefut
 • (alkatrész): kapcsolódik, illeszkedik, összeköt

elszállítás

főnév
 • elvitel, elfuvarozás, elhordás, továbbítás, eltakarítás

egyenlőtlen

melléknév
 • különböző, össze nem illő, aránytalan, aszimmetrikus, szabálytalan, össze nem mérhető, összehasonlíthatatlan
 • (küzdelem): kiegyenlítetlen, igazságtalan, méltánytalan, egyoldalú, inadekvát (idegen)

beszámoló

főnév
 • jelentés, tájékoztatás, tudósítás, riport, hír, közlemény, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés, előadás, recenzió (szaknyelvi), összefoglalás, expozé (szaknyelvi), számadás, előadmány (régies)

békés

melléknév
 • békeszerető, béketűrő, szelíd, jámbor, barátságos, kedves, higgadt Sz: fát lehet vágni a hátán
 • zavartalan, háborítatlan, idillikus, idilli, nyugodt, nyugalmas, nyugodalmas (választékos), békességes, csendes, kiegyensúlyozott, harmonikus

bodnár

főnév
 • hordókészítő, kádár, pintér (régies)

effektív

melléknév
 • valóságos, meglevő, tényleges
 • hatásos, hathatós, hatékony
 • (régies): jelenlegi, mostani

betyár I.

főnév
 • szegénylegény, útonálló, rabló, zsivány (régies), haramia, lator, gonosztevő, bandita, briganti, himpellér, martalóc, lókötő, lótolvaj, csirkefogó, gazember, gazfickó, járkálóember (tájnyelvi)
 • rosszcsont, rosszposztó, csibész, hétördög, gézengúz, kópé

árnyék

főnév
 • árny, homály, borulat, sötétség
 • árny, árnyalak, szellem, kísértet, fantom, rém, démon, hazajáró lélek
 • látszat, tünemény, árnykép, árnyékkép
 • bánat, szomorúság, levertség, melankólia, mélabú, ború
 • (régies): árnyékszék, WC
 • (tájnyelvi): kocsiszín, fészer

bomba II.

melléknév
 • pompás, remek, kitűnő, szemrevaló, csinos, klassz (bizalmas)

egyenetlenség

főnév
 • érdesség, göröngyösség, hepehupásság, rögösség, göcsörtösség, ráncosság, redősség
 • egyenetlenkedés, nézeteltérés, súrlódás, civódás, ellentét, pártoskodás, perpatvar, viszály, összeveszés, békétlenség, széthúzás, villongás, meghasonlás, elidegenülés, összezördülés, konfliktus, szakadárság, feszültség
 • diszharmónia, diszkrepancia (idegen), diszkordancia (idegen), disszonancia (idegen), divergencia (szaknyelvi), differencia (idegen)