csupasz szinonimái

melléknév
 • meztelen, mezítelen, anyaszült meztelen, ruhátlan, pőre, pucér, fedetlen, csóré (tájnyelvi), purdé (tájnyelvi)
 • pelyhetlen, tollatlan, szőrtelen, tar, szár (régies), kopasz, köpesz (tájnyelvi)
 • kopár, tar, leveletlen, lombtalan, kietlen, puszta(régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

földöntúli

melléknév
 • földön kívüli, túlvilági, égi, mennyei, természetfölötti
 • transzcendens, metafizikus, megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, kísérteties, titokzatos, rejtélyes, valószínűtlen, csodás, mesés, kideríthetetlen, érthetetlen
 • átszellemült, könnyed, éteri, bájos, angyali, csodálatos, rendkívüli

kivonás

főnév
 • visszarendelés, visszahívás, visszavonás, elvezényelés
 • kiválasztás, kinyerés, előállítás, kioldás
 • kisebbítés, elvétel, csökkentés, szubtrakció (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csupasz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csereberél

ige
 • cserél, kicserél, váltogat, cserébe ad, ad-vesz, kereskedik, nyerészkedik, csencsel (szleng), seftel (régies), csakliz (régies), cserebugál (tájnyelvi), sinkófál (tájnyelvi), tücsölődik (tájnyelvi)

biztonság

főnév
 • nyugalom, bátorság (régies), biztonlét (régies), biztosság (régies)
 • (épületé): szilárdság, megbízhatóság
 • bizonyosság, határozottság

betörik

ige
 • beszakad, beomlik, kitörik, beroskad, befakad (tájnyelvi)
 • megszelídül, megszokik, megjuhászodik (választékos)

bakafántos

melléknév
 • akadékoskodó, kötekedő, zsémbes, izgága, kukacos, házsártos, zsörtölődő, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hepciás (bizalmas), panyóka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): makacs, indulatos

csomagtartó

főnév
 • csomagtér, poggyásztartó, poggyásztér

dupla I.

melléknév
 • kétszeres, kettős, páros, megkettőzött, iker, megduplázott, kétannyi, kétszer annyi, duplikált (idegen)
 • (virág): teljes, telt szirmú

különféle

melléknév
 • különböző, különbözőféle, más-más, mindenféle, többféle, sokrétű, sokféle, vegyes, eltérő, elütő, kevert, kisebb-nagyobb, apróbb-nagyobb, változatos, másnemű, különnemű, sokoldalú, összetett, komplex (idegen), sokrészű, különb-különb (régies)

államháztartás

főnév
 • államgazdaság, állami költségvetés, büdzsé (régies)

alanyeset

főnév
 • nominativus (szaknyelvi)

antipatikus

melléknév
 • ellenszenves, visszataszító, kiállhatatlan

egzaltált

melléknév
 • szertelen, heves, szenvedélyes, lelkesült, elragadtatott, túlfűtött, szélsőséges, feldúlt, zaklatott, túlfeszített, bogaras, hóbortos, fura

elfogult

melléknév
 • részrehajló, szubjektív, pártos (régies), előítéletes, tendenciózus (választékos), kivételező, diszkriminatív (választékos), igazságtalan, szemellenzős, szűk látókörű, elvakult, korlátolt
 • (régies): elfogódott

feltép

ige
 • felszakít, felránt, felhasít, felszaggat, felszakaszt (tájnyelvi), felrepeget (tájnyelvi)
 • (levelet): felbont, felnyit(régies)

erőszakos

melléknév
 • kíméletlen, brutális, belemenős, agresszív, goromba, drasztikus, hatalmaskodó, basáskodó, rámenős, tolakodó, rabiátus, követelődző, erővelesett (tájnyelvi), parancsuralmi, önkényuralmi, zsarnoki, despotikus, diktatórikus
 • (régies): rohanó, sebes

csúszkál

ige
 • (jégen): siklik, iringál (tájnyelvi), fakutyázik, korcsolyázik, sikankózik (tájnyelvi), csiszonkáz (tájnyelvi), csúszkorál (tájnyelvi), iszamkodik (tájnyelvi), csiszonkázik (tájnyelvi), csuszkinyózik (tájnyelvi), icánkol (tájnyelvi), illangat (tájnyelvi), irant (tájnyelvi), iszingál (tájnyelvi), isint (tájnyelvi), iszonkodik (tájnyelvi), sikórál (tájnyelvi), simókál (tájnyelvi)

csen

ige
 • eltulajdonít, elvesz, elemel, eloroz, megszerez, lop, lenyúl (szleng), megfúj (szleng), rajzol (szleng), zsebre vág, csór (bizalmas), csíp (bizalmas), csakliz (bizalmas), elsinkófál (bizalmas), csillent (tájnyelvi), kullint (régies), körömcsél (tájnyelvi), csízel (tájnyelvi), csóreszol (szleng), capcarázik (szleng)

divergál

ige
 • széttart, szétágazik, széthajol, kettéválik
 • megoszlik, elkülönül, különbözik, eltér

érdem

főnév
 • becs, érték, meritum (régies), virtus, erény, kiválóság, kitűnőség, jelentőség
 • lényeg, veleje

dekkol

ige
 • (szleng): rejtőzik, rejtőzködik, lapul, megbújik, bújkál, meghúzza magát, sunyít, kushad (bizalmas)
 • (szleng): áll, várakozik, szobrozik (szleng)

bokor

főnév
 • cserje, cseprente (tájnyelvi)
 • (régies): bozót, csalit
 • (tájnyelvi): csokor, szalagcsokor, masni (bizalmas)

döntő

melléknév
 • fontos, jelentős, fő, perdöntő, meghatározó, kulcsfontosságú, súlyos, megsemmisítő, elhatározó, sarkalatos, életbe vágó, központi, decizív (idegen), kritikus, válságos, releváns (szaknyelvi), determináns (idegen), kardinális, sorsdöntő
 • ragyogó, óriási
 • nagyon nagy, fölényes
 • felborító

erőátvitel

főnév
 • erőátadás, energiaátvitel