bútorszállító szinonimái

főnév
 • speditőr (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtermékenyít

ige
 • termékennyé tesz, teherbe ejt, fertilizál (idegen)
 • fedez, befedez, megbúbol (tájnyelvi), petél (tájnyelvi), nemz
 • megihlet, átitat

otromba

melléknév
 • idomtalan, aránytalan, tenyeres-talpas, esetlen, trampli (durva), dimatlan (tájnyelvi), döher (tájnyelvi), plump (szleng), alaktalan, ormótlan, formátlan, vaskos, félszeg, suta
 • műveletlen, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, rusztikus, mucsai (durva), parlagi, primitív, triviális (régies), duddó (tájnyelvi), parasztos, mokány (régies), csiszolatlan, goromba, közönséges, modortalan, pallérozatlan, nyers
 • durva, csúnya, idétlen, zaftos, borsos, sületlen, útszéli, alpári, obszcén, alantas, mocskos, trágár, vulgáris
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bútorszállító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bóra

főnév
 • bukószél

becsapódik

ige
 • becsukódik, bevágódik, betevődik, bezuppan (tájnyelvi)
 • (eső): beesik, becsap
 • csalódik, felsül, megjárja, pórul jár, befürdik (valamivel) (szleng), pofára esik (durva), bemázsál (tájnyelvi), csúffá lesz (tájnyelvi), felcsúfolódik (tájnyelvi)

bakter

főnév
 • pályaőr, váltóőr
 • éjjeliőr
 • csősz, őr, ármás (tájnyelvi)
 • (szleng): smasszer (szleng), börtönőr, fegyőr
 • sasszem (bizalmas), bobi (szleng)

állóvíz

főnév
 • tó, tavacska, tonya (tájnyelvi)
 • mocsár, posvány, ingovány, holtág
 • mozdulatlanság, állandóság, változatlanság

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai

cserje

főnév
 • aljnövényzet, bozót, bokor, haraszt, csalit, bige, ciher (tájnyelvi), cseprente (tájnyelvi), csender (tájnyelvi)

kommentál

ige
 • magyaráz, értelmez, fejteget, tárgyal, taglal, megvilágít, interpretál

csiszolt

melléknév
 • (padló): gyalult, sima
 • metszett
 • finom, jól nevelt, jó modorú, kiművelt, pallérozott, választékos, kulturált, civilizált

dohány

főnév
 • bagó, burnót (régies), tubák (régies), kapadohány, ördög tömjénje (régies), cigaretta (bizalmas)
 • (szleng): pénz, pénzmag, guba (szleng), lóvé (szleng), korpa (szleng), suska (szleng), lé (szleng), zseton (szleng), steksz (szleng), mák (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)

ezért I.

határozószó
 • emiatt, ennek következtében, ez okból
 • evégett, e célból, evégből, evégre

elmélyül

ige
 • gyarapodik, szaporodik, emelkedik, növekszik, növekedik, erősödik, súlyosbodik, éleződik
 • belemélyed, elmélyed, belemerül, belegondol, belefeledkezik, beleássa magát

buzdít

ige
 • lelkesít, biztat, serkent, sarkall, agitál, ösztönöz, ösztökél, bátorít, inspirál, motivál, felkarol, szorgalmaz, sürget, noszogat, űz, nógat, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (valakibe), életet önt (valakibe), unszol, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat, tüzel, késztet, felgyújt (választékos), felizzít (választékos), tűzbe hoz, belehajszol, felpiszkál, kénytet (tájnyelvi), gyurmol (tájnyelvi), animál (idegen), stimulál, rábeszél, rávesz, rábír

bolt2

főnév
 • bolthelyiség, üzlet, üzlethelyiség, elárusítóhely, kereskedés, áruház, áruda (régies), butik, shop (idegen), store (idegen), magazin, konzum (régies)
 • (bizalmas): üzletkötés, (üzleti) ügy, ügylet

csalatkozik

ige
 • csalódik, kiábrándul
 • (régies): megtévelyedik

elkülönül

ige
 • különválik, szeparálódik, elhatárolódik, elválasztódik, szétválasztódik, izolálódik (szaknyelvi)
 • differenciálódik

célszerűtlen

melléknév
 • ésszerűtlen, helytelen, felesleges, irracionális, indokolatlan, hiábavaló, haszontalan, unpraktikus, alkalmatlan, fölösleges, oktalan, gyakorlatiatlan

begy, bögy

főnév
 • előgyomor
 • (tréfás): gyomor, has
 • (tájnyelvi): mell, kebel
 • (tájnyelvi): sípnyelv

cseh

főnév, melléknév
 • cseszkó (bizalmas), cselák (szleng)

elmaradhatatlan

melléknév
 • elkerülhetetlen, szükséges, óhatatlan, sorsszerű, velejáró, kényszerű (régies), obligát (választékos), állandó, kötelező, biztos, szokásos
 • hűséges, kitartó, elválhatatlan