ősi szinonimái

melléknév
 • ős, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), elődi (régies), törzsökös, primitív, patriarkális, antik, klasszikus, elemi, tősgyökeres, tőrőlmetszett
 • régi, ősrégi, avítt, őskori, évszázados, évezredes, ezredéves, régimódi, ódon, ásatag, történelem előtti, vízözön előtti
 • egykori, hajdani, néhai, korai, régmúlt
 • kezdeti, eredeti, originális, előbbeni (régies), hajdankori, őseredeti, primer (szaknyelvi), primordiális (idegen)(szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

spekulál

ige
 • gondolkodik, elmélkedik, töpreng, okoskodik, töri a fejét, sántikál (valamiben), latolgat, fontolgat, mérlegel
 • habozik, bizonytalankodik
 • számítgat, tervezget
 • üzérkedik, nyerészkedik, kereskedik, számítgat, seftel

recehártya

főnév
 • ideghártya, retina (szaknyelvi), látóhártya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ősi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

orvvadász

főnév
 • vadorzó, lesipuskás

nagykapitalista

főnév
 • nagytőkés, iparmágnás, mágnás, trösztvezér, gyártulajdonos

mundér

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

önműködő

melléknév
 • automata, automatikus, gombnyomásos (bizalmas), mechanikus

passzíva

főnév
 • tartozás, teher, kötelezettség

mars II.

módosítószó
 • takarodj!, hordd el magad!, sipirc!, kotródj!, lódulj!, aló mars! (idegen)

mágnes

főnév
 • delej (régies)

kerekedik1

ige
 • csucsorodik, csücsörödik
 • hízik, gömbölyödik, terebélyesedik
 • kialakul, befejeződik, tökéletesedik

megbuktat

ige
 • elbuktat, elvág (bizalmas), meghúz (bizalmas), elhúz, elránt (bizalmas), elhasaltat (bizalmas), elnyír (bizalmas), elzúgat (bizalmas), megvág (bizalmas), kirúg (bizalmas), bevonja a betétlapját (tréfás), visszatapsol (tréfás)
 • meghiúsít, csődbe juttat, csődbe visz
 • leszavaz, megdönt, lemondat, letaszít, detronizál (szaknyelvi), elmozdít, kigolyóz, kiüt
 • (tájnyelvi): alábuktat, megmerít

pénzalap

főnév
 • tőke, törzsvagyon (régies), fundus (régies)

program

főnév
 • terv, tervezet, munkaterv, időbeosztás, munkarend, ügyrend
 • célkitűzés, előirányzat, cél, szándék, elgondolás
 • napirend, menetrend, agenda (régies)
 • műsorszám, műsor, adás

elvégez

ige
 • befejez, bevégez (választékos), teljesít, végrehajt, megcsinál, megvalósít, megtesz, végbevisz, véghezvisz, végére ér, elfogyat (tájnyelvi), letud (bizalmas), elintéz, (iskolát) kijár
 • (régies): elhatároz, rászánja magát

szemtelen

melléknév
 • neveletlen, csintalan (tájnyelvi), arcátlan, orcátlan, pofátlan, kihívó, frech (bizalmas), inszolens (idegen), pimasz, ripők (régies), pökhendi, nyegle, hetyke, arrogáns, impertinens (régies), kotnyeles
 • tolakodó, tapintatlan, tiszteletlen, illetlen Sz: alázatos, mint a tejen kapatott agár; bagaria az orcája (tájnyelvi); bocskorbőr az arca; disznóbőr az orcája (tájnyelvi); ha kidobják az ajtón, bejön az ablakon; hét bőre van, mint a cigánynak; nincs szeme; nincs arca, csak pofája; nincs orcája, mint az ebnek; olyan, mint a borbélyinas; sem orcája, sem pofája; sok fér a pofájára; szemtelen, mint a piaci légy; szemtelen, mint a tarka varjú; Vak Gazsi ül a szemén; van bőr az arcán
 • gátlástalan, erkölcstelen, szemérmetlen

savanyúság

főnév
 • savanyú (bizalmas), csalamádé, gezemice (tájnyelvi)
 • kedvetlenség, rosszkedv

őszintén

határozószó
 • igazán, szívből, kereken, kertelés nélkül, egyszerűen, egyenesen, nyíltan, magyarán, áperte (régies), feketén-fehéren, kerek perec

ormány

főnév
 • orrony (régies), arcorr (régies), szippancs (régies)
 • (bizalmas): orr, nózi (bizalmas), hefti (szleng), kapli (szleng), trombita (szleng)
 • (szleng): gázálarc (szleng), szimat (szleng), szimatszatyor (szleng)

páni

melléknév
 • (félelem): pokoli, ördögi, szörnyű, rettenetes, iszonyú

sajog

ige
 • fáj, lüktet, hasogat, ég, éget, zsibong (tájnyelvi), zsiborog (tájnyelvi), bizsereg (tájnyelvi)
 • (régies): csillog, ragyog, fénylik

összekuszál

ige
 • (hajat): összekócol, összeborzol, összetúr
 • összegubancol (bizalmas), összezilál, összegabalyít, összebogoz, bonyolít, elhomályosít, összezavar

napsugár

főnév
 • napsütés, napfény

parciális

melléknév
 • részleges, részbeni
 • egyoldalú, elfogult, részrehajló

saru

főnév
 • szandál
 • (régies): csizma, cipő