üzemzavar szinonimái

főnév
 • hiba, defekt, meghibásodás, géphiba
 • probléma, baj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfájdít

ige
 • megsajdít (tájnyelvi)

beszervez

ige
 • (valakit valahova): bevon, bevesz, beépít, beléptet, megagitál, bejuttat (valakibe), beszipkáz, megnyer (valakit valaminek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a üzemzavar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ural

ige
 • hatalmában tart, ellenőriz, uralkodik (valamin), dominál (idegen), uralmat gyakorol, hatalmat gyakorol
 • birtokol

térkép

főnév
 • atlasz, mappa, helyszínrajz (szaknyelvi), földabrosz (régies), térképkönyv (szaknyelvi)

teknő

főnév
 • medence, kád, vályú, dézsa, tekenő (tájnyelvi)
 • folyamágy, meder, mélyedés, folyás, völgymedence, völgység, katlan
 • kikötőmedence
 • kagylóhéj
 • páncél
 • (tréfás): bárka, hajó

szobaborostyán

főnév
 • fokföldi borostyán, nyáriborostyán, nyárirepkény

ügyes-bajos

melléknév
 • elintéznivaló (dolog)

venyige

főnév
 • szőlővessző, vessző, borág (régies), ág, szőlőtő, szőlőinda, csöremölye (tájnyelvi)
 • bot
 • (tájnyelvi): rőzse
 • (bizalmas): egyes, elégtelen

szabadrúgás

főnév
 • büntetőrúgás, pontrúgás

stabilizál

ige
 • megszilárdít, rögzít, alátámaszt, fixál
 • állandósít, véglegesít

otthon II.

határozószó
 • odahaza (bizalmas)

szapul

ige
 • áztat, lúgoz
 • sulykol
 • megszól, ócsárol, dorgál, kibeszél, szid, szidalmaz, gyaláz, becsmérel, korhol, fedd, befeketít, pocskondiáz, csepül, csépel (tájnyelvi), cikiz (bizalmas)

veszendő II.

főnév
 • romlás, pusztulás, kár

vörösfenyő

főnév
 • mannafenyő, németostor, pacsirtafenyő, rozmaringfenyő, szentilonafenyő

kibúvó

főnév
 • mentség, mentő ötlet, ürügy, kiskapu (bizalmas), visszaút, kifogás, kiút, trükk, expediens (idegen), köntörfalazás, csűrés-csavarás

üzleti

melléknév
 • kereskedői, kereskedelmi, kommerciális
 • bolti, vásárolt

újság

főnév
 • újszerűség
 • új, újdonság, novitás (idegen), nóvum (idegen)
 • új hír, hír, információ
 • lap, hírlap, napisajtó, sajtó, sajtóorgánum, sajtótermék, zsurnál (idegen)

vasút

főnév
 • vasútvonal, sínpár, sín, vágány, pálya, vaspálya (régies)
 • vonat, mozdonygép (szaknyelvi), masina (régies), acélparipa (régies), vasparipa (tájnyelvi), gőzös (tájnyelvi), gőzszekér (régies)
 • vasútállomás, állomás, indóház (régies), pályaudvar, megállóhely
 • vasútvállalat, MÁV

vakvágány

főnév
 • holtvágány, mellékvágány, zsákutca

testvér

főnév
 • édesegy (tájnyelvi), testvérke, kistestvér, vér (választékos), egyvér (régies), édestestvér, vértestvér, atyafi (régies), tesó (szleng)
 • (bizalmas): felebarát, embertárs, atyafi (tájnyelvi), feletárs (régies), rokonfél (régies)
 • fráter, barát, szerzetes

végrehajt

ige
 • megtesz, elvégez, véghezvisz, bevégez, teljesít, perfektuál (idegen), befejez, megcselekedik (régies), megcsinál, bevált, végez (tájnyelvi)
 • valóra vált, kivitelez, elkészít, keresztülvisz, megvalósít, foganatosít, megold
 • behajt, foglal (bizalmas)