végre szinonimái

határozószó
 • végtére, csakhogy, végül, utoljára (tájnyelvi), egyszer, a végén, befejezésül, valahára, végre-valahára, nagy sokára
 • elvégre, utóvégre, hiszen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szolgáltat

ige
 • ad, juttat, nyújt
 • biztosít, ellát
 • (okot): megteremt, létrehoz

precíziós

melléknév
 • precíz, pontos, érzékeny, finom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a végre szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

választott

főnév, melléknév
 • kiszemelt, kiválasztott
 • szerelmes, kedves, jövendőbeli, jegyes
 • mátka, menyasszony, menyasszonyjelölt
 • vőlegény, vőlegényjelölt

tömlő

főnév
 • tartály, zsák
 • (szaknyelvi): ciszta (szaknyelvi), tüsző (szaknyelvi)
 • kerékpárgumi, kerékpárbelső, belső gumi, gumibelső, belső (bizalmas)
 • öntözőcső, gumicső, locsolócső, slag (bizalmas), cső

tizedesjel

főnév
 • tizedesvessző, tizedespont

tályog

főnév
 • kelés, kelevény (régies), fekély, gyülevény (régies), gyűlés, gennyhólyag, gennyesedés, furunkulus (szaknyelvi), tarjag (régies), ulcus (szaknyelvi), aposztéma (szaknyelvi)

vaskohászat

főnév
 • metallurgia (szaknyelvi), vasöntés

visszakövetel

ige
 • visszakér, revindikál (idegen), reklamál
 • visszakíván, visszaóhajt

szemenszedett

melléknév
 • aljas, hitvány, alávaló
 • (régies): válogatott, kiválogatott, kiszemelt

szavatolt

melléknév
 • garantált

összevéve

határozószó
 • összesen, mindösszesen, összegezve, summa summarum (idegen), együttesen, együttvéve, összevissza (bizalmas), kurz und gut (idegen)

szétfoszlik

ige
 • szétmegy, szétmállik, elrongyolódik, szétrongyolódik, elkopik
 • semmivé lesz, szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik

vízkór

főnév
 • vizenyő, vízibetegség (régies), ödéma

kirendeltség

főnév
 • képviselet, lerakat, fiók, delegáció
 • külképviselet, misszió

végszükség

főnév
 • végső szükség, szorultság, végveszély

vakmerőség

főnév
 • bátorság, merészség, elszántság, kurázsi (bizalmas), vagányság (bizalmas), virtus
 • meggondolatlanság
 • kockázat, hazardírozás, rizikó, kaland
 • szemtelenség, arcátlanság, pimaszság

viharedzett

melléknév
 • viharvert, harcedzett
 • cserzett, edzett, kemény, próbált
 • megviselt, elkopott, elkoptatott, elnyűtt

verem

főnév
 • gödör, lyuk, üreg
 • vacok, odú
 • barlang
 • csapda, kelepce
 • farkasverem
 • sírgödör, sírverem

törvénykezik

ige
 • bíráskodik, ítélkezik, ítél
 • pereskedik, perlekedik, pörlekedik (tájnyelvi)

virgonc

melléknév
 • játékos, fürge, eleven, jókedvű, mozgékony, élénk, cservenka (tájnyelvi), energikus