ügyes szinonimái

melléknév
 • jártas, járatos, gyakorlott, rutinos, szakértő, hozzáértő, rátermett
 • aranykezű, mesteri, bravúros, művészi Sz: aranyat ér a keze; nem hagyja bordában a vásznat
 • élelmes, ügyeskedő, életrevaló, talpraesett, leleményes, találékony Sz: jég hátán is elél; kőszikla tetején is elél
 • mozgékony, fürge, serény, házias, agilis (idegen)
 • célszerű, ésszerű, ötletes, praktikus Sz: kacsatalpon forog
 • sikerült, tetszetős, helyre
 • (bizalmas): csinos, takaros, jó külsejű, jó megjelenésű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vigasztalódik

ige
 • gyűjtőzik (tájnyelvi)

ihlet1

főnév
 • sugallat, inspiráció, lendület, tűz, alkotóerő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ügyes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

udvariatlan

melléknév
 • nyers, neveletlen, durva, goromba, tiszteletlen, tapintatlan, figyelmetlen, bántó, faragatlan, arcátlan, modortalan, lovagiatlan, pórias

temető II.

főnév
 • sírkert, temetkezési hely, temetőhely, sírmező, temetőkert, cinterem (régies)
 • templomkert, templomudvar

távirányítás

főnév
 • távvezérlés

szimpla

melléknév
 • egyrétű, egyszeres, sima
 • egyszerű, jelentéktelen, mindennapi, hétköznapi, köznapi, közönséges, átlagos, szürke

utánnyomás

főnév
 • újranyomás
 • utánnyomat

végigfut

ige
 • végigszalad, végigrohan, végigvágtat, végigszáguld, végignyargal (választékos), végigrobog, végiglohol (bizalmas), átfut
 • megjár, bejár, befut
 • áttekint, átnéz, átlapoz, átolvas, átszalad(valamiben)
 • (hang): elterjed, végighalad, átszel
 • végighúzódik, elnyúlik

súg

ige
 • suttog, pustog (tájnyelvi), odasúg, duruzsol, mormol, halkan mond
 • rebeg
 • sejtet, sugall, sugalmaz

sorakozó

főnév
 • gyülekező, szemle, mustra (régies), létszámolvasás, névsorolvasás, névsor (bizalmas), gléda (régies), appel (idegen)

ordít

ige
 • üvölt, ordítozik, ordibál, bömböl, rivall, harsog, vonít, kurjongat, hangoskodik, lármázik, kiabál
 • acsarkodik
 • sír, zokog
 • jajveszékel
 • zúg, süvít, süvölt, bőg, tutul (bizalmas)
 • sikít, lerí, kiütközik, kitűnik, rikít (tájnyelvi)

szalámi

főnév
 • olaszkolbász (régies)
 • felvágott

veranda

főnév
 • terasz, tornác, előtér, szaletli (bizalmas), folyosó (tájnyelvi), ámbitus (tájnyelvi)

vitriolos

melléknév
 • mérges, gyilkos, maró, megsemmisítő

kettőz

ige
 • dupláz (idegen), kétszerez, kettősít (régies), megkétszerez
 • kettőztet
 • markot szed, kévét köt (tájnyelvi)

ügyintézés

főnév
 • ügykezelés, adminisztráció, ügyvitel
 • ténykedés

tüsző

főnév
 • erszény
 • bőrtarisznya

vám

főnév
 • vámilleték, vámdíj, tarifa
 • járandóság
 • vámház, vámhely, vámhivatal, vámhíd

üzemköltség

főnév
 • rezsi, fenntartás, fenntartási költség

terepjáró

főnév
 • dzsip

vaskohászat

főnév
 • metallurgia (szaknyelvi), vasöntés