összetákol szinonimái

ige
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összeeszkábál (bizalmas), összekalapál, összetoldoz, összefabrikál (bizalmas), összeszerkeszt, összeábdál (tájnyelvi), összedrótoz
 • rögtönöz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

muszkli

főnév
 • izom, karizom, bicepsz, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

kényúr

főnév
 • zsarnok, despota, tirannus (régies), diktátor, autokrata, önkényúr, kiskirály
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összetákol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önkényes

melléknév
 • önhatalmú, zsarnoki, despotikus

nekibuzdul

ige
 • nekifog, nekigyürkőzik, nekidurálja magát (bizalmas), megtáltosodik (tréfás)
 • fölbátorodik Sz: megszállja a szentlélek (bizalmas)

nagyarányú

melléknév
 • nagyszabású, nagyfokú, nagyméretű, hatalmas, monstre (idegen), grandiózus (választékos), kolosszális (bizalmas), emberfölötti, szerfölötti, eget verő, gigantikus, egyedülálló, tekintélyes, tetemes, lenyűgöző, széles körű

méhsör

főnév
 • mézsör, méhser (tájnyelvi), mézser (tájnyelvi), márc (tájnyelvi)

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

per2

határozószó
 • osztva, törve (valamivel)(valamivel)(valamivel)(valamivel)

megalvad

ige
 • megalszik, megdermed, koagulál (idegen), megszilárdul, besűrűsödik

marok

főnév
 • tenyér, kéz

kétszerkettő

főnév
 • egyszeregy, szorzótábla

megfoszt

ige
 • elvesz, elragad, elüt, kizsebel (bizalmas), megkopaszt, meghámoz (szleng), kifoszt, megtolvajol (tájnyelvi), kirabol, kiforgat, kisemmiz

pingpongozik

ige
 • asztaliteniszezik

racionális

melléknév
 • ésszerű, logikus, okszerű, értelmes, érthető, józan, átgondolt, indokolt, okos, következetes, világos, felfogható
 • gazdaságos, kifizetődő, célszerű, megtérülő, érdemes, előnyös, gyümölcsöző

enyéim

főnév
 • családom, hozzátartozóim, rokonaim

szét

határozószó
 • széjjel, szerte, szerteszét, szerteszéjjel, szanaszét, szétfelé (tájnyelvi)

siker

főnév
 • győzelem, diadal, dicsőség, pálma, babér, taps, gyümölcs, eredmény, foganat, érvényesülés
 • tetszés, helyeslés
 • (bizalmas): sikerdarab, kasszadarab (bizalmas), sláger
 • telt ház, táblás ház

összetétel

főnév
 • összeállítás, felépítés, szerkezet, struktúra, kompozíció, konstrukció
 • tartalom
 • szóösszetétel, összetett szó, kompozitum (idegen)

öltözködik

ige
 • öltözik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár
 • flancol (szleng)

partner

főnév
 • társ, barát, pár, kedves, szerető, élettárs, vágytárs (régies)
 • üzlettárs, kolléga
 • szövetséges
 • táncpartner
 • (szaknyelvi): ellenfél, küzdőfél, küzdőtárs

selyemhernyó

főnév
 • selyemlepke, selyembogár (régies), selymér (régies)

pakol

ige
 • csomagol
 • rakodik, rámol, rendezget, rakosgat

népiskola

főnév
 • elemi, elemi iskola

pecsétviasz

főnév
 • spanyolviasz, spanyolviaszk

sérvkötő

főnév
 • suspensorium (szaknyelvi)