építőmunka szinonimái

főnév
 • építés, építkezés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

strapa

főnév
 • munka, meló (bizalmas), nyűg, gürcölés, robot (bizalmas), megerőltetés, fáradság, fáradalom, vesződés, erőltetés, kimerülés, kínlódás, elfáradás, hajsza (bizalmas)

dörgedelem

főnév
 • szidás, leckéztetés, feddés, szemrehányás, prédikáció (bizalmas), szónoklat, dorgálás, dorgatórium (régies), kirohanás, letolás (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a építőmunka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eltékozol

ige
 • elpocsékol, elveszteget, elpazarol, elfecsérel, elherdál, elszór, elhány, elver, elkótyavetyél, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elfuccsol (tájnyelvi) Sz: kidob az ablakon

ekhós

melléknév
 • (szekér): ponyvás, ponyvatetős, sátoros

egyelőre

határozószó
 • ideiglenesen, átmenetileg, pillanatnyilag, jelenleg, e pillanatban, a jelen pillanatban, momentán (bizalmas), per pillanat, most, ideig-óráig

csodaszép

melléknév
 • gyönyörű, gyönyörűszép, világszép, tündérszép, meseszép, festeni való

embrionális

melléknév
 • kezdetleges, kezdeti, fejletlen
 • magzati

fáradalom

főnév
 • fáradság, fáradozás, vesződség, erőfeszítés, igénybevétel, strapa (bizalmas), viszontagság

megvámol

ige
 • elvámol, vámot vet ki (valamire), megfináncol (régies)
 • (bizalmas): megdézsmál, csen, fogyaszt (valamiből), megkóstol

bozontos

melléknév
 • torzonborz, borzas, kócos, fésületlen, összekuszált, kusza, lompos, csapzott, loboncos, boglyas, turcos (tájnyelvi)
 • (régies): bozótos

bokszmérkőzés

főnév
 • ökölvívó-mérkőzés, bokszmeccs, ökölharc, öklözés, bunyó (szleng), verekedés, viadal, harc, összecsapás, ütközet, összeütközés, mérkőzés, erőpróba

büdzsé

főnév
 • költségvetés, államháztartás, államkassza, állampénztár

fejedelem

főnév
 • uralkodó, herceg, princeps (idegen), princ (régies)
 • goszpodár, zsupán, vajda, knyáz, maharadzsa, emír, kán
 • nemzetségfő, törzsfő, vezér

felszárad, fölszárad

ige
 • fölszikkad, felcikkad (tájnyelvi), kiszárad, megszárad, szárazzá lesz, fókodik (tájnyelvi), elfuvalkodik (tájnyelvi), felverődik (tájnyelvi)

házasság

főnév
 • frigy (választékos), házasélet, életközösség, hímen (választékos), parti (bizalmas), connubium (régies), mariage (régies), matrimónium (régies)
 • házasságkötés, házasodás, egybekelés, esküvő, nász, menyegző, frigykötés (régies)

gond

főnév
 • aggodalom, aggály, töprengés, tépődés, vesződség, fejfájás, baj, probléma, nehézség, kényelmetlenség, bökkenő, kellemetlenség, bosszúság, alkalmatlanság, bonyodalom, galiba, nyűg, aggság (tájnyelvi), aj-baj (tájnyelvi), gubanc (szleng), gáz (szleng)
 • nélkülözés, hiány
 • szorgalmatosság (régies), gondosság, alaposság, körültekintés, figyelem, odaadás
 • gondoskodás, törődés

épület

főnév
 • építmény, objektum, ház, létesítmény

elszenved

ige
 • elvisel, eltűr, elbír, kibír, keresztülmegy, átesik, átmegy (valamin), átél, kiáll, lenyel (bizalmas), aláveti magát (valaminek), hord, hordoz, tolerál, végigcsinál(valami ellen)

évelőszarkaláb

főnév
 • kerti sarkantyúfű, kerti szarkaláb, sarkantyúfű, sarkantyúvirág, szarkaláb

gépipar

főnév
 • géptermelés, gépgyártás

erőleves

főnév
 • húsleves, bouillon (idegen), színleves (régies)

elborzad

ige
 • megborzad, elszörnyed, eliszonyodik, elretten, égnek áll a haja, égnek mered a haja

faggat

ige
 • kérdezget, kikérdez, kérdez, vallat, egzaminál (régies), vizsgáztat, inkvirál (idegen), szorongat, nyaggat, gyötör, firtat, fartat (tájnyelvi), kérdezősködik, kérdésekkel ostromol, faggatózik, firtogat (tájnyelvi), farcinál (tájnyelvi), kontat (tájnyelvi), faktat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): facsar
 • szétnyom, magoz (meggyet), fölfakaszt

gól

főnév
 • találat, dugó (szleng)
 • kosár
 • (szleng): ötös, jeles osztályzat