áthelyez szinonimái

ige
 • átrak, átvisz, eltesz, elmozdít, elhelyez, áttelepít, átköltöztet, átirányít, átdob (bizalmas), átvezényel, transzferál (szaknyelvi), diszlokál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alsóház

főnév
 • alsótábla

filodendron

főnév
 • könnyezőpálma, levélfa
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a áthelyez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

aranyfüst

főnév
 • aranyozás, aranyhártya, aranyfólia, aranyfuttatás, aranybevonat, levélarany, festékarany, aranypili (régies)
 • látszat, külszín

aszal

ige
 • szárít, megszárít, elhervaszt, elfonnyaszt, megfonnyaszt, szikkaszt, száraszt (tájnyelvi)

befogad

ige
 • magába zár
 • magába fogad, felfog, megért, felér ésszel, appercipiál (idegen), recipiál (idegen)
 • szállást ad, elszállásol, otthont ad, hajlékot ad, elhelyez, odavesz, elkvártélyoz (régies), menedéket nyújt, becsap (tájnyelvi), beprimil (tájnyelvi)
 • bevesz, beenged, iktat, inkorporál (idegen)
 • (tájnyelvi): megfogad, felfogad, szolgálatba fogad

jósnő

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, szibilla (régies), javasasszony

békétlen

melléknév
 • zúgolódó, lázongó
 • nyugtalan, zaklatott, diszharmonikus
 • veszekedős, zsémbes

bíborpiros

melléknév, főnév
 • bíbor, bíborvörös, bíborszínű, lilásvörös, piros, skarlátpiros, vérpiros, purpur (idegen), csigavérszínű (régies)

egyszóval

határozószó
 • tehát, szóval, eszerint, vagyis, azaz, következésképpen, röviden szólva, rövidre fogva, röviden, magyarán szólva, összefoglalva, dióhéjban Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége; elég az hozzá; summa summarum (idegen); kurz und gut (idegen)

cseveg

ige
 • társalog, beszélget, szót vált, fecseg, locsog, csacsog, csivitel, csicsereg, szájal, dumál (bizalmas), traccsol (bizalmas), trécsel (bizalmas), kaszinózik (bizalmas), pletykál, tereferél, pusmog, sustorog, kotyog, trafikál, jártatja a száját, szövegel (szleng), konverzál (régies), apacsol (szleng), smúzol (szleng), pofázik (durva)

átír

ige
 • lemásol, átmásol, tisztáz, átvezet (szaknyelvi)
 • transzkribál (idegen), sifríroz (szaknyelvi)
 • átfogalmaz, átszövegez, átkölt, átalakít, átstilizál, átdolgoz, átigazít, kijavít, átgyúr, módosít, megváltoztat, átformál, átkomponál
 • áttesz, átültet, átdolgoz, feldolgoz, adaptál

apró I.

melléknév
 • aprócska, csöppnyi, kis, kicsi, kicsiny, kicsike, parány, kisded (régies), pici, picike, piciny, icipici, picuri, picurka, icurka-picurka, incifinci, parányi, pinduri, pindurka, pirinyó, csepp, cseppnyi, pöttöm, törpe, öklömnyi, körömnyi, körömfeketényi, mákszemnyi, miniatűr, mikroszkopikus, aprószerű (tájnyelvi), csiripcsup (tájnyelvi), mikimáki (tájnyelvi)
 • apró-cseprő, csekély, jelentéktelen, lényegtelen, szóra sem érdemes, csip-csup, dibdáb, bagatell, elhanyagolható, mellékes, pitiáner (bizalmas), piti (bizalmas)

bántalmaz

ige
 • bánt, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, gúnyol, heccel, gonoszkodik, komiszkodik

csekk-könyv

főnév
 • csekkfüzet

átúszik

ige
 • átszel, átkel
 • (hang, kép): áttűnik, átváltozik

beállítás

főnév
 • behelyezés
 • szabályozás, beigazítás, jusztírozás (idegen)
 • átállítás, korrekció
 • elrendezés, szemszög, aspektus, szemlélet

csereügylet

főnév
 • csereakció, cserebere