grafikus jelentése

 • melléknév művészet rajzos, rajzzal kapcsolatos
 • főnév művészet grafikai technikákat alkalmazó művész
 • német graphisch, Graphiker ‘ua.’ ← tudományos latin graphicusgörög graphikosz ‘írásbeli, rajzos’ ← graphé ‘írás, rajz’ ← graphó ‘ír, rajzol’

További hasznos idegen szavak

fractura

kiejtése: fraktúra
 • orvosi (csont)törés
 • tudományos latin fractura (ossis) ‘ua.’ ← frangere, fractum ‘tör’

korteskedik

 • politika megbízójának képviselővé választásáért ügyködik
 • lásd még: kortes
A grafikus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

diamágneses

 • fizika önálló mágneses tér nélküli, de külső hatásra átmágnesezhető (anyag)
 • angol diamagnetic ‘ua.’ ← görög dia- ‘át’ | lásd még: mágnes

capitularis

kiejtése: kapituláris
 • vallás káptalani, a káptalanra tartozó
 • latin, ‘ua.’ lásd még: capitulum

kálium

 • kémia az alkálifémek sorába tartozó ezüstfehér, puha elem
 • tudományos latin kaliumarab (al-)kalí ‘(a) hamu’ (a ~ karbonátja fahamuból állítható elő)

interfész

 • határfelület, két funkcionális egységet csatoló felület
 • számítástechnika kapcsolóelem, illesztőelem
 • angol interface ‘ua.’: latin inter- ‘között, közé’ | angol face ‘arc, felület’ ← francia facelatin facies ‘arc’

mimézia

 • ásványtan egyes kristályok szimmetriájának megnövekedése ikerképződés útján
 • állattan a rejtőzésnek az a formája, hogy az állat az ellensége számára közömbös tárgyaknak vagy lényeknek álcázza magát
 • tudományos latin mimesia ‘ua.’ ← görög mimészisz, lásd még: mimézis

mineralógia

 • tudomány ásványtan
 • angol mineralogy ‘ua.’, lásd még: minerál, -lógia

morbiditás

 • orvosi beteges hajlam
 • orvosi a megbetegedések arányszáma (pl. fertőzöttek között)
 • tudományos latin morbiditas ‘ua.’, lásd még: morbid

kolerikus

 • lélektan indulatos, lobbanékony, heves vérmérsékletű
 • tudományos latin cholericus ‘ua.’ ← görög kholerikosz ‘epebeteg’ ← kholé ‘fekete epe’ (ókori eredetű felfogás szerint a fenti indulati alkat oka a fekete epe túltengése a testnedvek között)

imperatív

 • + parancsoló
 • szükségszerű, kényszerű, kényszerítő, elkerülhetetlen
 • német imperativfrancia imperatif ‘ua.’, lásd még: imperativus

semibrevis

kiejtése: szemibrévisz
 • zene félrövid hang jelölése a középkori menzurális hangjegyírásban
 • latin, ‘ua.’: semi- ‘fél’ | brevis ‘rövid’

katatónia

 • orvosi hasadásos elmezavart kísérő mozgási zavar, megmerevedés
 • tudományos latin catatonia ‘ua.’ ← görög katatonosz ‘(teljesen) megfeszült’: kata- ‘le, át, teljesen’ | teinó ‘feszít’

Aflamin

 • gyógyszerészet gyulladásgátló tabletta
 • tudományos latin ‘ua.’: görög a- ‘nem’ | latin flam(ma) ‘láng, gyulladás’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

medicinlabda

 • sport szőrrel tömött súlyos bőrlabda erőnléti gyakorlatokhoz
 • német Medizinball ‘ua.’, tkp. ‘gyógyászati labda’, lásd még: medicina

intenzionális

 • filozófia az intenzióra vonatkozó
 • angol intensional ‘ua.’, lásd még: intenzió