szolgálati szinonimái

melléknév
 • hivatalos, hivatali(bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kimélyül

ige
 • kiszélesedik, kivájódik

üldögél

ige
 • ücsörög, elül, csücsül, trónol (pejoratív), gubbaszt, ülöget (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szolgálati szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szervezkedés

főnév
 • szövetkezés, szövetség, társulás, társulat, organizáció (idegen)
 • konspiráció (idegen), mozgolódás

skicc

főnév
 • vázlat, előtanulmány, előzetes, tervrajz, tervezet, körvonal, minta, sablon, séma

sehogy, sehogyan

határozószó
 • sehogy sem, semmiképp, semmiképpen, semmi módon, semmiféleképpen

ráragaszt

ige
 • rátapaszt, hozzáragaszt, odaragaszt
 • (betegséget): megfertőz

színtelen

melléknév
 • vízszínű, víztiszta (szaknyelvi), fakó, színehagyott, seszínű, savószínű (tájnyelvi)
 • sápadt, halottsápadt, holtsápadt, fakó, vértelen, halvány, kísértethalvány, hideglelős színű (tájnyelvi)
 • jellegtelen, szürke, egysíkú, egyhangú, lapos, érdektelen, se sava, se borsa, se íze, se bűze, fád, unalmas, élettelen, sótlan, szellemtelen

tar

melléknév
 • kopasz, hajatlan, bőrfejű (szleng)
 • szőrtelen, tollatlan, meztelen, pucér, vedlett
 • lombtalan, levéltelen
 • kopár, csupasz, puszta

pellengér

főnév
 • (régies): szégyenfa (régies), szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kaloda
 • bitófa, bitó

párna

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír

megnyugvás

főnév
 • megállapodás, megpihenés, beletörődés, rezignáció, elégültség, megelégedés, elégedettség, nyugalom, béke, rend, megbékülés, csillapodás, megkönnyebbülés, enyhülés

piszkos

melléknév
 • koszos, mocskos, mosdatlan, tisztátalan, maszatos, szurtos, fekete, füstös, retkes (bizalmas), szutykos, csatakos, szennyes, danes (tájnyelvi), csajtos (tájnyelvi), loncsos (tájnyelvi), paszatos (tájnyelvi), elhanyagolt, ápolatlan, redvás (szleng), koszlott Sz: a bába mosdatta legutoljára; akkor látott vizet, mikor a bába megmosdatta; alábbvaló a pondrós kutyánál; belepi a piszok; csak a kosz tartja egyben; feketevasárnapot ül húsvét napján is; fekete, mint a szurok; fényes, mint a bogrács oldala; ha a falhoz vágnák, odaragadna; ki se látszik a piszokból; lustos, mint a tehénfark; olyan piszkos, mintha disznókkal hálna; olyan, mint a meszelőkötő; olyan, mint a moslékos sajtár; olyan, mint az üszög; ragad a mocsoktól; retek is kikelne a kezén; szennyes, mint a rab; tiszta, mint a mécses; tiszta, mint a kifordított zsák; tündöklik, mint az üst; úgy néz ki, mint mikor a légy kimászik a mártásból
 • aljas, becstelen, gyalázatos, tisztességtelen, rohoda (tájnyelvi)
 • trágár, malac (beszéd)
 • (pejoratív): zsugori, smucig (bizalmas), kicsinyes, fösvény

távbeszélőfülke

főnév
 • telefonfülke, fülke

tiszteletdíj

főnév
 • honorárium, gázsi (bizalmas)

hibbant

melléknév
 • őrült, eszelős, gyengeelméjű, elmebeteg, megbomlott agyú, ütődött (bizalmas), buggyant (szleng), megzavarodott, megháborodott, féleszű, félcédulás, félkegyelmű, hiányzik egy kereke, eszeficamodott, agyalágyult, hülye, bolond, gyagyás, dilis, lökött (szleng), flúgos (szleng), meg van húzatva, bogaras, eceboca (tájnyelvi), csihés (tájnyelvi)

volta

főnév
 • (régies) (valaminek): helyzete, állapota, léte
 • múltja

vádol2

ige
 • (tájnyelvi): gyalogol, bandukol, vándorol
 • gázol

szólít

ige
 • magához kér, magához kéret
 • szólongat
 • hív, nevez, titulál, címez, tisztel
 • (régies): szól

szerény

melléknév
 • szolid, csendes, visszahúzódó, tartózkodó, modestus (idegen), mérsékelt, mértékletes
 • bátortalan, szégyenlős, szemérmes, szende Sz: szerény, mint az ibolya
 • igénytelen, takarékos Sz: kevéssel beéri; a kicsit is megbecsüli; meghúzza magát; kis helyen is megfér
 • egyszerű, mesterkéletlen
 • szegényes, gyér, gyenge, olcsó
 • kevés

tákol

ige
 • (pejoratív): eszkábál, összeró, ró, illeszt, összeüt, bütyköl, fabrikál
 • barmol
 • foldoz, összetold

ürít

ige
 • kiönt, kitisztít
 • szükségét végzi
 • vizel, hugyozik (durva), könnyít (tájnyelvi), ereszt (bizalmas), pisil, kisdolgozik (bizalmas)
 • székel, nagydolgozik (bizalmas), csinál, becsinál, szarik (durva), kakál (bizalmas), kakil (bizalmas)

szörnyű

melléknév
 • szörnyűséges, borzalmas, borzasztó, félelmetes, hátborzongató, hajmeresztő, elképesztő, rettenetes, rettentő, riasztó, ijesztő, iszonyú, iszonyatos, pokoli, őrjítő, rémes, rémítő, förtelmes, katasztrofális, terribilis (idegen)
 • ádáz, bősz, utálatos, undok, veszekedett, ocsmány, kriminális (bizalmas), vérlázító, vérfagyasztó, tragikus, égbekiáltó
 • nagyfokú, mérhetetlen, éktelen, horribilis, roppant, irtózatos, rettentő, monstruózus (idegen)

sorsol

ige
 • sorsot húz, sorsot vet, kockát vet (régies), nyilat húz (régies), húz (bizalmas)

tandíj

főnév
 • iskolapénz (régies), leckepénz (régies)

vádaskodik

ige
 • rágalmaz, befeketít, mószerol
 • áskálódik