vezérigazgató szinonimái

főnév
 • vezér (bizalmas), fejes, góré (szleng), diri (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

korrektúra

főnév
 • javítás, helyesbítés, korrigálás, korrektúrázás
 • (szaknyelvi): kefelenyomat (szaknyelvi), levonat, kefe (bizalmas)

internátus

főnév
 • diákotthon, tanulóotthon, kollégium, konviktus (régies)
 • nevelőintézet, intézet
 • szeminárium (régies), papnevelde
 • (szleng): börtön, dutyi (bizalmas), karcer (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vezérigazgató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

végkimerülés

főnév
 • összeomlás

tunya

melléknév
 • lusta, lomha, tétlen, semmittevő, dologtalan, henye, renyhe, rest, hájfejű, lassú, álmos, élhetetlen, szunyák (régies), tonyhó (régies), alamár (régies), léhonda (tájnyelvi), lomhár (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), szunyáta (tájnyelvi)

törvényszolga

főnév
 • hivatalsegéd, küldönc, kifutó, futár (régies), altiszt, poroszló (régies), hajdú

távolság

főnév
 • messzeség, táv, távlat, távol (választékos), distancia (idegen), szakasz, távköz (szaknyelvi), térköz, hézag, szétállás (régies)
 • időköz, intervallum, köz
 • hangköz
 • eltérés, különbség
 • hidegség, idegenkedés, távolságtartás

versenytárgyalás

főnév
 • pályázat, tender, árlejtés (régies), szubmisszió (idegen)

zátony

főnév
 • kiemelkedés, turzás (szaknyelvi), homokpad, porond (tájnyelvi)
 • (régies): gázló

szigony

főnév
 • halászvilla (régies)

szépséges

melléknév
 • gyönyörű, gyönyörűséges, pompás, bűbájos, bájos, csodálatos

párt

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

szónok

főnév
 • orátor (régies), rétor (régies), előadó

züllik

ige
 • süllyed, csúszik, romlik, hanyatlik, rossz útra tér, lejtőre jut
 • lumpol (bizalmas), korhelykedik, dőzsöl, tivornyázik, kocsmázik, éjszakázik, dorbézol, mulatozik, vigad

kívülről

határozószó
 • kintről
 • emlékezetből, fejből, könyv nélkül, betéve

vézna

melléknév
 • nyápic, nyiszlett (bizalmas), girhes, sovány, csenevész, cingár, keszeg (bizalmas), hitvány, vékonypénzű, vékonydongájú, zörgő csontú, csont és bőr, nyamvadt, ványadt, beteges, erőtlen, satnya, nyüszüge, vilizna (tájnyelvi), girbics (tájnyelvi), vakarcs, gernya (tájnyelvi)

végbemegy

ige
 • megtörténik, megvalósul, megesik, bekövetkezik, beteljesedik, lefolyik, lezajlik, lebonyolódik, lejátszódik, lepereg (választékos), kitelik (tájnyelvi)

vizenyő

főnév
 • ödéma (szaknyelvi)

villamos I.

melléknév
 • elektromos, elektrikus (régies)
 • ingerült, feszült, izgatott

tüskés

melléknév
 • tövises, tüskös (tájnyelvi), gazos (régies), csekmetes (tájnyelvi), csipkés (tájnyelvi)
 • szúrós, bökős
 • borostás, borotválatlan
 • barátságtalan, elutasító, visszahúzódó, morózus
 • sértő

völgykatlan

főnév
 • katlan, medence, völgyteknő, szakadék