vasszorgalom szinonimái

főnév
 • hangyaszorgalom, igyekezet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

arányszám

főnév
 • viszonyszám, mértékszám, tényező, mutatószám, jelzőszám, indexszám, modulus (szaknyelvi)

lobogó I.

melléknév
 • lengő, lebegő
 • heves, lángoló, langallós (tájnyelvi)
 • (víz): forró, zubogó, gyöngyöző
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vasszorgalom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vádli

főnév
 • lábikra

tornyosul

ige
 • tornyosodik, torlódik, emelkedik, halmozódik, felhalmozódik, összegyűl, összegyűlik

tévhit

főnév
 • balhit, hiedelem, csalhit (régies), félreértés, babona, bozsena (tájnyelvi), szupersztíció (idegen)

tagállam

főnév
 • tagország, szövetségi állam
 • kanton (idegen)

változik

ige
 • megváltozik, alakul, átalakul, módosul, fordul
 • hasonul
 • ingadozik, váltakozik, fluktuál (szaknyelvi), hullámzik, oszcillál
 • válik (valamilyenné), lesz (valamivé), fejlődik, szerveződik, kicirlódik (tájnyelvi)

viola1

főnév
 • ibolya, árvácska

szégyenlős

melléknév
 • bátortalan, tartózkodó, szemérmes, restelkedős, szemérmetes, félénk, félős, szűzies, lányos, kényeskedő
 • prűd

számla

főnév
 • elszámolás, jegyzék, kontó (régies), blokk, cech (bizalmas), áruszámla, faktúra (régies), tartozás (régies), nota (régies)
 • folyószámla, bankszámla

összeillő

melléknév
 • összehangzó, egyező, megférő, összeegyeztethető, kongruens (idegen), összeférő, kompatíbilis (idegen), összevaló, egybehangzó, egybevágó, harmonizáló, stimmelő, klappoló (bizalmas), kvadrál (régies)

szépségápolás

főnév
 • kozmetika, pipere, szépészet (régies), szépítkezés

visszasír

ige
 • visszakíván
 • visszavágyakozik, visszavágyik

addiktív

melléknév
 • függőséget okozó

kínai

melléknév, főnév
 • sárga (bizalmas), ferde szemű (bizalmas), húzott szemű (szleng), sliccelt szemű (szleng)
 • (szleng): érthetetlen, magas (bizalmas)

vasútállomás

főnév
 • állomás, pályaudvar, megállóhely
 • vasúti épület, állomásépület, indóház (régies)

üzemzavar

főnév
 • hiba, defekt, meghibásodás, géphiba
 • probléma, baj

vesztés

főnév
 • vereség, legyőzetés, alulmaradás, bukás
 • (régies): rontás, rombolás, pusztítás
 • kivégzés

végszükség

főnév
 • végső szükség, szorultság, végveszély

töltőceruza

főnév
 • csavarirón

vigyázatlan

melléknév
 • elővigyázatlan, gondatlan, meggondolatlan, figyelmetlen, óvatlan, hanyag, könnyelmű, szórakozott, szeles, szeleskedő, kapkodó, hebehurgya, nemtörődöm, gyanútlan, hirtelen, elhamarkodott