varr szinonimái

ige
 • összeölt, összetűz
 • beszeg, eldolgoz
 • foltoz, javít, stoppol
 • letűz, steppel
 • kézimunkázik, öltöget
 • hímez, kivarr
 • (gombot): felvarr, rávarr, felerősít, ráerősít
 • (nyakába varr): ráerőltet, rásóz (bizalmas), rátukmál
 • (vkire varrja magát): ráakaszkodik, a nyakába varrja magát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mélyít

ige
 • ás, fúr, váj, süllyeszt, vés, kotor, völgyel (szaknyelvi), kiüregez
 • elsötétít, elkomorít, beárnyékol
 • (válságot): növel, terjeszt, fokoz, nagyobbít, eszkalál
 • öregbít (hírnevet)

ricinus

főnév
 • csodafa, törökmag, hashajtóbab, krisztustenyere (tájnyelvi), jézustenyere (tájnyelvi), jónásfája (tájnyelvi)
 • ricinusolaj
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a varr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

üzem

főnév
 • vállalat, gyár, üzemegység, műhely
 • ipartelep, gyártelep
 • munkafolyamat, munka, működés

tolmácsol

ige
 • fordít, lefordít, visszaad, interpretál, magyarít
 • kifejez, közvetít, továbbít, továbbad, átad
 • (zeneművet): előad, bemutat, eljátszik, tálal (bizalmas), prezentál

tetejében

határozószó
 • azonkívül, ezenkívül, ráadásul, méghozzá, azonfelül, amellett, mi több

szünidő

főnév
 • vakáció, szünet
 • szabadság, pihenés, pihenő

vallomás

főnév
 • tanúságtétel, nyilatkozás, nyilatkozat, tanúskodás
 • bejelentés, felfedés, elárulás
 • hitvallás
 • beismerés, bevallás, számadás, feltárulkozás, gyónás (választékos), lelkizés (szleng)

világos II.

főnév
 • világosság
 • napvilág, napfény
 • világos sör

százéves

melléknév
 • százesztendős

szállítókas

főnév
 • szállítókosár, kas, kosár

összefércel

ige
 • megvarr, megölt (tájnyelvi), megaggat (tájnyelvi)
 • összecsap, összevág, összeüt, elnagyol

szentatya

főnév
 • pápa, őszentsége, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke
 • (bizalmas): pap, lelkész
 • egyházatya

visszafog

ige
 • visszatart, megállít, tartóztat, fékez, türtőztet, elfojt, feltart, hátráltat, akadályoz, megzaboláz, féken tart, korlátoz
 • levon, visszatart
 • tompít, mérsékel, elnyom

zsíroz

ige
 • ken, olajoz, smírol (szaknyelvi)
 • trágyáz, feljavít

kilök

ige
 • kidob, kiszór, kihajít, kihány, kivág, kivet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas)
 • kiutasít, kikerget, kiűz, kipenderít, kitaszít, kirepít, kisug (tájnyelvi)
 • elbocsát, felmond, kirúg (bizalmas), kidob, eltávolít, elcsap, hivatalától megfoszt, hivatalából elmozdít
 • kibök, kiszúr, kitol, kinyom, kiüt, kidöf (tájnyelvi)
 • (szleng): kibabrál (bizalmas), rászed, becsap, kitol (valakivel) (bizalmas), átvág (szleng), átdob a palánkon (szleng)

vaságy

főnév
 • tábori ágy, fémágy
 • priccs

űrrepülés

főnév
 • űrhajózás, űrutazás, rakétautazás
 • űrkutatás, asztronautika

vérzés

főnév
 • vérfolyás, haemorrhagia (idegen)
 • menstruáció (szaknyelvi), menses (szaknyelvi), hónapszám (tájnyelvi), vendég (bizalmas), paradicsomérés (szleng), piroska (szleng), piros betűs ünnep (szleng)

végez

ige
 • befejez, bevégez, megcsinál, berekeszt, végére ér
 • (valakivel): leszámol, megöl, elintéz, kipusztít, kinyiffant (szleng)
 • leráz, elutasít, szakít (valakivel)
 • (tevékenységet): kifejt, űz, teljesít, csinál, művel, tesz, ellát, gyakorol, folytat, cselekszik(valamivel)
 • határoz, elhatároz, dönt, eldönt
 • elrendel(bizalmas)

tovatűnik

ige
 • eltűnik, elenyészik, szertefoszlik, elillan, elmúlik, eliramodik

vezeték

főnév
 • drót, kábel, huzal, sodrony, fémszál
 • hálózat, vezetékrendszer
 • csőrendszer, csatorna, kanális
 • ductus (idegen), cső, dréncső
 • kötőfék, kötél, szíj, póráz