üzem szinonimái

főnév
 • vállalat, gyár, üzemegység, műhely
 • ipartelep, gyártelep
 • munkafolyamat, munka, működés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összefoglalás

főnév
 • összefoglaló, szinopszis (szaknyelvi), foglalat, szintézis (idegen), káté, kiskáté, áttekintés, vázlat, summárium (idegen), kompendium (idegen), rezümé, összegzés, kivonat
 • recenzió (szaknyelvi)

királyné

főnév
 • királyasszony (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a üzem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

unszolás

főnév
 • kérés, biztatás, buzdítás, rábeszélés, sürgetés, doszolás (régies), késztetés, sarkallás, nógatás, noszogatás, kapacitálás, ösztönzés

terjeszkedik

ige
 • terjed, szétágazik, nyújtózik, kiterjed, szétterül
 • tért hódít, elfoglal
 • megszáll, leigáz, bekebelez, annektál (szaknyelvi)
 • (hatókör): nő, növekedik, növekszik, szélesedik, bővül, fejlődik

tekintet

főnév
 • pillantás, nézés, szemvillanás, kacsintás, hunyorgás
 • ábrázat, arckifejezés
 • tekintetbevétel, figyelembevétel, figyelem
 • szempont, vonatkozás, nézőpont, aspektus, megvilágítás
 • (régies): tisztelet, tekintély

szkíta

melléknév, főnév
 • szittya (régies)

ügyel

ige
 • őrködik, vigyáz, óv, kímél
 • szemmel tart, figyel, őriz, felügyel
 • ügyeletet tart, inspekciózik
 • törődik (valamivel), szem előtt tart

ventilátor

főnév
 • szellőztető, szellőztető berendezés, szellőztető készülék, légszivattyú, légfúvó, légfúvó gép, légkavaró

szabadon

határozószó
 • függetlenül, akadálytalanul, kötetlenül, önállóan, korlátlanul, korlátozásmentesen, önként, önszántából, tartózkodás nélkül, fakultatívan
 • szabadlábon
 • nyíltan, kereken, fesztelenül, leplezetlenül, őszintén, nyilvánosan

sróf

főnév
 • csavar

ott

határozószó
 • ottan, arra, arrafelé, ahajt (tájnyelvi), ahol (tájnyelvi), amott, amoda (tájnyelvi), ottand (tájnyelvi), amottan (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): legott (régies), rögtön, azonnal, azonmód

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

veszély

főnév
 • veszedelem, vész, kockázat, rizikó, fenyegetés

völgyszoros

főnév
 • szakadék, hasadék, szurdok, kanyon

kibújik

ige
 • kinő, kicsírázik, kikel, kifakad, kihajt
 • előbújik, kibukkan, kijön, kimozdul, kikászálódik, kikecmereg, kivergődik, kivackolódik (tájnyelvi)
 • kihúzza magát (valami alól), kisiklik, megkerül, kitér (valami elől), kivonja magát, elhárít
 • bliccel (bizalmas)

üzletel

ige
 • árusít, üzletezik, kereskedik, kalmárkodik, kufárkodik (régies)
 • nyerészkedik, seftel (bizalmas), üzérkedik, feketézik (szleng)

újra I.

határozószó
 • ismételten, megint, ismét, újból, újólag, ismétlen (tájnyelvi), megest (tájnyelvi), újfent
 • elölről

vastagodik, vastagsz

ige
 • hízik, gömbölyödik, köpcösödik, hasasodik (tájnyelvi), testesedik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): teherben van, hasasodik (tájnyelvi)
 • (szleng): gazdagodik, gyarapszik

vaksi

melléknév
 • (bizalmas): rövidlátó, közellátó, miop (szaknyelvi), miopsz (szaknyelvi), kakucs (régies), kuksi (tájnyelvi), kukusi (tájnyelvi), tyúkszemű (tájnyelvi)
 • félszemű, félvak

testőrség

főnév
 • testőrcsapat, gárda (régies), kíséret

véglet

főnév
 • szélsőség, extremitás (idegen), szertelenség, túlzás