vállalati szinonimái

melléknév
 • üzemi, gyári, céges, társasági

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

főzőedény

főnév
 • edény, fazék, lábas, serpenyő, kukta, üst, kondér

bölcsészet

főnév
 • filozófia, bölcselet
 • bölcsészkar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vállalati szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

üdvözít

ige
 • megvált, üdvösséget szerez (valakinek)
 • boldogít, boldoggá tesz

tímár

főnév
 • cserzővarga, tobakos (régies), csávásvarga (régies), cseresvarga (régies)
 • (régies): szíjgyártó, bőrgyártó

teremtés

főnév
 • alkotás, létesítés, készítés, előállítás, megalakítás
 • mindenség, világmindenség, univerzum
 • teremtmény, ember, emberi lény
 • nő, perszóna (pejoratív), alak
 • alkotás, készítmény (tájnyelvi)

szörny

főnév
 • szörnyeteg, monstrum, rém, rémség, torzalak, mumus

vádli

főnév
 • lábikra

vetélkedő I.

melléknév
 • versenyző, versengő, mérkőző, küzdő, összecsapó

szamártövis

főnév
 • bogáncs
 • ördögszekér
 • iglice (tájnyelvi)

szabadkozik

ige
 • elhárít, kéreti magát, húzódozik, mentegetőzik, mentegetődzik, tiltakozik, vonakodik, szabódik

öreg I.

melléknév
 • idős, agg, megvénült, hajlott korú, koros, matuzsálem, veterán, élemedett, éltes, vén, kipróbált, trottyos (bizalmas), idejeveszett (tájnyelvi), öregecske (tájnyelvi) Sz: megette már kenyere javát; elhullatta már a csikófogait; a szöszt is pösznek mondja; a hamut is mamunak mondja; a cinterem felé fordult már a rúdja; a málét se rághatja; a kriptakulcsot keresi; alkonyodik a napja; attól is fél, hogy az árnyékban megbotlik; csisz el, csosz el, bocskor; csoszog, nem jár; csüng a feje bal felé; egyidős a postaúttal; egyik lába a koporsóban van; eleget próbálja a tűfokot, mégsem találja; elérte a sok péntek (tájnyelvi); elkopott a foga; elunta a frisset, csak a lassút járja; estefelé van; görnyed évei súlya alatt; három lábon jár; hosszú belet húztak neki; inában van már a lotyogó nadrág; kenyerének javát megette; kettő helyett hármat lát; kikopott a sátoros ünnepekből; leánya is vénasszony (nőről); már a bíróságból is kiaggott; már lotyog a nadrágja; már sok karácsonyi szilvát evett; másodszor gyermek; mihelyt botlik, mindjárt esik; nem mai gyerek; nem bírja már a farát; öreg, mint az országút; pép az étke; régen volt az, mikor az anyja emlőjét szopta; sok pénteket ért már; sok húsvéti bárányt megevett; sokat szólott neki a kakukk; szájában két foga tartja az istrázsát; szemheggyel lát, fülheggyel hall; tisztes korú; töpörtő az orcája; tudja, mikor veszett Belgrád; túl van már az innenen; unja már a frisset, csak a lassút járja; vén, mint a postaút; vénebb az országútnál; vénebb a tízparancsolatnál; vénebb a Mátránál; virág volt, kóró lett
 • kemény, rágós, inas, porcogós, csimbókos (tájnyelvi)
 • régi, ócska, viseltes, avult, kopott, ósdi, özönvíz előtti
 • (idő) késő
 • (régies): nagy

szellemesség

főnév
 • elmésség, ötletesség, eredetiség
 • ötlet, tréfa, vicc, humor
 • szellemeskedés

világítótorony

főnév
 • fárosz (idegen), irányfény, jelzővilágítás

zöldell

ige
 • virul, lombosodik

kihagy

ige
 • elhagy, húz, töröl, mellőz, kivesz, kizár, megnyirbál, átugrik, kiradíroz, kivakar, figyelmen kívül hagy, számításon kívül hagy, semmibe vesz, elhallgat, kirekeszt, kiküszöböl, eliminál (idegen), deleál
 • kifelejt (valakivel)
 • elszalaszt, elmulaszt
 • akadozik, félbeszakad, szünetel, megakad, elakad

vallat

ige
 • faggat, kérdez, kihallgat, kikérdez, vallatóra fog, számon kér, vizsgáztat, kérdőre von, firtat, puhatol, nyaggat, megdolgoz (bizalmas), kontat (tájnyelvi), fogtat (tájnyelvi), sallat (tájnyelvi), kicsigáz (régies)
 • vizsgál, kutat, fürkész, keres

utónév

főnév
 • keresztnév, személynév

velő

főnév
 • csontvelő, agyvelő
 • lényeg, értelem, tartalom, kvintesszencia (választékos), magva (valaminek)

varkocs

főnév
 • hajfonat, copf, fonadék, cica (tájnyelvi), cicka (tájnyelvi), foncik (tájnyelvi), tincs

tizedes2

főnév
 • káplár (régies), kétcsík (szleng), dekás (szleng)
 • (régies): urasági inas, hajdú

versengés

főnév
 • versenyzés, verseny, vetélkedés, vetélkedő, kötélhúzás, küzdelem, erőpróba, küzdés, mérkőzés
 • konkurálás, rivalizálás