utóhang szinonimái

főnév
 • utószó, zárószó, záróbeszéd, berekesztés, peroráció (szaknyelvi), epilógus
 • fogadtatás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszaemlékezik, vis

ige
 • felidéz, emlékezetébe idéz, eszébe jut, megemlékezik (valakiről, valamiről), visszaréved, visszagondol, visszanéz, visszapillant, visszatekint, múltba néz
 • felismer, ráismer

röntgenfelvétel

főnév
 • radiogram, röntgenkép
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a utóhang szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tünékeny

melléknév
 • elmúló, futó, röpke, tiszavirág-életű, mulandó, tünelgő (régies), változékony, efemer (idegen)
 • szertefoszló, tovatűnő, eltűnő

telefax

főnév
 • fax, távmásoló

társít

ige
 • egyesít, összekapcsol, kapcsol, párosít, összefüggésbe hoz, összeköt, asszociál, vonatkoztat

szétszakít

ige
 • elszakít, eltép, széttép, széjjeltép, szétszaggat, széjjelszaggat, kettészakít, kettétép
 • (kapcsolatot): megszüntet, felszámol, megszakít

unokahúg

főnév
 • unokanővér

vasútállomás

főnév
 • állomás, pályaudvar, megállóhely
 • vasúti épület, állomásépület, indóház (régies)

spontán I.

melléknév
 • szabad, önkéntes
 • ösztönös, önkéntelen, akaratlan, keresetlen, automatikus
 • őszinte, közvetlen, átérzett
 • rögtönzött, pillanatnyi, esetleges

skála

főnév
 • hangsor, hanglétra, hanglépcső
 • (szaknyelvi): fokbeosztás, beosztás, lépték, mérce
 • kereső (rádióé)

olvadás

főnév
 • enyhülés, felengedés
 • ellágyulás, meghatódás, elérzékenyülés

szagtalanít

ige
 • dezodorál
 • szellőztet

vegyelemzés

főnév
 • vegyvizsgálat, kémiai analízis

visszaretten

ige
 • visszariad, visszaborzad, visszahőköl, hátrahőköl, megtorpan, megijed, idegenkedik, perhorreszkál (idegen)

késleltet

ige
 • visszatart, hátráltat, retardál (idegen), feltartóztat, korlátoz, nehezít, akadályoz, gátol, fékez, halaszt, halogat, húz-halaszt, elnapol, elodáz, megállít
 • lelassít, mérsékel
 • elhúz, meghosszabbít, nyújt

utónév

főnév
 • keresztnév, személynév

túros

melléknév
 • sebes, kisebesedett, sebhelyes
 • gennyes, eves (régies)
 • feltört

vállalat

főnév
 • üzem, gyár, cég, firma (régies), társaság, vállalkozás

ünnepélyes

melléknév
 • ünnepi, ünnepies, emelkedett, méltóságteljes, szertartásos, kimért, ceremoniális, magasztos, fenséges, jeles, fennkölt, patetikus, sollemnis (idegen)
 • díszes, pompás

tengerész

főnév
 • matróz, hajós, tengerésztiszt
 • tengerjáró, tengeri medve (bizalmas)

vár2

főnév
 • erőd, erődítmény, várkastély, várpalota, fellegvár, citadella (régies), védhely (régies), sasfészek (választékos), gólyafészek (tréfás), várrom
 • támasz, bástya, védelem, oltalom, menedék