unokahúg szinonimái

főnév
 • unokanővér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leszállít

ige
 • házhoz szállít, letesz, lerak, lead, liferál (idegen)
 • alábbszállít, csökkent, leértékel, lecsökkent, kisebbít, leszorít, lenyom, mérsékel, apaszt

hapsi

főnév
 • (szleng): férfi, ember, pasas (bizalmas), fickó, pasi (bizalmas), pali (szleng), pacák (szleng), krapek (szleng), alak, tag, csávó (szleng), ürge (szleng), pók (szleng), fazon (szleng), hapi (szleng), ipse (bizalmas), manusz (szleng), mandzsó (szleng), muksó (szleng), mócsing (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a unokahúg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tudta

főnév
 • ismerete, tudása, engedélye

tavirózsa

főnév
 • vízililiom, tündérrózsa, vízitök (tájnyelvi)
 • lótusz

tántorog

ige
 • dülöngél, ide-oda dől, ingadozik, imbolyog, szédeleg, botorkál, támolyog, botladozik, bukdácsol Sz: úgy jár, mint akit a szél megüt; vargabetűt vet; szűk neki az utca
 • ingadozik, habozik, tétovázik, tépelődik, töpreng, vívódik, bizonytalankodik, hezitál

szerelmes II.

főnév
 • lovag, gavallér (régies), szerető, udvarló
 • választott, rózsa, ideál
 • hősszerelmes, amorózó (idegen)

tyúktojás

főnév
 • tikmony (tájnyelvi), tikpete (tájnyelvi), tikgömb (tájnyelvi)

vámhivatal

főnév
 • vám, vámház, határvám, vámhely

sokrétű

melléknév
 • bonyolult, összetett, szerteágazó, sokoldalú, átfogó, komplex (idegen), sokszínű, széles körű, szövevényes

serkentő I.

melléknév
 • buzdító, bátorító, biztató, lelkesítő, ösztönző, ösztökélő
 • stimuláló, élénkítő, izgató, előmozdító, motiváló
 • doppingszer, ajzószer, izgatószer

odatámaszt

ige
 • nekitámaszt, megtámaszt, hátratámaszt, odadönt, nekidönt

súrolókefe

főnév
 • sikálókefe, gyökérkefe, csatakolóseprű (tájnyelvi)

vatta

főnév
 • szűrőgyapot, kötözőgyapot, sebgyapot

vipera

főnév
 • kecskekígyó (régies)
 • hárpia, áspiskígyó

kéreg

főnév
 • külszín, borítás, burkolat, bevonat, burok, héj, védőburok, haj (tájnyelvi), felszín, huzat, hántolék (tájnyelvi), hám, takaró, hártya, cortex (idegen)

ural

ige
 • hatalmában tart, ellenőriz, uralkodik (valamin), dominál (idegen), uralmat gyakorol, hatalmat gyakorol
 • birtokol

trotli, trotyli

melléknév, főnév
 • gyámoltalan, bárgyú, félkegyelmű, ügyefogyott, rozoga, trottyos (bizalmas), totyakos
 • öregember, vénember

vadkörte

főnév
 • vackor, vadóka (tájnyelvi)
 • vadkörtefa

utóhang

főnév
 • utószó, zárószó, záróbeszéd, berekesztés, peroráció (szaknyelvi), epilógus
 • fogadtatás

teke

főnév
 • kugli (bizalmas), tekejáték
 • kugligolyó, tekegolyó, golyó

valamirevaló

melléknév
 • tisztességes, rendes
 • épkézláb, használható, megfelelő, alkalmas