trombitafolyondár szinonimái

főnév
 • indiai jezsámen, kürtvirág, tölcséresinda, trombitacserje

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fejezet

főnév
 • rész, részlet, szakasz, egység, szemelvény, passzus, caput (régies), capitulum (szaknyelvi)
 • cikkely, paragrafus, pont

vezetéknév

főnév
 • családnév, előnév
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a trombitafolyondár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

torlódik

ige
 • zsúfolódik, összegyűlik, összetömörül
 • (munka): felgyülemlik, halmozódik, tornyosodik, felhalmozódik, felszaporodik

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

szörpöl

ige
 • iszik, kortyol, kortyint, szürcsöl, hörpöl, hörpint

szár

főnév
 • inda, kacs, kocsány, törzs, törzsök (régies), gally, vessző, csuta (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kukoricaszár
 • (tájnyelvi): lábszár
 • alsókar
 • nadrágszár, harisnyaszár
 • (tájnyelvi): nyél
 • pipaszár, tollszár

történelem

főnév
 • história (régies), múlt
 • elbeszélés, történet, történetírás, krónika
 • történettudomány
 • történelemóra, töri, töci (szleng), töresz (szleng), törci (szleng), múmiatan (szleng)

ügyeletes

melléknév, főnév
 • szolgálatos, szolgálattevő, őrszolgálatos, napos, hetes, inspekciós (szaknyelvi), inspekciózó (idegen)

sanyarú

melléknév
 • keserves, szomorú, nyomorúságos, gyötrelmes, nehéz, kegyetlen
 • szűkös, szegényes, ínséges

rosszul

határozószó
 • cefetül, kutyául, ebül, gyöngén, balul, csehül, rútul, cseszettül (tájnyelvi), sehogy se (tájnyelvi)
 • helytelenül, tévesen, hibásan, alaptalanul, hamisan

növendék

főnév
 • tanuló, nebuló (bizalmas), tanítvány, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • inas, tanonc
 • csemete, sarj, surján (tájnyelvi)
 • (jelzőként): fiatal, serdülő

sikertelen

melléknév
 • eredménytelen, sikerületlen, félresikerült, félresiklott, balsikerű, veszteséges, meddő, gyümölcstelen (régies)
 • szerencsétlen, boldogtalan, peches, szegény, nyomorult, siralmas, gyászos(szleng)
 • haszontalan, hiábavaló, hatástalan, foganatlan (régies)(tájnyelvi)

üzérkedik

ige
 • spekulál, feketézik (szleng), seftel (bizalmas), nyerészkedik, üzletel, kufárkodik (régies), nyerekedik (tájnyelvi), zsidóskodik (régies), síbol (szleng)
 • valutázik (bizalmas)

vendégség

főnév
 • vendéglátás, megvendégelés, szíveslátás, vendégeskedés, összejövetel, mulatság, lakoma, tor (választékos), zsúr, jóltartás (tájnyelvi), trakta, eszem-iszom
 • vendégsereg, társaság

kapós

melléknév
 • kelendő, keresett, kurrens, népszerű, kapatos, kelős (tájnyelvi) Sz: veszik, mint a borsot; viszik, mint a cukrot
 • közkedvelt, becsült, divatos, menő (bizalmas), dívás (régies)

trópus2

főnév
 • szókép, képes kifejezés, szóalakzat, alakzat

tollbamondás

főnév
 • diktálás, diktandó (régies), diktátum (idegen)

univerzális

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, általános, átfogó, generális
 • sokoldalú

turbánliliom

főnév
 • törökcsalma, törökturbán, vadliliom

tambura

főnév
 • (tájnyelvi): citera

útifű

főnév
 • útilapu, lapu