továbbá szinonimái

határozószó
 • és, valamint, azonkívül, azontúl (tájnyelvi), ezenfelül, tetejében, sőt, amellett, ráadásul, még hozzá, mi több
 • (régies): tovább

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szigorúság

főnév
 • szigor, fegyelem, szeveritás (idegen), zordság, zordonság, ridegség, keménység, merevség, rigorózusság (idegen)

birtok

főnév
 • tulajdon, vagyontárgy, vagyon, javak, jószág, tőke, ingatlan, marha (régies)
 • földbirtok, uradalom, javadalom, gazdaság
 • ültetvény, farm, telek, házhely, benefícium (régies), donáció (régies), hitbizomány, bonum (idegen)
 • bírás, birtoklás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a továbbá szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

testedzés

főnév
 • testgyakorlás, sport, torna, testnevelés

szószaporítás

főnév
 • bőbeszédűség, szóbőség (régies), terjengősség, szófecsérlés, mellébeszélés, szószátyárság, szószátyárkodás, szalmacséplés, szócséplés, szódara (tájnyelvi), szóhalmozás, szalmázás, fecsegés, rizsa (szleng)

színművészet

főnév
 • színészet, színjátszás, komédiázás, színészkedés

süvít, süvölt

ige
 • zúg, sivít, visít, üvölt, ordít, fütyül, dudál, fúj, sípol, tutul (tájnyelvi), dúdol (tájnyelvi)

tizenéves

melléknév, főnév
 • tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, ifjonc, kamasz
 • siheder, süvölvény
 • bakfis

úgynevezett

melléknév
 • állítólagos, ál

rohamos

melléknév
 • gyors, sebes, szapora, sietős, heves, vehemens

reszelő

főnév
 • ráspoly, ráspolyozó
 • körömreszelő, körömráspoly

negyedikes

melléknév, főnév
 • negyedéves
 • ballagó, végzős (gimnazista)

sajtóközlemény

főnév
 • közlemény, újságcikk, újsághír
 • kommüniké (szaknyelvi)

utalás

főnév
 • hivatkozás, rámutatás, célzás, célozgatás, célzat, példálódzás, allúzió (idegen)
 • irányítás, igazítás, küldés, útbaigazítás, indikáció (idegen)
 • említés, jegyzet, idézés

varázsoló

melléknév
 • igéző, bűvölő, hókuszpókuszoló

jóságos

melléknév
 • kedves, aranyos, barátságos, szíves, szívélyes, melegszívű, emberséges, humánus, jószívű, jólelkű, jóindulatú, kegyes (régies), nyájas, megértő, irgalmas, könyörületes, mennyei, tündéri, szelíd

zűr

főnév
 • zűrzavar, rumli (bizalmas), felfordulás, fejetlenség, rendetlenség, összevisszaság, káosz, kalamajka, grimbusz
 • ribillió, zenebona, ricsaj, hűhó, zrí (szleng), veszekedés, hangzavar, lárma

tovatűnik

ige
 • eltűnik, elenyészik, szertefoszlik, elillan, elmúlik, eliramodik

természetjáró

melléknév, főnév
 • turista, országjáró, kiránduló

túlnyomó

melléknév
 • túlsúlyban lévő, döntő, uralkodó, vezető, elterjedt, preponderáns (idegen), prevalens (idegen, régies)

zenei

melléknév
 • muzikális, zeneértő
 • dallamos, melodikus
 • költői

törlés

főnév
 • kihúzás, áthúzás, húzás, kiradírozás, kihagyás, elhagyás
 • stornó
 • elengedés, érvénytelenítés, megszüntetés, visszavonás, megsemmisítés, eliminálás (idegen)

szpíker

főnév
 • rádióbemondó, bemondó

tűrés

főnév
 • türelem, türedelem (tájnyelvi), szenvedet (régies)
 • tűréshatár

zuhanás

főnév
 • esés, hullás, potyogás, pottyanás
 • csökkenés, romlás, apadás, hanyatlás
 • elvágódás, elbukás, elesés, bukás
 • zuhanórepülés, bukórepülés