torzul szinonimái

ige
 • ferdül, görbül, deformálódik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beszolgáltatás

főnév
 • beadás

valótlanság

főnév
 • hazugság, hamisság, csalás, megtévesztés, ámítás, kitalálás, költemény, koholás, koholmány, csalárdság, csalafintaság, fondorlat, mellébeszélés, álhír, mendemonda, agyszülemény, kiagyalás, kitaláció, mesebeszéd, kacsa (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a torzul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tervez

ige
 • tervel, elgondol, kigondol, tervezget, kieszel, kiagyal, kitalál, koncipiál (régies), fejében forgat, kisüt, kifőz (bizalmas)
 • szándékozik, tervbe vesz, fejébe vesz, terveket kovácsol, terveket sző
 • előirányoz

szorítkozik

ige
 • korlátozódik

színház

főnév
 • játékszín (régies), teátrum (régies), komédiaház (régies)
 • amfiteátrum
 • színtársulat, társulat
 • színielőadás, előadás
 • színművészet
 • jelenet, cirkusz, hűhó, felhajtás
 • színlelés

sűrű I.

melléknév
 • dús (választékos), buja
 • tömött, tömény, tömör, gazdag, bőséges, buhagos (tájnyelvi)
 • mély (erdő)
 • vastag
 • tömzsi, vaskos, zömök
 • gyakori, többszöri, mindennapi, hétköznapi, ismétlődő

titok

főnév
 • rejtély, rejtelem, homály, misztérium, talány, enigma (idegen), rejtegetnivaló
 • zsákbamacska
 • hittitok

ugyanannyi

névmás
 • épp annyi, éppen annyi, megannyi (régies), szintannyi (régies), egyannyi (tájnyelvi), dettó

robogó I.

melléknév
 • rohanó, száguldó

rés

főnév
 • hasadás, hasadék, hasíték, szakadás, repedés, fissura (idegen), hézag, nyílás, lék, rianás, törés, csorba, apertúra (szaknyelvi), üreg, lyuk
 • lazulás, gyenge pont, támadási felület
 • kibúvó, kiút
 • (szleng): vagina (szaknyelvi), hüvely

nebuló

főnév
 • tanuló, diák, kisdiák, növendék, tanítvány, diákgyerek, seszta (szleng)
 • kisfiú, srác, fickó, serdülő
 • gyerek, gyerkőc, kölyök, csemete, lurkó (bizalmas), poronty (bizalmas)

saját

névmás
 • tulajdon, maga, önnön (választékos), ennen (régies), ten (régies), ön-
 • egyéni, magán, külön, privát, maszek (bizalmas)
 • szubjektív

úszik

ige
 • kallózik (tájnyelvi), kralozik (tájnyelvi)
 • (hajó) halad
 • (folyadékban): lebeg, úszkál, sodródik
 • (vmiben): bővelkedik, dúskál
 • elmerül, fürdik
 • elvész, odalesz, elúszik, ugrik (szleng)

ványadt

melléknév
 • satnya, sovány, gyenge, beteges, vézna, nyápic, girhes, sorvadt, csenevész, sápadt, bágyadt, fonnyadt, gánnyadt (tájnyelvi), keszeg (bizalmas), vékonydongájú, csont és bőr, egyszálbélű, elaszott, gyatra, hitvány

jólesik

ige
 • ízlik
 • kellemes, tetszik

zuhé

főnév
 • zápor, zivatar, felhőszakadás
 • verekedés

totózik

ige
 • (bizalmas): találgat, tippel

termelőszövetkezet

főnév
 • tsz, téesz, téeszcsé, mezőgazdasági szövetkezet, közös, kolhoz (régies)
 • kisipari szövetkezet

túlerőltetés

főnév
 • túlfeszítés, túlhajtás, túlhajszolás, lestrapálás (bizalmas), megnyaggatás (szleng)

zebra

főnév
 • tigrisló (régies)
 • gyalogos-átkelőhely, gyalogátkelőhely, átkelőhely

töredék

főnév
 • maradék, hulladék, morzsalék, foszlány, darabka, részlet, roncs, csonk, diribdarab, aprólék (régies), metélék (régies), törmelék, fityelék (tájnyelvi)
 • fragmentum (idegen), torzó

szövet

főnév
 • kelme, textil, textília, textilanyag, ruhaanyag, szövedék, szőttemény (tájnyelvi), anyag, matéria
 • sejtszövet

tünékeny

melléknév
 • elmúló, futó, röpke, tiszavirág-életű, mulandó, tünelgő (régies), változékony, efemer (idegen)
 • szertefoszló, tovatűnő, eltűnő

zötyög

ige
 • rázkódik, zökög (tájnyelvi), döcög, zötykölődik
 • nevet, göcög (tájnyelvi)