tipor szinonimái

ige
 • tapos, gázol, hág, tapod, gyurakszik (tájnyelvi), nyomdos (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meteorológia

főnév
 • légkörtan, időjárástan

bedolgoz

ige
 • beledolgoz, eldolgoz, felhasznál, belevesz, belefoglal, beépít, beilleszt, beleilleszt, belesző, betold, betesz, beszúr
 • (tájnyelvi): megmunkál, megművel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tipor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

temetkezik

ige
 • temetteti magát
 • beletemetkezik (valamibe), elmerül (valamiben), elfoglalja magát, beleássa magát, belemerül (valamibe), belefeledkezik, belefelejtkezik, átadja magát (valaminek)

színpadi

melléknév
 • színi, színházi
 • színészi
 • színpadias, mesterkélt, színészkedő, őszintétlen, teátrális

szerez

ige
 • hozzájut, megkap, elér, elnyer, kerít, szed, szert tesz, akvirál (régies)
 • (tájnyelvi): gyarapít, gyűjt, gazdálkodik
 • kaparint, elcsíp, habzsol, szervál (szleng), tarhál (szleng), happol (szleng), harácsol, portyázik, suvaszt (tájnyelvi), elcsen, csen, csór, lop, bezsebel, szajréz (szleng), zabrál (szleng), megbuliz (szleng), megkártyáz (szleng), oroz, elemel
 • előidéz, okoz, elősegít, kivált, kelt
 • teremt, létrehoz, megformál, alkot, költ, ír, komponál
 • (régies): rendel, intéz, alapít, fundál (régies)

spájz

főnév
 • spejz (bizalmas), éléskamra, kamra, éléstár

tervez

ige
 • tervel, elgondol, kigondol, tervezget, kieszel, kiagyal, kitalál, koncipiál (régies), fejében forgat, kisüt, kifőz (bizalmas)
 • szándékozik, tervbe vesz, fejébe vesz, terveket kovácsol, terveket sző
 • előirányoz

túllép

ige
 • átlép, túlmegy, átmegy, túljut, túlkel (tájnyelvi)
 • áthág, (szabályt) megszeg, megsért
 • felülemelkedik, túlhalad, túlteszi magát (valamin)

repülési

melléknév
 • légi, légiközlekedési

regenerál

ige
 • megújít, felújít, felélénkít, felüdít, felfrissít, serkent, felpezsdít, vitalizál, stimulál, rekreál (szaknyelvi), reaktivál (szaknyelvi)

művelődik

ige
 • tanul, képezi magát, tökéletesedik, nemesedik, pallérozódik (régies), csiszolódik, gyarapodik, fejlődik, kupálódik (bizalmas), kulturálódik(bizalmas)

romboló I.

melléknév
 • bomlasztó, züllesztő, destruktív (idegen), mételyező (régies), ártalmas, veszélyes, káros, pusztító, mérgező, veszedelmes

tüzelőanyag

főnév
 • tüzelő, tűzrevaló, tüzelőszer, fűtőanyag

vágyakozik

ige
 • vágyik, vágyódik, áhítozik, epekedik, kívánkozik, áhít, sóhajtozik, szomjazik (valamire), sóvárog, eped, ácsingózik, apajtozik (tájnyelvi), esekedik (tájnyelvi), ácsing (tájnyelvi), sarmankodik (tájnyelvi)

jászol

főnév
 • vályú, etető, válló (tájnyelvi)

zabolátlan

melléknév
 • féktelen, fékevesztett, fékezhetetlen, fegyelmezetlen, makrancos, rakoncátlan, szertelen, korlátlan, mértéktelen, vad, szilaj, heves, vadóc, szófogadatlan, engedetlen

tiszta II.

határozószó
 • teljesen, egészen, teljes egészében

telér

főnév
 • érctelep, telep, ércér, ér, érckőzet, réteg, véna (régies)

törvény

főnév
 • jogszabály, rendszabály, rendelet, előírás, határozat, törvénycikk, paragrafus
 • regula
 • jog, jogtudomány, jogrendszer
 • igazságszolgáltatás, bíróság, törvényszék
 • bíráskodás, törvénykezés, ítélet
 • szabály, törvényszerűség, norma, vezérelv, irányelv, zsinórmérték, kánon
 • (természettudományi): elv, szabályszerűség, tétel

vízkereszt

főnév
 • háromkirályok, epifánia (régies)

tolódik

ige
 • csúszik
 • halasztódik, odázódik, késik
 • (régies): nyomul, tódul, torlódik

szóbeli II.

főnév
 • vizsga

tripla

melléknév, főnév
 • háromszoros, hármas

vörösfenyő

főnév
 • mannafenyő, németostor, pacsirtafenyő, rozmaringfenyő, szentilonafenyő