zászlóhordó szinonimái

főnév
 • zászlóvivő, zászlós

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elpályázik

ige
 • elmegy, elindul, elvitorlázik

papnevelde

főnév
 • papnövelde (régies), papnevelő intézet, szeminárium (régies), internátus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a zászlóhordó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

visszahúzódó

melléknév
 • félénk, félszeg, bátortalan, tartózkodó, zárkózott, szégyenlős, szemérmes, szelíd, csendes, szerény, szótlan, visszafogott, timid (idegen)
 • távolodó
 • elmúló, apadó, fogyó

ütöget

ige
 • vereget, verdes, kopácsol, döncöl (tájnyelvi), lapogat, pall (tájnyelvi), kopogtat, kocogtat, kalapál, dömöcsköl (tájnyelvi), paskol, suprikál (régies), hupol (tájnyelvi), hüppöget (tájnyelvi)

utcasarok

főnév
 • sarok, szöglet

titulál

ige
 • szólít (valaminek), nevez (valaminek)
 • (régies): címez

vonalas

melléknév
 • csíkos, megvonalazott, lineáris
 • rajzos

takargatnivaló

főnév
 • lepleznivaló, rejtegetnivaló, titkolnivaló
 • hiba, fogyatékosság
 • szégyenfolt, szégyen

sztrájkol

ige
 • sztrájkba lép, beszünteti a munkát

porol

ige
 • pall (tájnyelvi), portalanít, port töröl, üt, ver, páhol

tarhál

ige
 • (szleng): kéreget, koldul, kérincsél, kunyerál, kunyizik (bizalmas), kuncsorog, tányéroz, kilincsel, házal, lejmol (szleng), potyázik

köszörű

főnév
 • köszörűkő, fenőkő

zavarodik

ige
 • zavarosodik, üledékesedik
 • bonyolódik, komplikálódik (idegen)

viszonylag

határozószó
 • aránylag, többé-kevésbé, relatíve (választékos), hozzávetőleg

zúz

ige
 • tör, aprít, őröl, darál, porlaszt, porhanyít, granulál (idegen), pulverizál (szaknyelvi)
 • megsemmisít, szétrombol, roncsol, tönkretesz, elpusztít, eltipor

vágtat

ige
 • nyargal, rúgtat (régies), galoppozik Sz: úgy megy, mint egy táltos
 • rohan, száguld, fut, robog, vágtázik, sprintel (bizalmas)