szerkesztőség szinonimái

főnév
 • redakció (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cetli

főnév
 • (bizalmas): cédula, papírdarab, papírdarabka, fecni (bizalmas)

dúvad

főnév
 • (ember is): bestia, fenevad, vadállat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szerkesztőség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szegecs

főnév
 • nitt (szaknyelvi), stift (idegen), pecek, facsap, faék

sampinyon

főnév
 • sampinyongomba, csiperkegomba, csiperke

rongyos

melléknév
 • szakadozott, lyukas, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), elrongyolt, elrongyolódott, toprongyos, tépett, cefet, elnyűtt, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kányától megkopasztott tyúk; olyan, mint a küldött ördög; úgy kiöltözött, mint az árva malac a sárban
 • szegény, nyomorult, ágrólszakadt, toprongyos, topis (szleng), toplák (szleng), mazuri (tájnyelvi)
 • vedlő, szőrt hányó, szőrét hullató, bőrt váltó, tollát hullató, melledő (tájnyelvi), küklő (tájnyelvi)
 • megrongálódott, ütött-kopott, ócska, kopott
 • jelentéktelen, értéktelen, haszontalan, vacak

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik

szemrevaló

melléknév
 • csinos, bájos, takaros, fess, nett, mutatós, dekoratív, formás, hercig (bizalmas), jóképű, elegáns, helyre (tájnyelvi), jóvágású, vonzó, kívánatos, szimpatikus, elbűvölő, megnyerő
 • tetszetős, piacos (tájnyelvi), kelendő

szűköl

ige
 • vonít, nyüszít, vinnyog, csahol
 • panaszkodik, siránkozik, nyöszörög

pályázó

főnév
 • induló, nevező, jelentkező, résztvevő, versenyző, játékos
 • jelölt, aspiráns (szaknyelvi), kandidátus (régies)

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

megfog

ige
 • megszorít, megmarkol, megragad, megkap, kézbe vesz, megcsíp (bizalmas), dikol (tájnyelvi), elkap
 • elfog, elcsíp, letartóztat, nyakon csíp
 • rajtakap, rajtaér
 • megnyer, meghódít, megkaparint magának
 • lebilincsel, lenyűgöz, meghat, megkap, megejt, megérint, megindít
 • visszatart, megállít, megakaszt
 • megköt (talajt)
 • megfegyelmez, megreguláz, kordában tart
 • (tájnyelvi): gyökeret ereszt, meggyökeresedik, megered, megfakad
 • összefog, beszínez
 • (átok): beteljesedik, végbemegy, megfogan

pasztőrözött

melléknév
 • pasztörizált, csírátlanított, csíramentes

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik

templom

főnév
 • istenháza, szentély, úrháza (régies), székesegyház, katedrális, bazilika, dóm, kápolna, imaház
 • (zsidó) zsinagóga, (mohamedán) mecset, mosé (idegen), dzsámi, (buddhista) pagoda

hathatós

névmás
 • hatásos, hatékony, eredményes, sikeres, nyomós (érv), meggyőző
 • (régies): megható, hatásos
 • (tájnyelvi): gyógyító

világlátott

melléknév
 • tapasztalt, verzátus (régies), jártas-keltes (tájnyelvi)

uszály

főnév
 • teherhajó, slepp (idegen), leppentyű (régies), uszony (régies)
 • kíséret, szolgahad

szérű, szérűskert

főnév
 • csűröskert, rakodó (tájnyelvi)

szavatolt

melléknév
 • garantált

szónoklattan

főnév
 • retorika, beszédművészet, ékesszólástan

újdonság

főnév
 • új, novitás (idegen), nóvum (idegen)
 • szenzáció
 • (régies): újság, új hír
 • újszerűség
 • primőr

szigony

főnév
 • halászvilla (régies)

sebességváltó

főnév
 • sebváltó (bizalmas)

szőrszálhasogató

melléknév
 • akadékos, akadékoskodó, pontoskodó, bakafántos, aprólékos, akkurátus, fontoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hajszálhasogató, bogarászó, kukacos, kukacoskodó, szőröző (bizalmas), gáncsoskodó, minuciózus (idegen), skrupulózus (bizalmas), betűrágó, bojtorjános (tájnyelvi)

uralom

főnév
 • uralkodás, hatalom, országlás, rendelkezés, igazgatás, vezetés, irányítás
 • zsarnokság
 • befolyás