természettan szinonimái

főnév
 • fizika (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsibong

ige
 • zúg, zajong, lármázik, zsibog, zsinatol (tájnyelvi), hangoskodik, zsivajog, rivalg (régies)
 • nyüzsög, hemzseg
 • (érzés, benyomás): kavarog, rajzik, torlódik

áhítat

főnév
 • ájtatosság, áhítatosság, buzgóság, buzgalom, elmélyülés
 • istentisztelet
 • tisztelet, csodálat, bámulat, rajongás, imádat, hódolat, odaadás, bálványozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a természettan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tégla

főnév
 • falazókő
 • (szleng): besúgó, spicli (bizalmas), spion, ügynök, kém, furulya (szleng), pacsirta (szleng), III/III-as (bizalmas)

szétbomlaszt

ige
 • széjjelbomlaszt, felbomlaszt, szétzülleszt, széjjelzülleszt, szétzilál, dezorganizál, felrobbant
 • tönkretesz

szemez2

ige
 • szemel (tájnyelvi), szemelget

sivár

melléknév
 • kietlen, puszta, kopár, kihalt, néptelen, terméketlen, elhagyatott, lakatlan, barátságtalan, sivatag (régies), sívó (választékos)
 • dísztelen, szegényes, szerény, egyszerű, puritán, nyomorúságos, komor
 • zord, rideg
 • egyhangú, unalmas, örömtelen, üres, lehangoló, vigasztalan, lélektelen, lélekölő, prózai, mindennapi, lapos, sablonos

tennivaló

főnév
 • munka, feladat, dolog, ügy, teendő, kötelesség, megbízás, megbízatás, meló (bizalmas), robot (bizalmas), foglalkozás (tájnyelvi)

tragikus

melléknév
 • megrendítő, gyászos, megrázó, megdöbbentő, szerencsétlen, irtózatos, szörnyű, borzasztó
 • végzetes, katasztrofális

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)

rámordul

ige
 • rákiabál, rászól, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas)

múlhatatlan

melléknév
 • mellőzhetetlen, halaszthatatlan, elhagyhatatlan
 • bekövetkező, szükségszerű
 • maradandó, örök, örök életű, örök érvényű, örökbecsű (választékos), időtálló, hervadhatatlan, elpusztíthatatlan

revü

főnév
 • (régies): folyóirat, képeslap, magazin
 • operett

túláradó

melléknév
 • határtalan, nagyfokú, bőséges, elapadhatatlan, túlzott, fékezhetetlen, fékevesztett, gáttalan

ünneplő I.

melléknév
 • jubiláló
 • (ruha): ünnepi, vasárnapi, kimenő

istenigazából

határozószó
 • nagyon, alaposan, keményen

vitorlás

főnév
 • vitorla (bizalmas), szélhajó (régies)

térnyerés

főnév
 • terjeszkedés, terjedés, szétáradás, szétterjedés, expanzió (idegen)

távlat

főnév
 • távolság, mélység, messzeség
 • háttér, látkép, panoráma
 • jövő, kilátás, perspektíva
 • nézőpont, szempont, látókör, rálátás, szemszög, látószög
 • eshetőség, esély, sansz (bizalmas), lehetőség

toxikus

melléknév
 • (szaknyelvi): mérgező, maszlagos (tájnyelvi), mételyező (tájnyelvi)

visszahelyez

ige
 • visszatesz, helyre tesz, visszarak, helyrerak, helyreállít, helyreigazít, reponál (szaknyelvi), restituál (szaknyelvi)
 • visszaállít, rehabilitál

tilalmas I.

melléknév
 • tiltott, tilos, tilalmazott (régies), illicit (idegen)

szikrázó

melléknév
 • csillogó, villogó, villódzó, csillámló, fényes, ragyogó
 • sziporkázó, elkápráztató

törekvés

főnév
 • akarat, akarás, szándék, igyekezet, ambíció, iparkodás, becsvágy, aspiráció, aspirálás, intenció (idegen), erőfeszítés, hajtóerő, fáradozás
 • mozgalom, irányzat
 • tendencia, trend
 • célkitűzés

visszér

főnév
 • véna, vivőér, gyűjtőér
 • (bizalmas): visszércsomó, visszérgyulladás