törpemandula szinonimái

főnév
 • hangabarack, hangafa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dajkamese

főnév
 • mesebeszéd, mendemonda, szófia beszéd (régies), aggrege (régies)

mohamedán

melléknév
 • muzulmán, moszlim, iszlám, izmaelita (régies)
 • igazhitű
 • pogány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a törpemandula szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tiszteletreméltó

melléknév
 • tisztes, tekintélyes, respektábilis (régies)

szusszan

ige
 • lélegzik, fúj
 • pihen, megpihen

szolgaság

főnév
 • szolgasor, iga, járom, rabiga (választékos), rabság, fogság
 • rabszolgaság

szálas

melléknév
 • rostos, inas, rágós, szívós
 • magas, izmos, sudár, hórihorgas, termetes, derék, jól megtermett, szép szál

többfelé

határozószó
 • több helyütt, több helyt (tájnyelvi), sokfelé, szerte

utánanéz

ige
 • utánapillant
 • ellenőriz, megnéz, tájékozódik, átnéz, ránéz, utánajár, utánamegy, kinyomoz

röntgen

főnév
 • röntgenkészülék, röntgenlámpa, röntgencső
 • röntgenátvilágítás, röntgenfelvétel, röntgenkép
 • röntgenkezelés, röntgenterápia

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

népszerűség

főnév
 • közkedveltség, felkapottság, reflektorfény, közismertség, popularitás (idegen), közszeretet (választékos)

segítőkész

melléknév
 • szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, bajtársias, áldozatkész

ügyeskedik

ige
 • (pejoratív): mesterkedik, buherál (szleng), bűvészkedik, egyensúlyoz, zsonglőrködik, taktikázik, kombinál (bizalmas), variál (bizalmas), machinál (bizalmas), kunsztoz (idegen), lavíroz (idegen), manipulál, umbuldál (bizalmas)
 • törtet, helyezkedik, nyomul (szleng)
 • harácsol, nyerészkedik

vegetáció

főnév
 • növényzet, növényvilág, növénytakaró, flóra (szaknyelvi)
 • tenyészet, burjánzás
 • (szaknyelvi): sarjadzás, burjánzás

kalap

főnév
 • kalpag, fejfedő, tökfedő (szleng), dekli (bizalmas), bré (idegen)

törtet

ige
 • előrehatol, iparkodik, siet, rohan, (akadályt) leküzd, hatol
 • gázol, tapos, csörtet, tipor, kapaszkodik, hajt (valamire), pedáloz (bizalmas), tolakodik, stréberkedik (bizalmas), könyököl, nyomul (bizalmas), törekszik, nagyra vágyik, igyekszik

tintahal

főnév
 • szépia
 • (szleng): iszákos, részeges, italozó (ember)

tűzzel-vassal

határozószó
 • erőszakosan, könyörtelenül
 • mindenáron, föltétlenül, okvetlenül

zsémbel

ige
 • zsörtölődik, elégedetlenkedik, panaszkodik, siránkozik, kesereg, morog, dohog, dörmög, házsártoskodik, pattog, veszekszik, civakodik, perel, kárpál (tájnyelvi)

trófea

főnév
 • vadászemlék, vadászzsákmány
 • emléktárgy, emlék, diadalemlék, győzelmi jelvény, préda, fogás, hadizsákmány, zsákmány, skalp (idegen)

tagadhatatlan

melléknév
 • vitathatatlan, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, elvitathatatlan, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, nyilvánvaló, világos, egyértelmű, bizonyos, szembeszökő, látható, evidens, vitán felül álló, megalapozott

újságos

főnév
 • újságárus, hírlapárus, lapárus
 • lapkihordó, újságkihordó, lapterjesztő, rikkancs

zsurnaliszta

főnév
 • újságíró, hírlapíró, publicista
 • közíró