visszatérít szinonimái

ige
 • visszavezérel, megtérít
 • visszaad, megad, visszafizet, megfizet, visszaszolgáltat, kárpótol, kártalanít, kompenzál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyermekmenhely

főnév
 • árvaház, intézet, lelencház (régies)

károsodik

ige
 • károsul, kárt szenved, kárt vall
 • megsérül, megrongálódik Sz: rés esik rajta; megesik neki a diószegi vásár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszatérít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vetkőztet

ige
 • lecsupaszít, lemeztelenít

uszadék

főnév
 • hordalék, uszovány (régies)

tűrés

főnév
 • türelem, türedelem (tájnyelvi), szenvedet (régies)
 • tűréshatár

terít

ige
 • helyez, fektet, betakar, borít, takar, befed, tereget (tájnyelvi)
 • ráterít, vet, dob, kanyarít, kavarint (tájnyelvi), gabalyít (tájnyelvi)
 • szétszór, széthint, széjjelhord
 • megterít, tálal, felszolgál, felad (régies), kínál, szervíroz, fölhord, garníroz (szaknyelvi)
 • (földre terít): ledönt, földhöz teremt, földhöz vág
 • (árut): eloszt, szétoszt

virrad

ige
 • hajnalodik, hajnallik, dereng, hasad a hajnal, pitymalodik, pitymallik (választékos), megvilágosodik, villámodik (régies), pirkad, pirkallik (tájnyelvi), pitymorodik (tájnyelvi), kelőben a nap, vidul (tájnyelvi)
 • reggeledik, világosodik, nappalodik (tájnyelvi)
 • kezdődik
 • (valaki valamire): kel, ébred

szóváltás

főnév
 • összeszólalkozás, összetűzés, összezördülés, összekülönbözés, vita, veszekedés, perlekedés, civakodás, civódás, disputa (régies), összekoccanás, szócsata, szópárbaj, polémia, purparlé (bizalmas), szóvita (régies), vitatkozás, nézeteltérés, perpatvar
 • (régies): párbeszéd, beszélgetés

szituáció

főnév
 • helyzet, szitu (bizalmas), tényállás, élethelyzet, állapot, ábra (szleng)

piac

főnév
 • hetipiac, bazár, vásár, zsibvásár, sokadalom (régies)
 • csarnok, vásárcsarnok
 • piactér, vásártér, fórum (régies), agora (idegen)
 • áruforgalom, forgalom, adásvétel
 • felvevőpiac, kereslet

tájban

névutó
 • táján, tájt, körül
 • környékén, felé

korlátozott

melléknév
 • korlátolt, meghatározott, behatárolt, véges, megszorított
 • mérsékelt, csökkentett, csekély
 • részleges

visszautasítás

főnév
 • megtagadás, negáció (idegen), elutasítás, elvetés, repulzió (idegen), elhárítás, rejekció (idegen), kikosarazás
 • tiltakozás

vessző

főnév
 • ág, gally, venyige, oltvány (tájnyelvi), hajtás, sarj
 • fűzfavessző
 • szőlővessző
 • nyílvessző
 • bot, pálca, suhány (tájnyelvi), husáng, virgács, fütykös, furkósbot, karó, rúd
 • komma (idegen), virgula (idegen)
 • ékezet, vonás (régies)

zörög

ige
 • csörög, csörömpöl, kattog, zakatol
 • zizeg, suhog, susog
 • kopogtat, dörömböl, zörget, zörömböl (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): zsémbel, zsörtölődik, morgolódik, pöröl, veszekedik, veszekszik
 • motoszkál, motoz, babrál

vizsgálódik

ige
 • kutakodik, búvárkodik, tanulmányoz, kísérletez, elemez
 • nézelődik, szemlélődik, puhatolózik, kérdezősködik, tapogatózik, fürkész, szimatol, érdeklődik, tudakozódik

utólag

határozószó
 • utóbb, utólagosan, később, post festa (idegen)
 • visszamenőleg

zsiger

főnév
 • belrész, belső