páncélszekrény szinonimái

főnév
 • trezor (idegen), wertheimszekrény, wertheimkassza, pénzszekrény, kassza, széf (bizalmas), mackó (szleng), srenk (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nóta1

főnév
 • dal, sláger, ének, népdal, dana (régies), szám (bizalmas)
 • dallam, melódia

iszap

főnév
 • sár, üledék, latyak, posvány, salak, dágvány (tájnyelvi)
 • seprő, alj, csapadék (szaknyelvi), maradvány (szaknyelvi), reziduum (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a páncélszekrény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeesküszik

ige
 • összeesküvést sző, konspirál (idegen), összebeszél, fondorkodik, ármánykodik, intrikál
 • megesküszik, házasságot köt

nobilitás

főnév
 • nemesség, nemeslelkűség, generozitás (idegen)

néhai

melléknév
 • megboldogult, boldogult, elhunyt, egykori, elhalt, hajdani, megsiratott, áldott emlékű, boldog emlékű, elhalálozott, kimúlt, egyszeri

mereng

ige
 • (választékos): tűnődik, ábrándozik, mélázik, álmodozik, andalodik, révedezik, réved, töpreng, elbámészkodik, elgondolkodik

ösztöndíj

főnév
 • stipendium (régies)

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

megfegyelmez

ige
 • megrendszabályoz, megzaboláz, kordában tart, megegzecíroz (tájnyelvi), megfog (bizalmas), megreguláz Sz: a körmére koppint; az orrára koppint; gatyába ráz; gúzsba tesz; lapocka alá fog (valakit); megtanítja kesztyűbe dudálni; megtanítja neki, hány a nyolc; móresre tanít; pálca alá fog (valakit), ráncba szed, rövid pórázra fog
 • megfenyít, megbüntet, megfedd, megver

megbánás

főnév
 • bűnbánat, szomorúság, sajnálkozás, töredelem (régies), vezeklés, siratás, sajnálat, lelkifurdalás, önvád, magába szállás
 • gyónás, bűnvallás, bűnvallomás

kidülled

ige
 • kiguvad, kimered, kiül (tájnyelvi), kidióz, kicsülled (tájnyelvi), dagad
 • kidomborodik

megkísérel

ige
 • próbál, megpróbál, kipróbál, megpróbálkozik, tesz egy próbát, belefog, belebocsátkozik, megkockáztat, ízlel (régies), megvizsgál (régies), megkísért (régies), kísérletet tesz(valamivel)

popsi

főnév
 • (bizalmas): fenék, popó, ülep, far, hátsó (bizalmas), tunika (bizalmas)

rápirít

ige
 • rászól, megszégyenít, rendreutasít, letorkol, megpirongat, megdorgál, korhol, megfedd, megszid

erőtlen, erőtelen

melléknév
 • gyenge, elgyengült, elerőtlenedett, beteges, inaszakadt (régies), elesett, fáradt, bágyadt, bágyatag (választékos), kókadt, enervált, energiátlan, ernyedt, petyhüdt, satnya, árnyékból gyúrt (tájnyelvi), gornyadt (tájnyelvi), pilledt (tájnyelvi)
 • (régies): nyurga, vézna, vanyiga (tájnyelvi), élhetetlen
 • hatástalan, erélytelen, lagymatag, langyos, határozatlan, tétova, tehetetlen
 • bágyadt, bágyatag (választékos), gyenge, halvány, fakó, elhaló (hang), fátyolos (hang)
 • vérszegény, vértelen, élettelen, suta (érv), gyatra (kifogás), lapos (fejtegetés)

szitál

ige
 • rostál
 • (eső): szemerkél, csepereg, hulldogál, permetez, szemereg (tájnyelvi), ködölődik (tájnyelvi), lanyhál (tájnyelvi)

sótalan, sótlan

melléknév
 • íztelen, ízetlen, sajtalan (tájnyelvi), se íze, se bűze
 • sómentes, diétás
 • sótlan, untató, unalmas, kedélytelen, kedvetlen, savanyú (bizalmas), humortalan, szellemtelen

panoráma

főnév
 • körkép, kilátás, látkép, látvány

ősrégi

melléknév
 • ősi, régi, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), hajdankori, vízözön előtti, hajdani, ósdi, ódon, ásatag, antik

pénzügy

főnév
 • pénzkérdés, financia (idegen)

skarlát2

főnév
 • vörheny, vörhenyeg (régies), scarlatina (idegen)

park

főnév
 • liget, közkert, díszkert, cifrakert (tájnyelvi), majáliskert (tájnyelvi)

nyál

főnév
 • saliva (szaknyelvi), turha (régies)
 • (szleng): benzin
 • (szleng): üdítő, gyümölcslé

pikkely

főnév
 • halpénz (tájnyelvi), halpikkely, lemez

sorozat

főnév
 • (szaknyelvi): számsor, sor, haladvány, szekvencia (régies)
 • sor, láncolat, füzér
 • filmsorozat
 • széria
 • gyűjtemény, készlet, garnitúra
 • géppuskasorozat, sorozatlövés
 • (régies): sorozás, állítás (régies), újoncozás