úrvacsora szinonimái

főnév
 • kommúnió (idegen), hálaadás (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felgyorsul, fölgyors

ige
 • fellendül, megélénkül, felpezsdül, fokozódik, megszalad

véresszájú

melléknév
 • uszító, szító, lázító, izgató, felbujtó
 • (régies): hangoskodó, nagyszájú, harcias
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a úrvacsora szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

túlnő

ige
 • túlhalad, meghalad, túlszárnyal, felülkerekedik
 • elhagy

technikai

melléknév
 • műszaki, műtani (szaknyelvi)
 • kezelési, gyakorlati
 • gépies, mechanikus

tapasztalatcsere

főnév
 • eszmecsere, megbeszélés

szerkesztőség

főnév
 • redakció (idegen)

ugyancsak II.

kötőszó
 • szintén, úgyszintén, is, dettó

varázs

főnév
 • varázserő, vonzóerő, vonzerő, vonzás, báj, bűbáj, csáberő, csáb, elragadtatás, grácia (választékos), bűverő, karizma (választékos)
 • varázslás, varázslat, bűvölet, igézet, megigézés
 • csábítás

sorozatgyártás

főnév
 • szériagyártás, tömeges előállítás, tömeggyártás

sietség

főnév
 • sietés, igyekezet, sürgés-forgás, iram, rohanás
 • gyorsaság, élénkség, hamarság (régies)
 • kapkodás, hajsza (bizalmas), lótás-futás, nyüzsgés

okirat

főnév
 • okmány, kiadmány (régies), oklevél, dokumentum, ügyirat, akta, irat, tanúsítvány, igazolás, bizonylat

sűrít

ige
 • összefoglal, tömörít, koncentrál, összesít, egyesít, rövidre fog, kivonatol, megkurtít, körvonalaz, dióhéjban mond el
 • töményít, vastagít (tájnyelvi), kondenzál (szaknyelvi), lepárol
 • összenyom, sajtol, komprimál (szaknyelvi), zsúfol
 • beránt, behabar, öregít (tájnyelvi)

védőügyvéd

főnév
 • prókátor (régies), szószóló, védő

visz

ige
 • hord, cipel, hordoz, hurcol, vonszol
 • vezet, kísér
 • szállít, szállítmányoz, fuvaroz
 • juttat (valahová), továbbít, küld, terjeszt
 • beoszt, berendel, beutal
 • sodor, ragad, repít, hömpölyget
 • elér (valamit), jut (valamire), megvalósít, megalkot
 • rábír, ösztönöz, sarkall, indít, hajt, késztet, rávesz, kényszerít
 • vezet, nyílik, halad (valamerre)
 • folytat, űz, gyakorol
 • irányít, igazgat, vezérel, kormányoz

kereskedő

főnév
 • üzletember, nagykereskedő
 • kiskereskedő, viszonteladó, kalmár, boltos, kufár, nepper, kupec, tőzsér (régies), kofa, szatócs (régies), vásáros, vándorkereskedő, házaló, árucserélő, liferáns (idegen), üzér
 • elárusító, árus, eladó
 • üzletkötő

úszóhíd

főnév
 • ponton (szaknyelvi), pontonhíd (szaknyelvi)

tudós I.

melléknév
 • szakavatott, művelt, szakértő, bölcs
 • megfontolt, érett, okos, tudor (régies)
 • tudományos

vágyakozás

főnév
 • vágy, vágyódás, óhajtás, epekedés, kívánkozás, sóvárgás, sóhajtozás, áhítozás
 • szenvedély, szomjúság

uzsoráskodik

ige
 • kölcsönöz, kölcsönad, üzérkedik, nyerészkedik, nyerekedik (régies), nyúz Sz: más zsírján hízik

telefonbeszélgetés

főnév
 • hívás, telefonálás, távbeszélés (szaknyelvi)

vallomás

főnév
 • tanúságtétel, nyilatkozás, nyilatkozat, tanúskodás
 • bejelentés, felfedés, elárulás
 • hitvallás
 • beismerés, bevallás, számadás, feltárulkozás, gyónás (választékos), lelkizés (szleng)