riad szinonimái

ige
 • ébred, serken, felriad
 • ijed, retten, rémül, rezzen
 • zendül, harsan, zajdul (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rongál

ige
 • ront, roncsol, ront-bont, szaggat, koptat, nyúz, pusztít, cibitol (tájnyelvi), nyű, tönkretesz, rombol, árt (valaminek), gongyol, díbol (tájnyelvi)

honvéd

főnév
 • katona, hadfi (régies), vitéz, harcfi (régies), levente (régies), dalia (régies), harcos, honvész (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a riad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reccsenés

főnév
 • roppanás, recsegés, csattanás, csikorgás

péküzlet

főnév
 • pékség, pékbolt, kenyeresbolt, kenyeres

paraszti

melléknév
 • vidéki, falusi, népi, rusztikus, póri (régies)
 • földművelő, mezőgazdasági

repkény

főnév
 • folyófű, folyondár, szulák
 • borostyán, vadborostyán

sértett

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

nagyító I.

melléknév
 • erősítő, fokozó, túlzó

munkálkodik

ige
 • dolgozik, tevékenykedik, cselekszik, foglalkozik (valamivel), foglalatoskodik (valamivel), munkál (választékos), igyekszik, szorgoskodik, buzgólkodik, serénykedik, tesz-vesz, sürög-forog, hangyálkodik (régies), fáradozik, fárad, működik, hat

kúria

főnév
 • udvarház (régies), kastély, úri lak, udvarhely
 • nemesi telek, udvarháztelek
 • (régies): bíróság, törvényszék, táblabíróság (régies)
 • szentszék

nemlét

főnév
 • nihil (választékos), nirvána (választékos)
 • semmi, megsemmisülés, semmiség, nemlétezés
 • űr

sódar

főnév
 • sonka, füstölt sonka, disznócomb, sódor (tájnyelvi), disznólábvastaga (tájnyelvi)
 • (szleng): fenék, hátsó, popsi (bizalmas)

számszerű

melléknév
 • szám szerinti, számbeli, numerikus (szaknyelvi)
 • statisztikai
 • tényszerű

fonák I.

melléknév
 • visszás, szokatlan, furcsa, képtelen, nevetséges, kínos, kényelmetlen, kellemetlen

törődik

ige
 • ütődik, rázódik, összenyomódik, szakul (tájnyelvi)
 • sérül
 • szenved, kínlódik, vesződik, aggik (régies)
 • (valamin): emészti magát, fájdítja a fejét
 • foglalkozik (valakivel, valamivel), gondoskodik (valakiről, valamiről), gondját viseli (valakinek, valaminek), ellát (valakit), figyel, vigyáz (valamire, valakire), ügyel, gyámolít, istápol
 • (valakihez): edződik, megszokik, alkalmazkodik, hozzáidomul, összefér, hasonlóvá válik

talján

melléknév, főnév
 • (régies): olasz, olaszországi, digó (szleng)

ricinus

főnév
 • csodafa, törökmag, hashajtóbab, krisztustenyere (tájnyelvi), jézustenyere (tájnyelvi), jónásfája (tájnyelvi)
 • ricinusolaj

ráül

ige
 • rátelepedik, ráseggel (durva)
 • kisajátít

sár

főnév
 • lucsok, locspocs, latyak, dagonya, dágvány (tájnyelvi), vendégmarasztaló (tréfás), csizmamarasztaló, potyor (tájnyelvi), csatang (tájnyelvi), cafat (tájnyelvi)
 • mocsár, ingovány, kátyú, iszap
 • (választékos): bélsár, ürülék, trágya, ganaj (tájnyelvi), szar (durva), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), excrementum (szaknyelvi)
 • (választékos): gyalázat, szenny
 • (szleng): adósság, tartozás

táborozik

ige
 • tanyázik
 • állomásozik, tartózkodik
 • nyaral, üdül, sátorozik, kempingezik

romboló II.

főnév
 • csatahajó, hadihajó, cirkáló, torpedóromboló

peregrinus II.

főnév
 • idegen, jövevény, vándor, zarándok (régies)

segítő

főnév
 • támogató, pártoló, szponzor, mecénás
 • segéderő, asszisztens
 • segítőtárs, munkatárs

találékony

melléknév
 • ötletes, leleményes, fantáziadús, éles eszű, talpraesett, invenciózus, talentumos (régies)