ékeskedik szinonimái

ige
 • (régies): díszlik, díszeleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

oktató I.

melléknév
 • nevelő, tanító, didaktikus, kiképző
 • tanulságos
 • (hang): parancsoló, leckéztető, fölényes

körbejár

ige
 • körüljár, körülsétál, kering, cirkulál, keremaringózik (tájnyelvi) kerimborsódzik (tájnyelvi)
 • kézről kézre jár
 • átgondol, végiggondol, megfontol
 • megvizsgál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ékeskedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éberség

főnév
 • ébrenlét, virrasztás
 • figyelés, figyelem, vigyázat, vigyázás, elővigyázat, körültekintés, előrelátás, megfontoltság, meggondoltság, óvatosság, készenlét, vigilancia (idegen), őrködés, szemfülesség, szemesség

csattan

ige
 • cserdül, csattanít (tájnyelvi), csetten, pattan, durran, dörren, csörren, dördül, pukkan, rittyen (régies)
 • cuppan (csók)

cinkos

főnév
 • bűnrészes, bűntárs, bűnsegéd (szaknyelvi), tettestárs, cinkostárs, bajtárs, szövetséges, kollaboráns (idegen), haver (bizalmas), segítőtárs, kebelbarát, pajtás, cimbora, raló (tájnyelvi)
 • (régies): játékos, alakos, komédiás, táncos

bevisz

ige
 • bevezet, behoz, behord, behurcol, becipel, beszállít, bevontat, bevonszol
 • beszerel
 • előállít, bezsuppol (szleng), elkap, letartóztat
 • (katonának): behív

egyhetes

melléknév
 • hétnapos, hetes, egyheti

ellenkező

melléknév
 • ellentmondó, szembeszálló, szembenálló, szembehelyezkedő, vitázó, berzenkedő (tájnyelvi), akaratos, dacos, nyakas, vonakodó, elutasító, renitens (választékos), antagonisztikus
 • antonimikus (szaknyelvi)
 • fordított, inverz (szaknyelvi), reciprok (szaknyelvi), ellentétes, ellentett, különböző, kontrárius (idegen)
 • szemközti, túlsó, átellenes

loval

ige
 • ingerel, izgat, hergel, bujt, bujtogat, biztat

bakafántos

melléknév
 • akadékoskodó, kötekedő, zsémbes, izgága, kukacos, házsártos, zsörtölődő, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hepciás (bizalmas), panyóka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): makacs, indulatos

áttanulmányoz

ige
 • átvizsgál, megvizsgál, átnéz, megnéz, átrág, végigtanulmányoz, betekint (valamibe)

becsületsértés

főnév
 • rágalmazás, megrágalmazás, meggyalázás, gyalázkodás, meghurcolás, vádaskodás, hitelrontás, befeketítés, bemártás, lejáratás, dehonesztáció (idegen)

elnyújt

ige
 • (tésztát): kinyújt, elsodor (tájnyelvi)
 • húz-halaszt, halogat, halaszt, elhúz, elodáz, meghosszabbít

emelvény

főnév
 • dobogó, pódium, esztrád, szószék, ambó, pulpitus (régies), piedesztál (idegen), katedra, rostrum (régies), tribün, lelátó

garázda I.

melléknév
 • durva, erőszakos, vad, agresszív, féktelen, duhaj, duhajkodó, verekedő, kötekedő, huligán, vandál, krakéler (régies), balhés (szleng), vaddisznó (bizalmas), radó (tájnyelvi)

fellendül, föllendül

ige
 • javul, virágzásnak indul, felvirágzik, növekedik, fokozódik, erősödik, emelkedik, kiterjed, prosperál, megújul, újjászületik

ekkora

névmás
 • ilyen, ekkorú (tájnyelvi)

dúsgazdag

melléknév, főnév
 • dús (régies), milliomos, milliárdos, krőzus
 • vagyonos, tehetős, jómódú, ajser (idegen)

elhaló

melléknév
 • gyengülő, elhalkuló, halk

felhatalmazás, fölha

főnév
 • meghatalmazás, megbízás, jogosultság, illetékesség, jogkör, hatáskör, jogosítvány, engedély

elcsendesít

főnév
 • lecsendesít, lecsillapít, megnyugtat
 • megszüntet, elhallgattat, elnémít

cseppfolyós

melléknév
 • folyékony, folyós, híg, megolvasztott, olvadó, fluid (idegen), likvid (idegen)

elkap

ige
 • megfog, megragad, megkaparint
 • elfog, letartóztat, tetten ér, foglyul ejt, lefülel (bizalmas), lestoppol (bizalmas), kabdovál (szleng), begyűjt (szleng), nyakon csíp (bizalmas), elcsíp, fülön csíp
 • elránt, elhúz, elvesz
 • magával ragad, elsodor
 • lecsap (valakire), elcsíp
 • (betegséget): bekap, beszerez, összeszed

felköszönt, fölköszö

ige
 • üdvözöl, gratulál, megural (régies), megköszönt (tájnyelvi), elbarázdál (tájnyelvi)
 • áldomást mond, tósztot mond, pohárköszöntőt mond