rosszalló szinonimái

melléknév
 • helytelenítő, elítélő, bíráló, kedvezőtlen, megbélyegző, feddő, szemrehányó, pejoratív

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kombináció

főnév
 • összeállítás, összekapcsolás, csoportosítás, összetétel, társítás
 • keverék, elegy, mixtúra (bizalmas)
 • (sportban): összjáték, figura

menedzser

főnév
 • ügyvezető, vezető, igazgató, direktor
 • főnök, diri (bizalmas), góré (szleng)
 • üzletember
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rosszalló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rentábilis

melléknév
 • (szaknyelvi): jövedelmező, gazdaságos, kifizetődő, előnyös, hasznos, hasznot hajtó, gyümölcsöző, megtérülő

pikoló

főnév
 • kisfuvola, pikula (régies)
 • söröspohár
 • (régies): szimpla (kávé)
 • (régies): borfiú (régies), pincérfiú, pincértanuló

páváskodik

ige
 • cifrálkodik, puccoskodik, flancol (szleng), feltűnősködik, fitogtatja magát, pípeskedik (tájnyelvi) Sz: olyan, mint egy szenátorné
 • hivalkodik, tetszeleg, pöffeszkedik, kevélykedik, feszít, pipiskedik, nagyzol, illeg-billeg, büszkélkedik, henceg, dölyfösködik, felvág, kérkedik, adja a bankot (szleng)

otthonos

melléknév
 • otthonias, lakályos, kényelmes, fesztelen, családias, familiáris, meghitt, intim, szívélyes, kellemes, közvetlen, barátságos
 • (valamiben): jártas, jól informált, járatos, bennfentes, tapasztalt, tájékozott
 • bejáratos

ritkás

melléknév
 • ritka, gyér, szórványos, hézagos, elszórt, vigályos (tájnyelvi)

sólya

főnév
 • hajócsúsztató, csúszda (szaknyelvi)
 • hajófelvonó, szlip (szaknyelvi)

neje

főnév
 • felesége, oldalbordája (tréfás), élete párja, házastársa, hitvese, hitvestársa, hitestársa (régies)

nagyipar

főnév
 • gyáripar

lakomázik

ige
 • vendégeskedik, bankettezik
 • lakmározik, eszik-iszik, falatozik, dőzsöl, tobzódik, hasát tömi, agyonzabálja magát (szleng), bepakol (szleng), bezabál (durva)

növendék

főnév
 • tanuló, nebuló (bizalmas), tanítvány, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • inas, tanonc
 • csemete, sarj, surján (tájnyelvi)
 • (jelzőként): fiatal, serdülő

sprintel

ige
 • fut, szalad, rohan, spurizik (szleng), száguld, tép (szleng), teper (szleng), skerál (szleng)
 • vágtat, vágtázik

székesfőváros

főnév
 • főváros, székváros

fővezér

főnév
 • elöljáró, főparancsnok, hadseregparancsnok, hadvezér, fejedelem, nagyvezér, generalisszimusz (régies)
 • elnök, nagyfőnök (szleng), főnök, góré (szleng), főmufti (szleng)
 • főkolompos (pejoratív), előcsahos (pejoratív), hangadó, irányadó

tudakozódik

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, vizsgálódik, tudomást szerez, utánajár, tájékozódik, híreket szerez, informálódik, nyomoz, tudakol, tapogatózik, szétnéz, kutakodik, puhatolózik, szimatol, kémlelődik, káderez (régies)

targonca

főnév
 • (tájnyelvi): taliga, talicska, furik (tájnyelvi), tragacs

rosszullét

főnév
 • gyengélkedés, bágyadás (tájnyelvi), indiszpozíció (idegen), émelygés, ájulás, hányinger, görcs, roham
 • betegség

rendezetlen

melléknév
 • áttekinthetetlen, kusza, zilált, kaotikus, rendszertelen, anarchisztikus (idegen), zűrzavaros, zavaros, eldöntetlen, fejetlen, problematikus
 • rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, slendrián
 • elintézetlen, megoldatlan, tisztázatlan
 • kifizetetlen, kiegyenlítetlen, hátralékos, hátralévő

sereg

főnév
 • hadsereg, had, hadnép (régies), katonaság, csapat, tábor (régies), ármádia (régies), regiment, regement (tájnyelvi), légió (régies)
 • sokaság, tömeg, halom
 • csoport, falka, raj, banda, horda, csorda
 • (jelzőként): seregnyi, számos, rengeteg, sok, csomó, se szeri, se száma

tandíj

főnév
 • iskolapénz (régies), leckepénz (régies)

rügy

főnév
 • szem, hajtás, bimbó, sarj, sarjadék, csíra, gemma, fakadás (tájnyelvi)

pisszen

ige
 • mukkan, moccan

sípol

ige
 • fütyül, füttyöng (régies)
 • (szél) süvít, süvölt, üvölt
 • (tüdő, mell) zihál
 • (fül): zúg, cseng

táplálkozik

ige
 • eszik, étkezik, falatozik, töltekezik (régies), lakmározik, fogyaszt, csipeget, kosztol (bizalmas), kajál (bizalmas), zabál (szleng)