ramazúri szinonimái

főnév
 • felfordulás, kavarodás, ribillió, zűrzavar, zrí (szleng), lárma, zsivaj, grimbusz (szleng), balhé (bizalmas), hepaj (bizalmas), kravál (régies), hűhó, jelenet, cirkusz, veszekedés
 • mulatozás, csendháborítás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érkezés

főnév
 • jövetel, jövet, megérkezés, megjövés, jövés, közeledés, megjelenés, belépés
 • (tájnyelvi): ráérő idő

stég

főnév
 • kikötőhíd, ponton (szaknyelvi), kikötőpalló, palló, hajóhíd
 • hajóállomás, kikötő
 • (szaknyelvi): űrtöltő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ramazúri szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prókátor

főnév
 • (régies): ügyvéd, ügyfolytató (régies), fiskális (régies), védőügyvéd
 • szószóló

összeveszés

főnév
 • veszekedés, perpatvar, civakodás, civódás, szóváltás, perlekedés, egyenetlenkedés, összeszólalkozás, konfliktus

ősrégi

melléknév
 • ősi, régi, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), hajdankori, vízözön előtti, hajdani, ósdi, ódon, ásatag, antik

nyavalyog

ige
 • betegeskedik, gyöngélkedik, szenved, kínlódik
 • nyafog, siránkozik, panaszkodik, sopánkodik, szenveleg, sír, rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi)

ráébred

ige
 • rájön, ráeszmél, rádöbben, felismer, tudatára ébred, átlát, megért

román2

melléknév
 • újlatin, neolatin (szaknyelvi)

mínusz

főnév
 • mínuszjel
 • hiány, tartozás, negatívum
 • (hsz-szerűen): kivonva, levonva, leszámítva

messzeség

főnév
 • távolság, távol
 • levegő, ég, űr

kőolaj

főnév
 • ásványolaj, nyersolaj, nafta (régies), gázolaj, petróleum (régies), petró (régies)

múltkor

határozószó
 • múltkorában, nemrég, múltkoriban (bizalmas), minap, minapában (tájnyelvi)

rövidítés

főnév
 • kevesbítés, csökkentés, kurtítás, elvétel, kisebbítés, kicsinyítés, mérséklés, megnyirbálás, leszállítás, redukció, kivonatolás
 • abbreviatúra (idegen), összevonás

söröskancsó

főnév
 • söröskorsó, söröskrigli (bizalmas), krigli (bizalmas), korsó (bizalmas), kori (bizalmas)
 • (bizalmas): sörivó, söröshordó (tréfás)

felvázol, fölvázol

ige
 • vázol, leskiccel, skiccel, odavet
 • ismertet, körvonalaz, ecsetel, érzékeltet

testál

ige
 • hagy, örökül hagy, örökít, hagyományoz, hátrahagy, ráhagy, végrendelkezik, végrendeletet ír, végrendeletet készít, hagyakozik (tájnyelvi), hagyatkozik (tájnyelvi)
 • ajándékoz, adományoz, ad, átruház

szobafestő

főnév
 • mázoló, piktor (régies)

ráncos

melléknév
 • ráncolt, összeráncolt, barázdált, redőzött, húzott, redős, recés, gyűrött, bodrott (tájnyelvi)
 • (arc): fonnyadt, aszott, hervadt, töpörödött, barázdált, töpöre (tájnyelvi)

primitív

melléknév
 • kezdetleges, fejletlen, elmaradott, civilizálatlan, barbár, vad, természeti, ősi, eredeti, kezdeti, hajdani
 • bennszülött, őslakó
 • igénytelen, hevenyészett, lapos, silány, odavetett, éretlen, kiforratlan
 • tanulatlan, iskolázatlan, kulturálatlan, műveletlen, csiszolatlan, modortalan, neveletlen, udvariatlan, bugris (bizalmas), buta, tahó

részesít

ige
 • részeltet, juttat, ad, nyújt, kiutal, odaítél

színjáték

főnév
 • színmű, színdarab, dráma
 • (választékos): alakoskodás, komédiázás, színlelés, megjátszás

rebesget

ige
 • mondogat, híresztel, suttog, súg-búg, csörget (tájnyelvi), hírlel (tájnyelvi), hírel (tájnyelvi)

palacsinta

főnév
 • kőrelepcsen (tájnyelvi), krisztuskapcája (tájnyelvi)

rikító

melléknév
 • elütő, kirívó, harsány, ízléstelen, élénk, csiricsáré, bikavadító, kiáltó, ordító, bántó, virító, feltűnő, hivalkodó, szembetűnő, grell (régies), krassz (idegen), cifrakatás (tájnyelvi), csicsós (tájnyelvi), tiritarka (tájnyelvi)

szívfájdító

melléknév
 • elkeserítő, elszomorító, szívtépő (választékos), szívfacsaró, szívszaggató, megindító, megható, megrendítő, gyötrő, gyötrelmes, kínzó, szívrepesztő, szívbe markoló