kivetkőzik szinonimái

ige
 • (szerzetesrendből): kilép, kiugrik
 • (választékos): kikel, átváltozik, megváltozik, kifordul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feltör, föltör

ige
 • széttör, megtör
 • (talajt): felszánt
 • (zárat): felfeszít, kifeszít
 • kidörzsöl, feldörzsöl, felhorzsol, felsebez, felsért, kisebesít
 • előbuggyan, felbuggyan, előtör, feltör, felfakad, előjön, feljön, felbuzog, kilövell, felszökik, felforrik (tájnyelvi)
 • felszakad (választékos), kitör (valakiből)
 • felküzdi magát, beérkezik, befut (bizalmas), előretör, az élre tör, feljön
 • meggazdagodik

hintőpor

főnév
 • púder, por, talkum
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kivetkőzik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

kárpótlás

főnév
 • kártérítés, kártalanítás, jóvátétel, elégtétel, fájdalomdíj, kompenzáció, rekompenzálás (idegen), bonifikáció (idegen), gratifikáció (idegen), regresszus (szaknyelvi)
 • hadisarc

kalapál

ige
 • kalapácsol, ütöget, püföl, pörölyöz (tájnyelvi), kalobál (tájnyelvi), kalakol (tájnyelvi)
 • kopácsol, kalamol (tájnyelvi), kallantyúz (tájnyelvi), kótog (tájnyelvi)
 • (szív): üt, ver, dobog, lüktet

ihaj

indulatszó
 • csuhaj, sej-haj, sejehaj, ihaj-tyuhaj

kitalál

ige
 • kiderít, kinyomoz, kifürkész, rájön, kikövetkeztet, megfejt, rájön a nyitjára, megsejt, kiszimatol, megszagol, eltrafál (tájnyelvi), kiszamuklál (tájnyelvi)
 • kieszel, kigondol, kitervel, kiagyal, kiötöl, kisüt, kifőz, elképzel, mesterkedik, kimesterkél, ravaszkodik, manipulál, kispekulál (bizalmas), kifundál, kiókumlál (bizalmas), kimódol, kilel (tájnyelvi), kieszkontál (tájnyelvi)
 • kijut
 • lódít, hazudik, füllent, kohol, költ
 • (bizalmas): feltalál, megalkot, felfedez

körülmény

főnév
 • adottság, helyzet, tény, állapot, kondíció, feltétel, kikötés, lehetőség, sajátosság, környülállás (tájnyelvi)
 • részlet, mozzanat, tényező, momentum

tarka

melléknév
 • tarka-barka, foltos, pettyes, iromba (tájnyelvi), cirmos (régies)
 • színes, sokszínű, színpompás, változatos
 • hímes (tájnyelvi)
 • rikító, csiricsáré, élénk, virító, cifra

házasságkötés

főnév
 • esküvő, egybekelés, nász, menyegző, lakodalom, frigyre lépés
 • családalapítás
 • házasodás, nősülés
 • férjhezmenetel

hascsikarás

főnév
 • hasfájás, hasgörcs, gyomorfájás, gyomorgörcs, bélgörcs, szélgörcs, hasrágás (régies), kólika, hascsikorgás (tájnyelvi), hascsikorgatás (tájnyelvi), köldökcinege (tájnyelvi), köldökcsömör (régies)

eszeget

ige
 • csipeget, majszol, nassol (bizalmas), szemelget, rágcsál, eddegél, csiperész (tájnyelvi), rájár (valamire)

hibázik

ige
 • téved, elvét, elhibáz, eltéveszt, melléfog, megtéved, botlik, mellélő, eltévelyedik, bakizik (bizalmas), elír, betlizik (szleng), belesül, fejre áll (szleng), hülyeséget csinál (szleng) Sz: bakot lő
 • (tájnyelvi): hibádzik, hiányzik, híja van, abszentál (idegen)

közelgő

melléknév
 • közelítő, elkövetkezendő (választékos), érkező, jövendő (választékos), várható, küszöbönálló, bekövetkező
 • fenyegető

lázadozik

ige
 • (valami ellen): lázong, forrong, zúgolódik, háborog, ellenkezik, elégedetlenkedik, zavarog, rebellál (régies)

alantas II.

főnév
 • beosztott, alárendelt
 • alattos (régies)

merő

melléknév
 • csupa, tiszta, puszta, színtiszta, teljes, sívó (tájnyelvi), tisztádon-tiszta (tájnyelvi)
 • egyszerű, valóságos, kész
 • (régies): feszes, merev, mozdulatlan
 • (hsz-szerűen): csak, csupán, pusztán

megátkoz

ige
 • elátkoz, átokkal sújt, átkot szór (valakire)
 • elítél, megbélyegez

kivirágzik

ige
 • kinyílik, kivirít, kivirul, virágba borul, kifeslik, szirmot bont
 • kivirul, megszépül
 • kibontakozik, kifejlődik

kínzás

főnév
 • gyötrés, kínvallatás, szorongatás, zaklatás, kegyetlenkedés, sanyargatás, büntetés, üldözés, kínfaggatás (régies), csigázás (régies), heccelés (állaté), tortúra, szekatúra (idegen), mortifikáció (idegen)
 • kín, kínlódás, gyötrelem, nyomorúság, megpróbáltatás

korszerűtlen

melléknév
 • elavult, divatjamúlt, időszerűtlen, anakronisztikus, régimódi, elmaradott, idejétmúlt, ósdi, túlhaladott, ásatag, avítt, özönvíz előtti

masszőr

főnév
 • gyúró, masszírozó, dögönyöző

kolléga

főnév
 • munkatárs, kartárs (régies), szaktárs

kedvelt

melléknév
 • szeretett, kedves, szerelmetes (régies), kedvenc
 • kapós (bizalmas), népszerű, kitüntetett, forgandó (tájnyelvi)
 • kegyelt (régies), protezsált

könnyebbség

főnév
 • enyhülés, megkönnyebbülés
 • (tájnyelvi): széklet

megalkot

ige
 • elkészít, megcsinál, kialakít, megteremt, kitalál, megkonstruál, létrehoz, előállít, összehoz (bizalmas), megformál, generál (idegen), organizál (idegen), szerkeszt, nyélbe üt