tövis szinonimái

főnév
 • tüske, akadék (régies), gécsa (tájnyelvi), ákics (tájnyelvi), szálka, szilánk
 • sértődés, sértődöttség, keserűség, fullánk

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csónak

főnév
 • ladik, sajka, dereglye, lélekvesztő, bárka, hajó, komp, lajka (tájnyelvi), csobáka (tájnyelvi), szandolin (régies), kajak, kenu, szkiff (idegen), regatta (régies)
 • (bizalmas): cipő, bakancs, csuka (bizalmas)

összezsugorodik

ige
 • összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összetöpörödik, megtöpped (tájnyelvi), megtöpörödik, összemegy, összehúzódik, összeugrik (ruhanemű), megcsüpörödik (tájnyelvi), összeszűkül, elcsökevényesedik
 • megcsappan, csökken, megkisebbedik, elolvad, leapad, megfogyatkozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tövis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

toboroz

ige
 • soroz, verbuvál (régies), újoncoz (régies), rekrutál (régies)
 • összegyűjt, gyűjt, szed, összeszed, szervez

szüntelen II.

határozószó
 • szüntelenül, egyfolytában, egyvégtében, állandóan, mindig, unos-untalan, szünetlen

szorongat

ige
 • szorít, megszorít, fogdos, markol, markolász, nyomkod, nyomorgat
 • (fájdalom): összeszorít, fojtogat, áthat
 • zaklat, nyaggat, üldöz, nyakára jár, ostromol
 • noszogat, sürget, szutyongat (tájnyelvi)
 • támad

szamárpad

főnév
 • szégyenpad

töméntelen

melléknév
 • rengeteg, sok, tömérdek, roppant, tengernyi, számtalan, sok-sok, számos, megszámlálhatatlan, miriád (régies), teméntelen

utóbb

határozószó
 • később, későbben, majd, kisvártatva, utólag, utólagosan, azután, nemsokára, rövidesen
 • utoljára

ruhatáros

főnév
 • ruhatárnok (régies)

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries

névleg

határozószó
 • név szerint, nominaliter (régies)
 • formailag, látszólag, formaliter (régies)

senki I.

névmás
 • senki emberfia, egy árva lélek se, egy teremtett lélek sem, a kutya se (bizalmas), a herkópáter sem
 • (jelzőként): semmirekellő, semmirevaló, haszontalan, mihaszna, hitvány, jelentéktelen

ünnepi

melléknév
 • ünneplő, ünnepélyes, ünnepies, emelkedett, magasztos, fennkölt, méltóságteljes, pompás, vasárnapi (viselet)
 • fényűző

végszó

főnév
 • zárszó, utószó, utolsó szó, búcsúszó, búcsú, utóhang, zárbeszéd (régies), epilógus

kanáriköles

főnév
 • fénycirok, fénymag, kanárifű

tragacs

főnév
 • targonca, taliga, talicska, furik (tájnyelvi)
 • (szleng): autó, gépkocsi, járgány (bizalmas), gép (bizalmas), szekér (szleng), verda (szleng), roncs (bizalmas)

tisztességtelen

melléknév
 • becstelen, erkölcstelen, immorális, inkorrekt, amorális, piszkos, aljas, alávaló, alantas, nemtelen (régies), csalárd, galád, gaz, gyalázatos, lelkiismeretlen, jellemtelen

úgyhogy

kötőszó
 • így, tehát, ennek következtében, következésképpen, következésképp

zsiványkodik

ige
 • haramiáskodik (régies), rabol, fosztogat
 • huncutkodik, pajkoskodik, csibészkedik

tudomás

főnév
 • ismeret, tudás, értesülés, tapasztalat
 • hír, feltételezés, sejtés, vélelmezés, gyanú, találgatás, hallomás

takarmányrépa

főnév
 • marharépa, burgundirépa, burgundi (tájnyelvi), tarlórépa

urbanizmus

főnév
 • (szaknyelvi): városrendezés, várostervezés