haza szinonimái

főnév
 • szülőhaza, szülőföld, szülőhely, hon, anyaföld, pátria, otthon
 • lakóhely, előfordulás, lelőhely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üzlettárs

főnév
 • társ, cégtárs, partner, társtag, részes

sík II.

főnév
 • síkság, róna, alföld, lapály
 • (régies): küzdőtér, csatatér
 • (vminek a síkján): szempontjából, nézőpontjából, szemszögéből
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a haza szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hangfogó I.

melléknév
 • hangtompító, hanggátló (fal), zörejfogó, zörejelhárító (szaknyelvi)

galóca

főnév
 • amanita (szaknyelvi), keserűgomba (régies)

frissítő II.

főnév
 • üdítőital, üdítő, innivaló
 • (régies): harapnivaló, uzsonna

felolvad, fölolvad

ige
 • fölenged, kiolvad, kienged, feloldódik, cseppfolyós lesz, cseppfolyóssá válik, kiforrad (tájnyelvi)

hasonul

ige
 • idomul, igazodik, beolvad, beleolvad, asszimilálódik, alkalmazkodik

horgony

főnév
 • vasmacska, anker (régies)
 • szaka (szaknyelvi), kampó

próféta

főnév
 • igehirdető, szószóló
 • vezetője (valaminek), lelke (valaminek)
 • jós, látnok, jövendölő, jövendőmondó, vátesz (választékos), igazlátó (régies), végzethirdető (régies)

érvényesülés

főnév
 • előmenetel, előrehaladás, karrier
 • érvényre jutás, siker, boldogulás

ér1

ige
 • érint, megérint, talál, eltalál, súrol
 • érkezik, elérkezik
 • elér, utolér
 • rajtakap, rajtacsíp
 • történik, megesik
 • hozzányúl, megérint
 • (időt): megér, megél

bűn

főnév
 • bűntett, bűncselekmény, bűntény, vétek, vétség, mulasztás, hiba, botlás, ballépés, szenny, erkölcstelenség, gonosztett, gaztett, gazság, gonoszság, istenkísértés, jogsértés, kihágás, túlkapás, törvénytelenség, törvényszegés, deliktum (régies), balitács (szleng), balhé (szleng), bűnvádi (szleng)

ezermester

főnév
 • barkácsoló, ügyes kezű, fúró-faragó, bütykölő (bizalmas), barkács (tájnyelvi), barkácsember (tájnyelvi), bébillér (tájnyelvi)

hullámverés

főnév
 • hullámzás, hullámtörés

írástudó I.

melléknév
 • tanult, iskolázott, művelt

komputáció

főnév
 • számítás, számvetés, számolás

kerül

ige
 • elcsámborog, vargabetűt csinál, vargakanyart tesz, kitér, kerülőt tesz, kanyarodik
 • csavarog, lóg (bizalmas), bliccel, mulaszt, görbe úton jár
 • körüljár, körbejár, bejár
 • elkerül, őrizkedik (valamitől), tartózkodik, óvakodik (valamitől)
 • mellőz, bojkottál, kiközösít, kanyarint (tájnyelvi), gyűlöl, utál
 • jut, vetődik, keveredik, téved, szakad (tájnyelvi), megy, lép
 • adódik, akad, csúszik, esik, van, találkozik (tájnyelvi), elkövetkezik, kapódik (tájnyelvi), csurran-cseppen, jut (valamire), telik (valamire)
 • (valamennyibe): kóstál, ér (valamennyit)
 • jár (valamivel)

hazahoz

ige
 • hazaszállít, hazavisz, hazacipel, hazavonszol (pejoratív), hazacefréztet (tájnyelvi)

halszálka

főnév
 • szálka, haltüske (tájnyelvi), halcsont (tájnyelvi)

história

főnév
 • történelem, történettan, történelemtudomány, történetírás
 • krónika, elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), mese, monda, mítosz, legenda
 • széphistória
 • képzelgés, szóbeszéd, feltevés, álhír, agyszülemény, mendemonda

kérdezősködik

ige
 • kérdez, kérdezget, kérdedzkedik (tájnyelvi), érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tudakol, tudakolódik, megtudakoz, kíváncsiskodik, kurkász (tájnyelvi), horgászódik (régies), értekeződik, puhatolódzik, faggatózik, puhatolózik, vizsgálódik, kémlelődik, tapogatózik, nyomozgat

hellén

melléknév, főnév
 • görög

generális I.

melléknév
 • általános, egyetemes, univerzális, átfogó
 • fő, sarkalatos

hogyne

határozószó, módosít
 • persze, természetesen, magától értetődően, minden bizonnyal, biztosan, okvetlenül, feltétlenül, csakis

kerget

ige
 • űz, űzőbe vesz, üldöz, hajt, hajszol, hajhász, hajkurász, zavar, zargat (bizalmas), hesseget, bolygat, megszalaszt, futamít (régies), kénytet (tájnyelvi), kurgat (tájnyelvi), kajtat (valaki után) (tájnyelvi), fut (vki, vmi után)
 • kényszerít (valahova)
 • követ